Středisko Javor hlásí                             

Ohlédnutí za oslavami 100 let skautingu v České Třebové

Uplynulý rok skautek a skautů střediska Javor Česká Třebová byl plný akcí, které byly připraveny jak pro veřejnost, tak i pro skauty, aby oslavili 100 let trvání skautské organizace v našem městě.
Kromě tradičních akcí, které pořádají skauti každým rokem, mezi které patří například zimní běžecké závody Zdejdovou stopou, zimní hlídkové závody Memoriál Břeti Hampla, Skautský (ne)ples, podzimní Drakiáda, či roznášení Betlémského světla, uspořádali i další neméně významné akce.
Nejsložitější akcí na organizaci bylo pořádání krajského kola Svojsíkova závodu skautů a skautek. Pro více jak 200 účastníků z celého Pardubického kraje byl na druhý červnový víkend připraven bohatý program v duchu hry Pevnost Boyard. Soutěžící hlídky poměřily své síly v tradičních i netradičních disciplínách. Vítězné hlídky (jedna dívčí a jedna chlapecká) postoupily do celostátního kola pořádané v Chrasti u Chrudimi.
Mezi nejdůležitější akci oslav dozajisté patří úspěšná výstava v Městském muzeu „Nástup! 100 let skautingu v České Třebové“. Během letních měsíců, kdy byla výstava veřejnosti otevřena, ji navštívilo více jak tisícovka návštěvníků. Veřejnost si tak mohla prohlédnout výstavu o bohaté historii místního střediska, vyzkoušet si skautské dovednosti či hry.
Samozřejmě k takto významnému výročí patří dozajisté i dárky. Jedním z nich bylo i pořízení nové střediskové vlajky, kterou jsme v dubnu převzali od paní starostky Magdaleny Peterkové. Součástí tohoto předání vlajky bylo i setkání všech oddílů u slavnostního ohně sv. Jiří na tábořišti v Rybníku nedaleko České Třebové.
Tradičně letní prázdniny patřily táborům. Čtrnáct dní v přírodě, čtrnáct dní dobrodružství, tak většinou vypadají skautské tábory. I na nich si děti a vedoucí připomněli stoleté výročí – jak jinak než narozeninovými dorty. Dorty dokonce doputovaly i na plachetnici do Tyrhenského moře, kde 14 dní trávili svůj tábor skautky a skauti z 5. oddílu vodních skautů.
Na závěr roku se konalo setkání všech skautek a skautů na skautské Akademii, kde oddíly představily svoji činnost, zahrály krátké scénky z historie skautování v našem městě a připomněly proběhlé akce uspořádané k výročí.
Akce se uskutečnily díky podpoře Města Česká Třebová, Pardubického kraje a Ministerstva mládeže a tělovýchovy ČR.
Junák – středisko Javor Česká Třebová, Pavel Vomáčka                                                          
 
Roznášení a rozdávání Betlémského světla

Tradiční akce k rozdávání Betlémského uspořádali skauti ze skautského střediska Javor v České Třebové. Plamínek, který je každoročně přivezen až z betlémské jeskyně, jsme v předvečer Štědrého dne roznášeli lidem ve městě a na Štědrý den dopoledne ho rozdávali příchozím na Starém náměstí.
S roznášením plamínku, symbolizujícího pohodu, klid i víru, jsme začali v domově seniorů za zpěvu vánočních koled a dále jsme pokračovali za několika oldskauty, přáteli, rodinami i všemi, kteří si od nás světýlko objednali.
Na Štědrý den dopoledne jsme pokračovali na Starém náměstí, kam si pro Betlémské světlo přišel opravdu hojný počet lidí.
Jsme rádi, že zde máme takovou tradici, která umí vykouzlit nejednomu člověku úsměv na tváři.
Junák - český skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.
www.javorct.cz  facebook: @javorct