Dům čp. 42 na Starém náměstí v rodinných vzpomínkách


Na rohu Starého náměstí a Nádražní ulice stával do října 1951  jednopatrový dům čp. 42 s podloubím, které  se nacházelo v hlavní frontě do náměstí. Tento dům, v němž byl v minulosti provozován hostinec a který zde již mnoho let nenalezneme, byl rodným domem mého tatínka, Mgr. Jana Šebely, českotřebovského patriota a zájemce o historii města. Letos, 24. prosince si připomeneme jeho nedožité osmdesáté narozeniny. Rád bych při této příležitosti zavzpomínal na dům čp. 42, tak, jak zůstal uchován v rodinných vzpomínkách, které jsem často slýchával vyprávět, právě od tatínka, nebo jeho maminky, mé babičky.
Od roku 1926 byl dům čp. 42 spojen s životem naší rodiny. Tehdy se do zadního krámu  v  jeho boční frontě, ze strany Nádražní ulice, se svým obchodem  nastěhovala moje prababička, Aloisie Šillerová, provozující zde mlékárnu. Odsud po krátkém čase přešli Šillerovi právě pod podloubí domu, do nově upraveného krámu, vybudovaného z dosavadního   průjezdu.  Šillerovi svůj původní krám, vedený jako hokynářství, měli v domě čp. 52 v Hýblově ulici, později Koblicově.
V domě čp. 42 také  rodina Šillerova,  kterou tvořili manželé Jan a Aloisie a jejich dvě děti, dcera Jiřina, moje babička a její bratr, Jenda  Šiller,  vystřídala dva byty. V jednom z nich byla do demolice domu památka na zdejší  bývalou živnost, hostinec. V patře prý v minulosti býval sál, kde se také  tancovalo. Z bývalého sálu byl později přestavěn byt. Co zde bylo původní, byla okna. Šillerovi tak měli v kuchyni parapet okna  cca 30 cm nad zemí. Babička na to vždy vzpomínala: „Když šel Nádražní ulicí průvod a chtěli jsme se dívat, museli jsme ležet na zemi na břiše, vykloněni z okna  a teprve potom jsme mohli mávat lidem v průvodu. Z ulice nikdo nepoznal, že u okna ležíme.“ Pod tímto oknem  v čase výročního trhu, tedy jarmarku, pravidelně míval své stanoviště pomenší chlapík s trpasličí ženou, oděnou  jakýmsi lesklým koupacím úborem se závojem po vzoru orientálních břišních tanečnic,  která se pokoušela vlnit a tančit dle hudby hlasitě vyhrávané starým gramofonem. Muž, stojící opodál, volal na kolemjdoucí: „ Zastavte se u nás, princezna Lamprďonka vám vyloží váš osud a poví vám, co vás čeká!“  Zastavil-li se zájemce, žena zalovila v krabici obálek a za pomoci papouška vyjevila zákazníkovi jeho budoucnost.
V roce 1939 se Šillerova dcera Jiřina, tedy moje babička, provdala za Oldřicha Šebelu, pocházejícího z Hodonína, vyučeného fotografa,  zaměstnaného v Tomkově fotoateliéru v Litomyšlské ulici. Oldřich Šebela se ze svého dosavadního podnájmu v Marešově domku čp. 1019 v Mlýnské ulici, po svatbě přestěhoval  do Šillerova bytu v domě čp. 42. Zde se jim na Štědrý den roku 1940 narodil jediný syn Jan, můj tatínek. V domě tedy prožil část svého dětství. Když se chystala babiččina svatba, došlo k zajímavé příhodě. Babička pocházela z evangelické rodiny, pradědeček měl původ v Dolní Sloupnici,  kde toto náboženství bylo značně rozšířeno. Dědeček byl v tu chvíli katolík. Situaci bylo nutno vyřešit, aby se svatba mohla uskutečnit. Babička o tom vyprávěla: „Oldovi jsem říkala, že já nemůžu přestoupit na jinou víru, že by mě to doma neprošlo. A on  mi povyprávěl, jak to měl s vírou. Pochlubil se, že jako dítě vystřídal snad všechny církve na území Čech existující. Pocházel z pěti dětí z poměrně chudé rodiny, dělníka v cukrovaru. Rodina byla u katolíků a tam prý dávali na Vánoce chudým dětem balíček sladkostí a ovoce. Začala první světová válka a projevil se všeobecný nedostatek všeho. Tak přestali  dětem balíčky dávat. Jeho tatínek se někde od chlapů dozvěděl, že evangelíci balíčky ještě dávají. Tak rodinu přehlásil tam. Za rok byla bída ještě větší  a opět došlo ke zrušení balíčků. Zase přišla nová informace, že myslím si, husitská církev ještě balíčky  dávala. Tak se rodina stala členy husitské církve. Zkrátka kde ještě rozdávali balíčky, tam rodina putovala. A když jsme se chtěli vzít a já řekla, že ke katolíkům nemůžu, Olda mi řekl památnou větu:‚Tak já se k nim klidně dám. Já už jsem tam jako kluk stejně  jednou byl!‘ A jak řekl, tak také udělal  a mohli jsme se vzít.“
