V okolí mostu přes Třebovku vzniká staveniště                   
Situaci popisují fotografie Vojtěšky Vohralíkové. Na nich  můžeme vidět, že  elektrické vedení, které vedlo přes Třebovku bylo odstraněno, společně zmizel sloup veřejného osvětlení, který však citelně chybí, osvětloval velký prostor a nyní je zde tma. Občané brblají a žádají rychlé vyřešení situace. Klíčovým problémem je zajištění statiky rohového domu čp. 242 na křižovatce, proto se také bourání mostu opozdilo. Nejdříve je potřeba zajistit okolí, aby vše proběhlo bez problémů. Nový most bude užší. Existují nákresy, ale necháme se překvapit, těžko říci, jak bude  nákres odpovídat budoucí skutečnosti. Letos nebude cesta do oblasti za Třebovou vůbec jednoduchá, stavbaři pro svoji práci moc místa nemají...

Ještě podzimní snímky ze stavby provizoria


Nová vizualizace


A ještě historické snímky