Vzpomínka na Doc. Ing. Josef Ripku, PhD., významného absolventa českotřebovského gymnázia
Doc.Ing.Josef Ripka, PhD se narodil v Ústí nad Orlicí 15. února 1938. Na českotřebovském Gymnáziu maturoval v roce 1953. Následně studoval na Českém vysokém učení technickém v Praze a Technické univerzitě v Liberci. Celý aktivní život strávil v Ústeckém Výzkumném ústavu bavlnářském, jako jeho přední vědecko – výzkumný pracovník. Podílel se na vývoji rotorových dopřádacích strojů. V oblasti této, pro svět převratné textilní technologie, je autorem a spoluautorem významných patentů. Publikoval statě v české i světové odborné literatuře. Byl i spoluautorem významných odborných publikací – např. „Vývoj textilního strojírenství v regionu Orlicka“ a knihy „Bezvřetenové předení“. Ve VÚB působil až do svého odchodu do důchodu v roce 2004.
Jeho velkým životním koníčkem byla výtvarná, zejména grafická tvorba. V poslední době se v této oblasti věnoval aplikacím počítačových postupů. Byl aktivním členem Klubu přátel umění Ústí nad Orlicí, na jehož akcích vystavoval svá díla.
Při svých studiích na gymnáziu v České Třebové byl jedním z jádra třídy, která se svou úrovní a kulturními zájmy a aktivitou vymykala z průměru. Její studenti a studentky nastudovali úspěšné divadelní představení a byli v průběhu studií iniciátory řady dalších inteligentních studentských akcí. Těch se „Pepíček“  Ripka vždy aktivně - a s úspěchem účastnil. Takový zůstane i v  našich vzpomínkách!  František Hortlík, Ústí nad Orlicí, 06.01.2020
Fotografie z archivu Milana Richtera z Ústí nad Orlicí, které uvádíme, ukazují především na úzké sepětí Josefa Ripky s výtvarným uměním a výtvarným životem v Ústí nad Orlicí. Pravidelně se účastnil výstav v Galerii pod radnicí a sám vystavoval na tradiční výstavě jubilantů při svých osmdesátinách v roce 2018. Další fotografie ukazují na jeho přátelství s výtvarníkem Tomášem Šmilauerem. Byly pořízeny při vernisáži výstavy loni 24. května 2019 ve "žlutém domě" (patřící rodině T. Šmilauera) na ulici T.G. Masaryka, kde  pro Josefa Rypku uspořádal výstavu právě Tomáš Šmilauer. Při této příležitosti mu také zazpíval (na chodníku před domem) orlickoústecký pěvecký sbor Alou vivat řízený Kamilou Pavlíkovou.