Svatý Prokop na Třebovských stěnách
Na horním konci Skuhrova, nad příkrým svahem Třebovských stěn (Hřívy), u silnice do Ostrova stávala od 18. století socha sv. Prokopa.
Tato socha připomínala událost, která se poblíž tohoto místa stala. Ze Skuhrova, s vozem plným obilí sjížděl sedlák dolů k Ostrovu. Koně nešťastnou náhodou zajeli na kraj silnice, která se pod těžkým nákladem utrhla, vůz se převrátil a strhl koně i nebohého sedláka. Situace se zdála být bezvýchodná, ale v době nejvyššího nebezpečí se začal sedlák modlit ke sv. Prokopu, svému jmenovci, ale také patronu rolníků a ochránci proti působení ďábla. Stal se zázrak a sedlák i s povozem vyvázl bez pohromy. Z vděčnosti a na památku této události nechal zde vystavět sochu světcovu na tříhranném kamenném podstavci. (Obdobný podstavec se nachází u soch sv. Kateřiny a sv. Jana Nepomuckého z let 1717 – 1719, umístěných původně na starém mostě přes Třebovku.
Po výstavbě nového mostu byly přemístěny ke kostelu sv. Jakuba v České Třebové. Z toho důvodu zde panuje i názor, že mohlo jít o práci téhož sochaře.) Podstavec je zdoben reliéfy, vztahující se k této události. Z jedné strany je výjev z rolníkovy příhody, kdy se vůz s rolníkem i koňmi řítí ze svahu. Na další straně je ztvárněn sv. Prokop jak oře s ďáblem zapřaženým v pluhu. Na třetí straně je zpodobněn světec, jak vyhání čerty.
Socha sv. Prokopa v životní velikosti, který u nohou držel čerta na řetězu, stála na podstavci ještě asi v první polovině 20. století. Někdy v této době byla odcizena, či rozbita.
Dlouhý čas zde stál opuštěný kamenný podstavec a téměř se zapomnělo, co na něm bylo umístěno.
Teprve nedávno byl osazen moderním kovaným křížem. Jelikož zde není jakákoliv vysvětlující tabule, v povědomí lidí, ale i v některých současných „odborných“ pracích se vyskytuje mylný názor, že na kamenný podstavec byl umístěn tento kovový kříž už při jeho vybudování.
Petr Vomáčka