Hejtman jednal na českotřebovské radnici                          
Témata: 
Priority ve ztlepšování  silniční infrastruktury
Vybudování kruhového objezdu u Korada 
Rekonstrukce společenského sálu na Skalce
Zlepšení stavu sítě lesních cest v okolí města
Jednáním s vedením města Česká Třebová zakončil druhý prosincový týden hejtman Martin Netolický. S místostarosty Daliborem Zeleným a Josefem Kopecký a radním Josefem Menšíkem řešili mimo jiné dokončené či připravované rekonstrukce silnic v okolí, ale také projektování rekonstrukce sálu Na Skalce či úpravy lesních cest ze Zhoře na Kozlov.
„V letošním roce se podařilo dokončit modernizaci silnice II/358 směrem na Litomyšl a před finálním dokončením je rekonstrukce Podbranské ulice a zcela nového mostu na Zámostí. S městem se shodujeme, že další prioritou v silniční infrastruktuře musí být oprava Kubelkovy ulice od křižovatky práce s II/358 až po již upravený úsek silnice na Zacharovec. Vzhledem k délce silnice však budeme plánovat opravu na několik etap podle finančních možností kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který připomněl také opravenou silnici přes Pazuchu a Kozlov. „Společným tématem a snahou je jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o vybudování kruhového objezdu u Korada směrem na logistický terminál. Tato křižovatka s I/14 je velmi vytížená a kruhový objezd nezbytně potřebuje. S I/14 pak souvisí také obchvat města a de facto přeložka této silnice. Společnou snahou je dostat se co nejdříve do fáze EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí,“ řekl hejtman.
Společným zájmem krajské a městské samosprávy je také rekonstrukce společenského sálu Na Skalce, který patří do areálu VOŠ a SŠ technické. „Posunuli jsme se z fáze vizualizace a studie k projektování a předpokládáme horizont realizace v letech 2022 – 23. Sál by měl samozřejmě sloužit také pro plesy městu a spolkovému životu, a proto jsme se domluvili na tom, že vytvoříme pracovní skupinu, ve které bude mít město svého zástupce,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Zcela novým tématem je zlepšení sítě lesních cest v okolí města. „Na základě podnětu, který jsem obdržel od arboristy Daniela Stacha se pokusíme vytvořit studii na úpravy cyklostezek a lesních cest v oblasti Zhoře a Kozlova. Ty jsou velmi využívané, ale jsou v neutěšeném stavu. Musíme definovat, jaké práce by bylo nutné učinit a samozřejmě jednat s vlastníky pozemků, kterých je v této oblasti mnoho,“ dodal hejtman Martin Netolický.