Novoroční přání hejtmana Martina Netolického               
Vážené dámy, vážení pánové, milí spoluobčané Pardubického kraje,
dovolte mi, abych Vás jménem samosprávy Pardubického kraje pozdravil na prahu roku 2020 a popřál Vám především pevné zdraví, hodně štěstí a pokud možno klidné prožití celého roku jak v osobním, tak pracovním životě.
Jako samospráva Pardubického kraje končíme v roce 2020 již páté volební období a čekají nás krajské volby. Nicméně to není to nejdůležitější. Nejdůležitější je si uvědomit především hodnoty, na kterých stojí Česká republika, a které jsme si v uplynulých letech připomínali při různých oslavách – ať to bylo 100. výročí založení Československa nebo 30. výročí od sametové revoluce. Myslím, že v roce 2019 se ukázalo, že nám chybí velký kus vzájemného respektu a tolerance k různým názorům. Pevně věřím, že rok 2020 bude v tomto ohledu lepší. Lepší v tom, že si budeme více naslouchat a budeme vnímat argumenty protistrany. Pro žádnou společnost není úplně dobré, pokud probíhají nejrůznější demonstrace či diskuse ve veřejném prostoru pod neustálým tlakem.
Přál bych si, abychom vnímali problémy české společnosti, a také problémy Evropy a ostatně i celého světa. Myslím, že bychom měli naslouchat hlasům přírody, která nás upozorňuje velmi hlasitě, jelikož řešíme například problémy se suchem či postupující kůrovcovou kalamitu. To jsou zásadní problémy, které mohou ovlivnit život každého z nás, a mám pocit, že se někdy zabýváme malichernostmi a vzájemně na sebe zbytečně útočíme.
Doufám, že rok 2020 bude v tomto smyslu jiný. Přál bych to nám všem. Přál bych to České republice i našemu Pardubickému kraji.
Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje