Učitel Antonín Marek by se dožil 100 let                        
V těchto dnech si můžeme připomínat datum nedožitých 100. narozenin populárního učitele českotřebovských základních škol, pana Antonína Marka. Výročí jeho úmrtí jsme připomínali vlastně nedávno - dne 20. srpna 2018 uplynulo  od této smutné události právě 30 let.
Narodil se 20. ledna 1920 v Litomyšli, ale převážnou část svého života prožil v České Třebové. Ve funkci učitele, která však pro něj byla spíše posláním, s aprobací čeština – dějepis – zeměpis vychoval nejméně dvě generace žáků. Po absolvování Učitelského ústavu v Litomyšli začala po válce jeho učitelská dráha v Květné u Poličky, kde byl zároveň ředitelem, učitelem a školníkem. Učil také v Litomyšli, potom krátce v Ústí nad Orlicí a v Kozlově. a působil také na tehdejší základní osmileté škole na Parníku.
Dr. Vlastimil Hýbl vzpomíná: "Jako žák parnické osmiletky jsem zde pana učitele Antonína Marka zažil, učil mě, byl velmi oblíben. Navíc vedl parnickou veřejnou knihovnu. Byla tehdy v místech, kde bylo dříve Rollerovo papírnictví..."
Od konce padesátých let pak učil v České Třebové na Základní škole v Nádražní ulici, kde se stal později zástupcem ředitele školy. Svým žákům trvale vštěpoval nejen učivo podle školních osnov, ale také lásku ke svému národu, jazyku, literatuře a dějinám. Věnoval se svým žákům i mimo vyučování, jeho žáci určitě ještě nezapomněli na školní výlety nebo školní divadelní představení.  Po roce 1968, kdy jako čestný a morální člověk veřejně projevil svůj nesouhlas se vstupem sovětských vojsk, byl potrestán tím, že byl přeřazen na Základní školu na Parníku, kde již bohužel nemohl vyučovat své milované předměty. Tak se choval tehdejší režim k lidem, kteří se svému poslání věnovali celou svou osobností. Jeho morální kredit však zůstal, ale roku 1989 a plné rehabilitace v roce 1990 se však již nedožil. Rád také fotografoval – mnoho z jeho dlouhých let jeho pedagogického působení je zachováno na dnes již zažloutlých fotografiích.
Až dlouhodobá nemoc jej postupně odloučila od školy, svých kolegů i žáků. Jeho rodina, která se do dnešních dnů rozrostla… dvě děti, čtyři vnoučata a zatím osm pravnoučat. Na svého tatínka, dědečka, pradědečka, a především renesančního člověka, který ukázal svým dětem skutečné mravní hodnoty, nikdy nezapomene. Věnujte panu Antonínu Markovi, úžasnému člověku a kantorovi společně s rodinou, přáteli a bývalými žáky, tichou vzpomínku. Na svého učitele jistě vzpomenou desítky a snad i stovky  jeho bývalých žáků.   Vlasta Šormová

Připomeňme si ještě fotografii učitelského sboru základní školy z Nádražní (tehdy Leninovy) ulice (60. léta):                


Na fotografii: Alena Balousová - Milada Lánová - p. uč. Marešová - Jiří Mazánek - Růžena Linhartová - Emil Mikolecký - M. Šedá - Alena Zapletalová - Bohuslav Lána - Stanislav Štěpán -  Božena Musilová - Jarmila Šimůnková - Antonín Marek - Adolf Brkl - Božena Hartmanová - Anna Hynková.