Tříkrálová sbírka v České Třebové přinesla rekordní  výsledek                        
6. ledna slavíme svátek „Zjevení Páně“ neboli „Tří králů“ a připomínáme si příchod tří mudrců do Betléma, kam se přišli poklonit narozenému Ježíškovi. V průběhu let vznikl z tohoto svátku lidový zvyk - koledovat, tedy popřát hospodáři úrodný rok a požehnat jeho dům a ten se na oplátku koledníkům štědře odměnil. Na tuto lidovou tradici navázala i Tříkrálová sbírka Charity ČR. Letos malí koledníci s doprovodem dospělého přišli v lednu k našim dveřím již po dvacáté. Zazpívali „Štěstí, zdraví vinšujem vám…“  Tím přiblížil možnost přispět prostřednictvím organizací Charit potřebným.
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří – lidé čelící nemocem, zdravotním potížím, samotě či chudobě.  Také stabilní rodina je základní životní jistota každého člověka a právě podpora rodiny je jedním z hlavních cílů činnosti zdejší Charity.
I v tomto ročníku Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní služby na Orlickoústecku:
- Sociálně terapeutické dílny
- Domácí hospicová péče
- Pečovatelská služba
- Rodinná centra
- Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
- Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- Občanská poradna
- Zařízení pro osoby bez přístřeší
- Přímá pomoc lidem v nouzi
V roce 2019 se v orlickoústeckém okrese vybralo 3.078.392,- Kč. 65% výtěžku se vrátilo do našeho regionu a využilo zejména v Charitní pečovatelské službě, dále Rodinném centru Mozaika a Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15%), na zahraniční humanitární fond Charity ČR (10%), na režii Tříkrálové sbírky (5%) a projekty Charity ČR (5%).
Letos nejsou ještě v celém okrese výsledky sbírky sečteny, můžeme však uvést výsledky sbírky v České Třebové a porovnat je s výsledky dosaženými během celého dvacetiletého období, kdy byla Tříkrálová sbírka organizována, tedy v letech 2001 - 2020. Zdrojem byly údaje zveřejňované každoročně v Českotřebovském zpravodaji a údaje okresní Charity. Další informace o výsledcích letošní sbírky budou na webu www.uo.charita.cz Přehled sbírky za celý okres  ještě určitě uvedeme.
 
2020 258 271 Kč
2019 244 504 Kč
2018 238 326 Kč
2017 215 500 Kč
2016 224 138 Kč
2015 205 031 Kč
2014 225 756 Kč
2013 198 565 Kč
2012 215 949 Kč
2011 214 796 Kč
2010 208 478 Kč
2009 201 626 Kč
2008 182 947 Kč
2007 160 388
2006 154.563
2005 156 787 Kč
2004 136 319 Kč
2003 114 078 Kč
2002 108 471 Kč
2001   60 612 Kč

Za celou dobu trvání Tříkrálové sbírky (2001 - 2020) se tedy jen v České Třebová  získalo 3 251 659 Kč. Je to moc nebo málo? Získaná částka je úctyhodná, také tím, že sbírka probíhá plošně po celé republice a jen na našem okrese se každoročně vybere částka přes dva miliony Kč.  Příspěvek je dobrovolný a sbírky se neúčastní všechny rodiny ve městě. Záleží také na nasazení organizátorů v jednotlivých místech. Tradičně velmi dobré výsledky jsou např. v Letohradě, kde je průměrný příspěvek na 1 obyvatele asi dvojnásobný co v jiných místech.  Také Česká Třebová patří díky velkému nasazení organizátorů sbírky a díky paní Růženě Lomarové osobně mezi opory Tříkrálové sbírky v našem okrese.

Za poskytnuté finanční dary vyslovují organizátoři sbírky velké poděkování.  (mm)