Zimní tábor na Kozlově po šestadvacáté, ale jinak            
Zimní tábor je součástí dění na Kozlovském kopci ji 26. rokem.   Jeho pořadatelem byl  František Uma ze Svinné, a vše konal pod záštitou Klubu českých turistů Česká Třebová. Právě v loňském roce při pětadvacátém ročníku akce chtěl udělat akci skutečně nezapomenutelnou, objednal zimu jak se patří, spoustu kamarádů z celé republiky, také dechovou kapelu Řetůvanka, bylo to zkrátka skutečně nezapomenutelné. A to se již bylo třeba přizpůsobovat novým podmínkám daných novým nájemcem na Kozlovském kopci, proto vše bylo dražší než kdykoliv předtím. Proto také přišla od Františka Umy jako emisara KČT žádost o tolik potřebnou dotaci, sám jsem s tím pomáhal. Těžko psát podrobnosti. Nakonec sice dotace byla, ale tak nějak poloviční než bylo potřeba. A tak dlouholetý pořadatel zimních táborů  to vše nakonec musel zaplatit z vlastní kapsy. Šlo sice jen o cca 5 tisíc, což mohou být pro město směšné peníze, jinak to je ovšem pro jednotlivce, který s tímto výdajem pro dobro věci nepočítal. Vždyť jen kolik času věnoval přípravě celé akce a kolik vlastní práce vynaložil. A šlo o reprezentaci města v celé republice, zimní tábor byl a stále je sledován sdělovacími prostředky širokého dosahu. To, co do akce sám vložil si František Uma nikdy nepočítal....
Díky tomu všemu se nakonec rozhodl rezignovat na svou pořadatelskou funkci, také ukončil své členství ve zdejším Klubu českých turistů. Mrzí mne to o to víc, že jsem se s Františkem Umou snažil potřebnou dotaci zajistit a byla i přislíbena. Jenže asi má sportovní komise svůj limit a nenašel se zde nikdo, kdy by dotaci v požadované výši obhájil a tuto skutečně tradiční zimní akci pro Českou Třebovou zachránil.... Možná měl žádat o dotaci individuální. Tradiční zimní táboření na Kozlovském kopci bylo přece i důkazem aktivní činnosti zdejšího KČT. Nu což, město ušetřilo pár tisíc, ale hořkost zůstala.
Jenže tábor se konal i letos, tak proč tyto stížnosti?
Pořadatelství letošního zimního tábora se letos ujal vnuk Františka Umy (z Litomyšle), kterému se myšlenka pořádání zimních táborů zalíbila a přece jen nakonec našel u svého dědečka podporu a tak ani František Uma nakonec na Kozlovském kopci nechyběl.  Přišla sem v pravý čas i opravdová zima s pár centimetry sněhu. KČT již není pořadatelem, proto jsme v kalendáři zimních táborů KČT  letos akci najít nemohli. Propagace byla spíše na sociálních sítích. Zájemci o zimní stanování se našli, stanové městečko opět vyrostlo včetně tradičního "Týpí", opět hořel tradiční oheň a byl i bohatý doprovodný program. Díky litomyšlskému pořadatelství našel zimní tábor na Kozlově  řadu nových obdivovatelů. Účastníky tábora i návštěvníky Kozlovského kopce přišla zahřát i kapela, která v sobotu odpoledne vyhrávala přítomným desítkám obdivovatelů (a také pejskům) tradiční lidové a zlidovělé melodie, dokonce se tancovalo. Přišla řada lidí z Kozlova (i se svým starostou p. Stránským) i ze Svinné, přišli také Třebováci. Nicméně starosti táborníkům s novým nájemcem Chaty Maxe Švabinského neubyly, dříve tolik chválená vstřícnost prostě chyběla. A tak se podle všech popsaných vlivů pravděpodobně stane to, že se zimní tábor pro další léta z Kozlovského kopce od Chaty Maxe Švabinského a rozhledny přestěhuje jinam. Mluví se o např. o ne tak vzdáleném místě - louce u křižovatky a kozlovské hájenky, může ale být i jinde, jsou i jiné nápady. (mm)
Krátkou videoreportáž (1:50 min) ze soboty 25.1. najdete na tomto odkazu ZDE
Fotografie ze soboty 25/1 2020 můžeme porovNávat s minulÝmi ročníky:
Zde si připomeňme ještě loňský jubilejní 25. zimní tábor 2019 (fotografie Oldřicha Tomše)                
Zde si ještě můžeme připomenout zimní tzáboření na Kozlovském kopci před dvěma lety 19. - 21.1-. 2018