Zemřel malíř Jaroslav Doležal


Jaroslav Doležal oslavil v listopadu 91 let a to již měl zdraví hodně podlomené.  Pak přišla zpráva ještě smutnější: Na Štědrý den 24. prosince  2020 se život Jaroslava Doležala uzavřel.
Dobře jej znají nejen ve Zhoři, kde se narodil ale v širokém okolí, také i v České Třebové kde dlouhá léta pracoval. Jeho život ovšem ovlivnily dvě sudičky. Jedna mu dala do kolébky nadání hudební, druhá nadání výtvarné. Ta první sudička byla zřejmě nějaká známá zhořského učitele Marečka, jeho obrazy malého Jaroslava Doležala fascinovaly a  nasměrovaly ho k práci  nejdříve s tužkou a perem, později se štětcem a olejovými barvami. A štětec rozhodně u Doležalů nezahálel.
Svou  budoucí (o 5 let mladší) manželku poznal už ve škole, když mu bylo 14, kdy jí namaloval do památníku první obrázek. Zůstal potom v rodině a a Jaroslav Doležal jej schraňoval po celý život. Manželku již před 11 lety pochoval. Byla mu po celý život oporou  a v malování jej podporovala. Byla to také ona, která mu darovala knihu s reprodukcemi ruského malíře Šiškina, aby tak nasměrovala jeho  realistickou metodu.
Nelze ještě zapomenout na tu druhou sudičku, která má na svědomí nadání hudební. Díky ní získal u svých učitelů snadno základy hry na housle, také na trombón  a křídlovku. Byl vítanou posilou Hanušovy kapely, která tenkrát po válce hodně znamenala.  Ale hrál i jinde, připomeňme ve Třebové nejznámější taneční orchestr Collegiál, nebo melodik Františka Pirkla a dlouhá léta hrál v českotřebovské železniční dechovce. Na vojně, na kterou rád vzpomínal do pozdních let, měl i nabídku do vojenské hudební školy. "Ale to bych to musel podepsat a já musel domů, měli jsme doma hospodářství", říkal o této události  Jaroslav Doležal.
Vraťme se k malování. Jaroslav Doležal byl známý tím, že měl svůj dům čp. 11 ve Zhoři plný svých obrazů,  Byl jsem na návštěvě a  napočítal jsem jich hodně přes stovku.Když jsme nad tím kroutil hlavou, tak jsem se dozvěděl:  "Jsem takový blázen, který se se svými obrazy nerad loučí a tak je ani nechci prodávat. Vztah k nim jsem získal již době socialismu, kdy jsem  nic prodávat nesměl. A tento zákaz tak nakonec vedl k mé sbírce. Na každý obraz mám své vzpomínky a vypovídá něco z mého života. Převážně maluju krajiny a mizející architekturu chaloupek a kostelíků, není snad v okolí obec, kde bych nemaloval. Uspořádal jsem  více než dvacet samostatných výstav, největší byla ve Sloupnici, kde jsem vystavoval 350 obrazů," říkal Jaroslav Doležal 
Jaroslav Doležal je také písmák, takový kronikář. Má sepsané i zajímavé vzpomínky na svoje působení v kapelách, ale i o svých začátcích.  Některé texty vyšly na pokračování v Českotřebovském zpravodaji a nyní s souvislosti se smutnou zprávou o jeho úmrtí  si kladu za povinnost texty znovu zveřejnit, opět s nimi vyjít na světlo Boží. Pro Jaroslava Doležala bylo také hodně důležité, že našel ve své v rodině pokračovatele jeho výtvarné záliby. Jeho vnučka je nyní profesionální restaurátorkou, vystudovala litomyšlskou Restaurátorskou fakultu Univerzity Pardubice. Shromážděný soubor obrazů Jaroslava Doležala je svým obsahem i rozsahem rozhodně unikátní a stojí za to jej nejen zachovat (o což se postará s vděčností rodina), ale jistě je ještě vystavit. Nyní tomu ovšem moc nepřeje současná doba koronavirová.  Už jsme se na to chystali v roce letošním, ale nestihli jsme to. Koronavirus všechny pokusy o zorganizování výstavy mařil.  Jenže obrazy stále existují a tak jistě půjdeme na výstavu a budeme na Jaroslava Doležala přitom rádi vzpomínat. Připomeňme jeho velký zájem o akce v širokém regionu, byl např. pravidelným vystavovatelem, na Výtvarné Svinné. Čest jeho památce!   Milan Mikolecký