Jak využít bílé koně                                                                

Vypadá to jako titulek článku o špatném stavu směnáren v centru Prahy nebo o firmách českého premiéra. Jenže tady chci psát o něčem jiném. O tom, jak lze jemně provádět "optimalizaci" ve svém podnikání obecně, např. pomocí vytvořeného "zapsaného spolku". Postačí, aby takový vytvořený spolek měl vhodný název a k tomu tři lidi.  Jedním bude majitel firmy, který hledá cesty, jak lépe a svobodněji podnikat ve svém oboru a druzí dva budou jeho nějací přátelé nebo známí, obecněji bílí koně. Ze svého zapojení v zapsaném spolku budou mít prospěch, proč by tedy nesouhlasili. Bude sice členský příspěvek, ale také odměny. Společně vytvoří statutární orgán spolku, sepíší vhodné stanovy, vzorových stanov je na webu dostatek a lze je pak přizpůsobit. Nechají je registrovat a spolek zapsat do obchodního rejstříku.

Spolek má ve svých stanovách svůj účel, tedy "hlavní činnost" - samozřejmě  nějakou bohulibou, stanovenou pokud možno co nejobecněji. Tak, aby pod tím bylo možné si představit kde co. Doporučuji např. "podporu zaměstnanosti, podporu podnikání, rozvoj obce, rekvalifikaci, okrašlování, kultivaci mezilidských vztahů, edukaci, podporu rozvoje regionu, podporu informovanosti občanů atd..."  K podpoře této "hlavní činnosti" pak spolek vyvíjí další vedlejší činnost a tou bude právě ta ekonomická činnost podnikatelovy firmy. Vedlejší  činnost bude pro spolek prospěšná, přináší finanční prostředky. Ve skutečnosti  tedy nebude smlouvy na zakázky uzavírat přímo podnikatelova firma, ale místo ní to zajistí zmíněný "zapsaný spolek", tím bude mít dostatek příjmů z vedlejší činnosti.  Kolik z toho ovšem předá do účetnictví "původní podnikatelovy firmy" se již neřeší, to je věc spolku a dobře napsaných stanov. Příjmy původní firmy poklesnou, i když bude pracovat se stejným počtem zakázek. Klesnou jí zisky i daňové zatížení.

O co méně peněz bude mít firma, o to více jich bude mít zmíněný spolek, ovládaný chytrým podnikatelem. Na venek bude uvádět, že zapsaný spolek nemá žádný zisk a že tedy smlouvy uzavřené klienty se spolkem nejsou nic špatného, ale na druhé straně bude mít volné prostředky, které může "rozfofrovat" pro dobře sepsanou "hlavní činnost". 

O všem rozhoduje "členská schůze spolku", který tvoří 3 lidé. Schůzi může svolat již 1/3 členů, tedy vlastně jeden člověk, tedy přímo zmíněný podnikatel. Pokud bílí koně na schůzi nepřijdou, nevadí. Ve stanovách je napsáno, že členská schůze je schopna se usnášet i v případě třetinové účasti. Takže si podnikatel může všechno co potřebuje odsouhlasit sám (snad mimo zrušení spolku).

Vypadá to jako fikce, ale není, může být i blízko nás. Příklady by bylo možné konkretizovat.  (mm)