Koncert učitelů ZUŠ zahájil rok oslav 75. výročí školy      
Českotřebovská základní umělecká škola vstupuje do nového kalendářního roku pravidelně koncertem učitelů.  Ten letošní byl mimořádně věnován památce nedávno zesnulého dlouholetého učitele školy Rudolfa Fluksy. Rudolfa Fluksu znají nejméně dvě generace jeho žáků, ale také českotřebovská kulturní veřejnost z koncertních vystoupení, kde byl nejen ve funkci výkonného umělce, ale často také moderátora.  Byl také veřejně činným člověkem.
Koncert učitelů je vždy velmi kvalitní a zajímavý, lze zde vyslechnout pestré spektrum hudebních nástrojů sólistů, nebo v komorní hře.  Bylo tomu tak i v letošním roce. Zazněly skladby pro flétny, smyčcové nástroje, klavír, kytaru, také pro saxofony a trombon, také zpěv.  V této souvislosti je třeba uvést zajímavou ukázku hry na teorbu (společně se zobcovou flétnou), protože takový nástroj jsem ještě ani naživo neviděl (viz fotografie). Koncert učitelů ZUŠ navíc obohacuje pravidelně jinak někdy chudší povánoční koncertní  nabídku. Zde toto pravidlo letos ovšem neplatí, protože se v  lednovém koncertním programu města objevily mimo pravidelný Tříkrálový koncert shodou okolností hned dva koncerty Kruhu přátel hudby. Za uspořádání koncertu učitelů považuji za potřebné pedagogickému kolektivu školy poděkovat. Byl to důstojný nástup do roku 2020, ve kterém si českotřebovská zuška připomene již 75. narozeniny, byla založena hned po skončení II. světové války v roce 1945. 
Na koncertu vystoupili:
Milada Hamplová, Lenka Jakeschová, Irena Nováková, Pavel Novák, Bohuslav Mimra, Jana Mimrová, j.h.,. Miluše Mimrová, Tereza Haiflerová, Milan Duspiva j.h. (teorba) Jitka Nováková, Milada Hamplová, Diana Bartáková, Helena Němečková, Zuzana Kulhánek Habrmanová, Lenka Jakeschová, Milada Hamplová, Jitka Nováková, Andrea Marková, Diana Bartáková, Kateřina Štěrbová, Tomáš Felger, Otakar Štěpánek, Milan Špičák, Pavla Strouhalová, Filip Hájek, Zdeňka Hájková, Tomáš Felger, Otakar Štěpánek. Z výčtu vystupujících je zřejmé, že někteří vystoupili dvakrát i třikrát, nástroje není třeba doplňovat, ovšem mimo "překvapení", neboli teorbu.
Něco málo z koncertu uvádím také na fotografiích a také uvádím jako ukázku krátký videozáznam (mm)