Národní sportovní agentura vyhlásila investiční dotační programy  

Výzva 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč vypisovaný Národní sportovní agenturou. 
Výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč vypisovaný Národní sportovní agenturou. 
 
Jedná se o program Regionální sportovní infrastruktury 2020-2024, který je zaměřen na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice.  Výsledkem realizace musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu.
 
Příjem žádostí probíhá od 21. 12. 2020 do 30. 6. 2022.
 
Účel a předmět Výzvy:
technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení,
 
Oprávněný žadatelé:
Kraj
Obec, městys, město, statutární město
Městský obvod, městská část
Dobrovolný svazek obcí
Příspěvková organizace
Spolek a další
 
Výše dotace:
Dotace až 70 % z celkových způsobilých výdajů.
Minimálně však 1 428 571,- Kč (tj. minimální výše dotace 1 mil. Kč)
Maximálně 10 mil. Kč (tj. maximální výše dotace může být 7 mil. Kč).
 
Dotace až 70 % z celkových způsobilých výdajů.
Minimálně: více než 10 mil. Kč (tj. minimální výše dotace je vyšší než 7mil. Kč)
Maximálně: není limitováno, maximální výše však může být 50 mil. Kč
 
Výzva není určena pro: Dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště.