Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová v roce 2020           

Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova v České Třebové. Začátek besed v 17,00 hodin.
 
Středa 22. lednapřednáška Ing. Jiřího Šury – geologie vs. neznalost, hloupost a politika.
Středa 19. února – přednáška Mgr. Martina Tyče a Mgr. Veroniky Koubové –    
Z cest, tentokrát i za kameny . . .  (severozápad USA, Alberta a Britská Kolumbie v Kanadě).   
Středa 18. března – přednáška – doc. RNDr. Zdeňka Losose, CSc. – Mineralizace žulovského masivu a jeho pláště.
Středa 22. dubnapřednáška. Mgr. Miloše Pechance – Autobusem po Islandu.
Středa 20. května přednáška Miroslava Čady – Za kameny na Ural.
Čtvrtek 21. května – mineralogická olympiáda Otevřená soutěž pro žáky základních a středních škol a studentů gymnázií. Koná se v učebnách ZŠ, začátek v 9:00 hod.
Středa 10. června – přednáška Mgr. Hedviky Weinerové – Studium mikrofacií vápenců.
Čtvrtek 2.7. – neděle 5.7. – pravidelná letní mineralogická exkurse – Za minerály do severočeského příhraničí.
Středa 9. září – přednáška Viktora Tecla – Minerály Kolumbie.
Středa 21. října – přednáška RNDr. Stanislava Houzara, Ph.D. – Dolování stříbra a zlata na Českomoravské vrchovině.
Středa 11. listopaduvýroční členská schůze
Středa 9. prosince – určování nerostů pro veřejnost 
Poznámka: výše uvedený program může být v důsledku nepředvídaných okolností změněn.
 
Za Mineralogický klub Česká Třebová     
Mgr. Milan Michalski                                                           Ing. Jan Peringer
 předseda MK                                                                          jednatel MK