PODPORA SPORTU VE SPORTOVNÍM KLUBU GEODÉZIE ČESKÁ TŘEBOVÁ


Česká Třebová 9.12. 2020.
Na základě podané žádosti o dotaci na Pardubický kraj a její schválení, se podařilo SK Geodézie Česká Třebová, získat dotaci pro rok 2020 z kapitoly „Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže“. Díky této dotaci mohly předškolní děti pravidelně sportovat pod vedením pod vedením Markéty Bělkové, Tomáše Zemka a Radky Kubové v tělocvičně VDA Habrmanova. Náplní cvičení byly základní pohybové dovednosti, základy gymnastiky a míčové dovednosti. Školní rok jsme zakončili sportovní vycházkou do Srnova.
Starší děti, 1.-5. třída základní školy, se v pravidelných trénincích učily základy volejbalu. Letos byly všechny turnaje Barevného volejbalu zrušeny a tak se děti účastnily jen oddílových turnajů.  Přidělená dotace byla využita na pronájmy tělocvičen. Přidělená dotace z  Pardubického kraje, nám pomohla v zajištění a pronájmu tréninkových prostor.
Za SK Geodézie Česká Třebová Michal Kadlec