Investor získal povolení k předčasnému užívání stavby a stavba mostu i navazující komunikace Podbranské a Hýblovy ulice je natolik připravena, že je s opatrností průjezdná.  Motoristům  ze čtvrtí za Třebovou odpadly dlouhé nepříjemné objížďky a tedy velké osmi a půlměsíční trápení, které snášeli od března t.r. Předtím do 24. 3. 2020 bylo sice nutné projekt po mostním provizóriu, ale  Ještě bylo možné Podbranskou ulicí projet. Probíhá velké uklízení a především likvidace mostného provizória. Stále je také uzavřena jednosměrná část Lidické ulice pod náměstím, kde je třeba dokončit dodláždění ploch a  úklid nepořádku.  Ve směru do parku a pak dále do Benátek také není průchod otevřen. Stavbařům nelze upřít snahu, pracuje zde hodně lidí, jistě si všichni přejí, aby bylo dílo zdárně dokončeno.  A podmínky pro práci v prosincovém počasí moc dobré nemají.
Postavení provizorního ocelového mostu  - listopad 2019
Uzavření starého mostu pro dopravu - 3. února 2020
Uzavření cesty parkem od Zámostí do Benátek - 3.2. 2020
Uzavření Podbranské ulice pro automobilový provoz a stanovení dlouhé objížďky - 24.3. 2020
Uzavření dolní části Hýblovy ulice pro automobilový provoz (původně na 3 měsíce) - 23.7. 2020
Znovuotevření nového mostu, Podbranské a Hýblovy ulice pro automobilový provoz - 4. 12. 2020
Náklady Pardubického kraje na přestavbu mostu a komunikace 46 mil. Kč, Město investovalo do rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v Podbranské ulici (a také v ulici Chmelnice) 7 mil. Kč a další prostředky investovala Vodárenská společnost Česká Třebová za rekonstrukci vodovodů a vodovodních přípojek a kanalizace. Další investice  do přeložky kabelů NN a VN zajistil ČEZ a Další prostředky investoval správce plynovodní sítě. Prodloužení termínu stavby bylo způsobeno složitostí při rekonstrukci inženýrských sítí a špatným stavem sítí a přípojek.