Ad: "Nájmy v městských bytech porostou"

Tak nějak se mi zdá, že pan Marek Končický (uvedený nyní jako Matouš), řídí redaktora Orlického deníku. Ten se pak vždy v pravý čas probudí, aby mu dal za pravdu,  znovu a znovu zopakoval, jak chce město chce nájemníky v městských bytech ošidit a oškubat a přitom se o svůj bytový fond nestará. Chce také prodat jim draho střechu nad hlavou, aniž by bralo v úvahu, že zde bydlí někteří lidé třeba desítky let  a během těch let si vlastně už ten svůj byt na nájmech "zaplatili"! Také  je obecný nesouhlas s cenou bytů při případné privatizaci, a to přesto, že žádná cena dosud nebyla vyhlášena...  Stačí si pročíst článek ZDE

Nyní je všechno jinak než před deseti lety, kdy se prodávaly městské byty v poslední vlně privatizace  provedené v roce 2009.  Nové podmínky musí ctít všichni, jsou dané zákonem.  Ceny musí zohledňovat stav bytového fondu (bude součástí znaleckého posudku), proto je další zdůrazňování špatného stavu privatizovaných domů zbytečné. Cena ale musí také vyjadřovat tržní hodnotu. Jde  majetek města, tedy nás všech co zde bydlíme, proto má právo rozporovat realizovanou cenu kdokoliv z občanů města.  Město již zrušilo zastaralá a nepoužitelná privatizační pravidla, která měla být ovšem již zneplatněna současně s přijetím novely zákona před lety a zabývá se přednostně privatizací tzv. jezevčíku na Trávníku, kde již všechny překážky privatizace pominuly. Bude to v programu jednání zastupitelstva v pondělí 17. února.

Nyní k nájemnému. Nájmy se zvyšují všude v okolních městech, pro zvyšování nájmů platí omezení v zákoně, které je dodrženo. . Nájemné v  městských bytech je proti tržní hodnotě poloviční a nezohledňuje rostoucí náklady spojené s údržbou a opravami,. Ceny stavebních prací raketově rostou. Kdyby zůstaly nájmy na stávající úrovni, tak by se jejich zanedbávaný stav mohl jen zhoršovat. Nejde přitom o byty sociální, ale komerční, a tak město by tedy nemělo na nájmech prodělávat. Takže zvýšené nájemné je třeba brát jako potřebné zvýšení příjmů města, které pomůže pokračovat v úpravách bytů, střech, fasád, vnitrobloku apod. ve větší intenzitě, aby se problémy, zjišťované nájemníky rychleji odstraňovaly. O privatizaci tzv. "čtverce" zatím žádné usnesení nepadlo. (To však nebránilo Orlickému deníku nedávno uvést článek o tom, že je již rozhodnuto).

Je třeba si znovu připomenout jednání o privatizaci čtverce 4. prosince 2019. Bojovná nálada v sále zde k vysvětlování a domluvě o tak vážné věci, jako je privatizace bytů rozhodně nepřispěla. Jak se podle článku v Orlickém deníku zdá, tak někteří z nájemníků považují za nutné bojovnou náladu dále přiživovat a Orlický deník jim k tomu rád dá příležitost a zveřejňuje jednostranně získané pomluvy. Co jiného je např. věta  "Už v prosinci nám jeden nejmenovaný zastupitel potvrdil, že o navýšení nájmů je prakticky rozhodnuto a jenom se čeká na vhodný okamžik,“ říká nájemník....", nebo bude stále dokola popisovat případ, kdy nájemník vyhrál soud nad správcem bytového fondu ohledně plísně v bytě. Nebo tvrdí, že "radnice  o chystaném nárůstu nájemného neinformovala a teprve nyní v tichosti  přichází navýšení, které nebude pro většinu starších nájemníků zanedbatelné".

Navýšení nepřichází v tichosti, bylo vyhlášeno ale řádným způsobem na úřední desce. Jak měla radnice informovat o něčem, co ještě nebylo schváleno a odhlasováno? Informace přišla bezprostředně po schválení, a zvýšení má nyní tříměsíční odklad. Marek/Matouš Končický (a zřejmě i Orlický deník) ovšem přemýšlí jinak, hledá jen další příležitost, jak radnici očernit.  Současně se zvyšováním nájemného se zvyšovaly ceny pozemků nebo ceny věcného břemene. Také zde byly nové ceny vyhlášeny až po jejich schválení.

Co bylo o nájemném řečeno 4. prosince 2019:  zvyšování nájmů je v kompetenci rady města
Mluvilo se také o  obecné tendenci zvyšování nájemného, které  se nyní deset let nijak neměnilo, zatímco inflace  roste, ceny stavebních prací snad ještě více. Přitom ve srovnání s průměrnými cenami nájmů zjištěných Ministerstvem pro místní rozvoj  nedosahují dosavadní českotřebovské regulované hodnoty nájemného ani 50% této vyhlášené průměrné hodnoty. Pokud  však  bylo ze strany vedení města řečeno, že nikdo nikoho k privatizaci nenutí, že jde skutečně jen a jen o rozhodnutí samotných nájemníků dosavadních městských bytů, tak byla najednou rétorika otočena v tom smyslu, že se pak nájemníci Čtverce stanou rukojmím města a to jim bude nájmy jen a jen trvale zvyšovat.  Takže co je vlastně špatně?  Zřejmě obojí, jak privatizace, pokud nebude "za hubičku" jako před deseti lety (a to být nemůže), tak i "neprivatizace", tedy pokračování stávajícího nájemného vztahu....
Prostě bydlení je obecně stále dražší  - vědí to majitelé vlastních domů, tak i ti, kteří bydlí v nájmu a to kdekoliv v republice....
Tím, že nájemníci městských bytů v České Třebové bydleli za dosud regulované nezvyšované nájemné, tak proti všem ostatním, bydlícím v domech soukromých vlastníků, šetřili nemalé prostředky. Tím, kdo na to doplatil, bylo Město. Nemělo dost prostředků na opravy a údržbu, jakou by si domy zasluhovaly a nájemníci to teď obrací proti radnici, která zvyšováním nájmů nyní dohání stav, který je už neúnosný a jen dohání v hodnotách nájmu okolní města. .  
Foto ze sálu KC 4.12. 2019  Milan Mikolecký