D 35 - úsek Litomyšl - Janov (1. část) má územní rozhodnutí                                            

Jde o úsek vyznačený červeně, nezahrnuje tedy křížení se silnicí II/358 Česká Třebová - Ústí nad Orlicí.  Z mapy získáme představu, jak pojedeme na nejbližší znázorněný dálniční exit Řídký.
Z České Třebové ujedeme cca 20 km, přitom na dálnici narazíme po 9 kilometrech. Němčic se všemožně snaží zabránit i dodatečnému vybudování  mimoúrovňové křižovatky, která
by umožnila jízdu po obchvatu Němčic a společné připojení pro města Česká Třebová a Ústí nad Orlicí.  Všechny ostatní připomínky k trase jsou žabomyší války o pozemky v okolí Litomyšle.
Snad náš boj o exit využijí alespoň naše děti a vnuci. Už proto má smysl. Pozdě, ale přece na to přišli i občané a snad i radní v Litomyšli. Můžeme jen "poděkovat" exstarostovi města Jaroslavu Zedníkovi,
který s návrhem na to, že na dálnici k Litomyšli jezdit nechceme, přišel  a prosadil jej mezi svými věrnými zastupiteli v únoru roku 2014.  Byl to kacířský návrh, který nás všechny vrátil do role outsiderů
a dnes se můžeme stavět na hlavu a nic s tím už neuděláme. bez zmíněného hloupého usnesení by se vynechání přípojky do našeho města nemohlo realizovat. Usnesení přišlo vhod  nejdříve Litomyšli,
a nyní obci Němčice. Kdyby neexistovalo, byli by v roli outsiderů právě v Němčicích.
 
Dále ukazuji jak vypadá první strana 70 tistránkového dokumentu, který  obsahuje územní rozhodnutí  na zmíněný úsek D35 a vypořádává se se zaslanými připomínkami.  Mezi nimi byla i připomínka  Němčic,
kterou však úředníci "smetli se stolu", neboť se   netýkala právě projednávaného úseku. Němčice ovšem pokoj nedají, i když moc velkou šanci ve svých připomínkách mít nemohou. 
Česká Třebová připomínkovat trasu nemohla, neboť není účastníkem řízení.   Celý dokument je umístěn na úřední dece MěÚ v Litomyšli najdete jej ZDE