Městské muzeum zve na akce pořádané v únoru 2020       


Stálé expozice: Dopravní křižovatky

Muzeum a TIC otevřeny denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin
 
SEMINÁŘE 

Seminář pro začínající rodopisce               
Je určen zájemcům o poznání rodinných kořenů, a to zejména začátečníkům. Probíhá vždy    1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 4. února 2020 od 17 hodin, tentokrát na téma Čteme kurent v němčině.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat). Lektor: Mgr. Jana Voleská.
 
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář probíhá vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 11. února 2020, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin, tentokrát na téma Mydlář.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Bc. Pavla Šedivá.
 
Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu. Seminář probíhá vždy 3. úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 18. února 2020 od 17 hodin, tentokrát na téma Mezi divadlem a hmotou (Happening, performance a koncept ve výtvarném umění).  
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne                  a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 25. února 2020 od 17 hodin, tentokrát na téma Třebovské chalupy.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).   Lektor: Martin Šebela.
 
Výstava Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - savci

Interaktivní putovní výstava Centra pro rodinu a sociální péči z. s. Rekordy a kuriozity ze světa zvířat - savci je zaměřena na zajímavosti ze života savců a zážitkovým způsobem přibližuje dovednosti, které jsou jim vlastní.
Výstava potrvá do neděle 15. března 2020.
Pro školy je možné objednat doprovodný program.
Program (nejen) pro rodiny s dětmi Sobota v muzeu se uskuteční 8. února 2020 od 15 do 16:30 hodin. Po komentované prohlídce bude k dispozici dílnička na téma zvířata.  
 
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku  https://www.facebook.com/mmctcz