Připravujeme 52. Lidový ples               

S příchodem nového roku začíná i čas, kdy většina z nás navštěvuje plesy a tráví příjemné večery s přáteli ve víru tance či poslechu živé hudby. Bylo by jistě škoda se o tuto možnost společenského vyžití ochudit a trávit dlouhé zimní večery jen doma u televize.
U nás v České Třebové je kromě firemních a maturitních plesů i několik plesu s dlouhou tradicí. Určitě nejdelší je tradice „Lidových plesů“, které pořádala Československá strana lidová již za první republiky (dle pamětníků). Doložitelnou historii máme od roku 1969, kdy politické uvolnění po roce 1968 umožnilo našim otcům tradici obnovit a tak letos připravujeme v pořadí již 52 ples.
Osud letošního plesu byl vzhledem k prodeji a uzavření Národního domu nejistý, možnost pořádání v jiném prostoru ( restaurace Hory či sál internátu Na Skalce) se zvažovala, ale neumožňovala by konat ples v obvyklém rozsahu, tj. se dvěma kapelami. Nový majitel „Nároďáku“ nám  ale minulý týden podpisem smlouvy garantoval, že ples se v sobotu 8.února 2020 může realizovat ve všech prostorách, stejně jako v letech minulých.
A co je pro vás zajištěno?
Ve velkém sále Národního  domu  bude taneční orchestr Combo 2  kapelníka Jiřího Mikysky z Litomyšle. Tento orchestr existuje od r.1983 jako pokračovatel známé kapely Combo Jaroslava Metyše. V malém sále bude fotokoutek, kde pro Vás profesionální fotograf vytvoří zajímavou fotku, abychom jednou mohli ukazovat svým potomkům, jak jsme se dokázali bavit a veselit. Předsálí vyplní bohatá tombola. Loni se podařilo díky sponzorům zajistit přes 400 cen. V patře v prostorách bowlingu bude hrát moravská cimbálová muzika Donava z Těšan. To je obec s 1200 obyvateli asi 25 km jižně od Brna, která se proslavila jako dějiště všem dobře známého dramatu „Maryša“ bratří Mrštíků. Na těšanské návsi poblíž kostela stojí domek, kde se Maryša r.1867 narodila a vyrůstala. Těšanští jsou dodnes na Maryšu hrdí, ale jak to s Maryšou bylo doopravdy, zda skutečně mlynáře Vávru otrávila, Vám muzikanti z Těšan v hudební pauze u vínečka rádi prozradí.
Zpestřením budou hned tři taneční vystoupení. Dvě tradičnějšího rázu v podání ČESKÉ BESEDY Lukavice a s jedním moderním číslem vystoupí českotřebovská streetdanceová skupina LETS DO THIS. Moderátorem večera bude pan Jiří Holý.
Bude nám ctí přivítat na plese také vážené hosty - první ženu ve funkci starostky města Česká Třebová v historii, paní Magdalénu Peterkovou, dále 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje pana Romana Línka a  senátora parlamentu České Republiky pana Petra Šilara. Těšíme se v sobotu 8.února na viděnou na našem plese.
Za pořadatele Martin Voleský a Miloslav Tesař, MO KDU-ČSL