Koncert pro přípravku  zaplnil  Kulturní centrum 
V pondělí 13. ledna se zaplnil malý sál Kulturního centra, židle bylo třeba přidávat.  Základní umělecká škola připravila koncert pro žáky přípravného oddělení a jejich rodiče, na kterých představila jednotlivé nástroje, které se na škole vyučují.  Učitelé (a učitelky) školy představili  své nástroje, vysvětlili jejich dostupnost, možnosti a využití  v souborech a žáci školy pak vždy předvedli ukázku hry na nástroj. Končí totiž úvodní pololetí založené na všeobecné přípravě a nyní je třeba vybrat nástrojovou specializaci. Od druhého pololetí školního roku již budou žáci mít mimo hodiny PHV další půlhodinu přípravy hry na vybraný nástroj. A protože škola potřebuje rozdělit nové žáky z přípravky mezi její učitele, je právě nyní v polovině ledna nejvyšší čas pro rozhodnutí.  Řada žáků již měla svůj nástroj vybraný dopředu, ale  mnozí se rozhodovali teprve podle informací, které postupně  v přípravce získávali. Do hodin PHV docházeli s ukázkami houslisté, klarinetisté, flétnisté i hráči na další nástroje již během dosavadní výuky. Koncertní akce byla ukázkou výborné spolupráce školy s rodiči.
Dříve se takový koncert konal v malém koncertním sálku ZUŠ na Tyršově náměstí.  Přípravka hudebního oboru českotřebovské zušky se ale postupně rozrostla tolik, že dnes obdobná akce do koncertního sálku školy nevejde a zcela zaplnila malý sál v Kulturním centru. O docházku  na naši ZUŠ je v posledních letech stále větší zájem, také celkový počet žáků školy již překročil  číslo 600. Je to dobré vysvědčení pro naši zušku, její učitelé dělají svou práci opravdu dobře. (mm)