V bytě manželů Šillerových,  v domě čp. 42, tedy žil tatínek spolu s rodiči, jeho prarodiče Šillerovi, kteří po roce 1946 odešli do Skuhrova a babiččin bratr, Jan Šiller, později spolu s manželkou Maryškou a synem Karlem.   K hlídání mého tatínka, když byl ještě v kočárku, jelikož  jeho maminka i prarodiče byli zaměstnáni v krámě,  a jeho tatínek, můj dědeček také pracoval,  byly obstarány dvě chůvy, mladá děvčata z okolí, která za úplatu vypomáhala. Tatínek to vždy s úsměvem a pro zasmání  vyprávěl: „To víš, jako chlapec z lepší rodiny a  vnuk obchodnice jsem měl dvě vychovatelky, tak to tenkrát bylo často  zvykem!“ Když chodil tatínek do mateřské školy v Podbranské ulici, dostal pod stromeček od rodičů malé loutkové divadélko. Na něj tatínek do konce života vzpomínal: „Divadlo se mi moc líbilo a pořád jsem nutil rodiče, aby mi hráli nějaké pohádky. A tak to byly pohádky o Honzovi, o Kašpárkovi, o princezně a já chtěl pořád další. Naši už nevěděli co mají pořád do kola hrát a jak tak nad tím v kuchyni lamentovali, slyšel to strýc Honza Šiller a řekl jim: ‚Půjčte mě to na chvíli, já mu zahraji!‘  a hrnul se k divadlu. Stoupl si za něj a vzal do ruky loutku rytíře. Já seděl na židli jako přikovaný, ani nedutal a čekal co strýček předvede. On přešel s rytířem tam a zpátky  a zastavil ho v půlce jeviště, načež ve verši  zvolal: ‚Já jsem rytíř z lomu, polibte mě …, já jdu domů‘. A to bylo všechno. Tím strýcova pohádka skončila. Dodnes vidím, jak jsme se tomu tenkrát všichni smáli.“
V prvním patře domu čp. 42 bylo zřízeno několik bytů. Tři vznikly ve vlastním domě, další dva potom vzadu, na pavlači. V domě čp. 42 bydlel dílenský státních drah, Jindřich Růžička.  Jeho jediný syn  Otokar, se stal ve Třebové učitelem na obecných školách. Později učil i mimo naše město, takže u Růžičků na náměstí žil po několik let i jejich vnuk, Otokarův syn, Jindřich ml., pozdější významný regionální historik, PhDr. Jindřich Růžička, Csc., dlouholetý ředitel Okresního archivu Svitavy se sídlem v Litomyšli. Po mnoha letech, na sjezdu absolventů gymnázia, se tatínek s dr. Růžičkou potkali a dlouho oba muži vzpomínali na své dětství, prožité právě v domě čp. 42. V zadním bytě na pavlači žil vlakvedoucí Josef Ansorge s manželkou Helenou a dětmi Josefem a Marií. K jeho rodině se váže zajímavá historka. Můj tatínek, tehdy malý, asi čtyřletý Jeníček Šebela, si hrál na pavlači s autíčkem. Paní Ansorgová v tu chvíli  v bytě smažila palačinky. Když měla hotovo, vyšla na chvíli ven z kuchyně, na pavlač, aby se nadýchala čerstvého vzduchu. Tu spatřila na zemi Jeníčka. Jako vzorná matka  a hospodyně věděla, co se sluší a chlapce se zeptala: „Jeníčku, chceš palačinku?“. Jeníček zabraný do hry  s autíčkem mlčky přikývl. Paní odběhla a v mžiku přinesla talířek se sladkou dobrotou. Jeníček poděkoval, palačinku snědl, prý málem i s talířkem a s pusou od marmelády  odešel domů. Asi za týden si opět hrál na pavlači. Paní Ansorgová, stejně, jako minule, vyšla od vaření na pavlač. Pozdravila Jeníčka, ten zvedl hlavu od své hry, uviděl jí a v mžiku mu v hlavě proletělo spojení „paní – palačinka“ a místo pozdravu své sousedce odpověděl: „Ansorgová, máš amoletu?“ Paní ten den pochopitelně vařila něco jiného. Ale historka měla velký úspěch a babička mi ji do konce života vyprávěla. Když byl u toho tatínek přítomen, vždy ji okomentoval slovy: „Nevěř babičce, to není pravda. To bych nikdy neudělal!“ Načež se babička hájila tím, že to pravda je. 
V říjnu 1951 dům čp. 42 vyhořel, načež byl zbořen. O řadu let později vznikla  na jeho místě přístavba podloubí, přičleněná k Frimlovu domu čp. 41.
Martin Šebela  Foto Karel Voleský