Pravěká osada Křivolík žila v sobotu očekáváním jara      
Jaro se už pomalu blíží! V tomto období sice bývá sníh, ale rodí se již první jehňata a to je předzvěst jara, které je očekáváno. Také dny se prodlužují, však o tom vypovídá  známé přísloví.  Nastává čas oslavit „Hromnice“ nebo „Imbolc“, jak jej nazývali v dávných dobách naši předkové. Návštěvníci pravěké osady Křivolík se v této době běžně brodí někdy i vysokým sněhem, letos mazlavým blátem. Přesto jich nebylo málo. Přicházeli sem rodiny s dětmi, také psů tu bylo nepočítaně. Hluk byl větší něž jindy a tak se ovečky šly schovat  někam dál a na ukázku zde zůstala jediná kravička.
Všechna vybudovaná obydlí byla obydlena a již od pátku  příjemně vytopena,  členové spolku Bacrie zde připravili na sobotu zajímavé ukázky ze života předků. A protože se tento víkend tolik jiných akcí v přírodě nekonalo a bylo opravdu příjemné jarní počasí (slunečno, 12°C), tak zde o zájemce neměli nouzi. Nejbližší parkoviště kolem serpentiny nebo na Kozlovském kopci byla zaplněna. Spolek Bacrie si pro všechny zájemce připravil komentované prohlídky osadou, během kterých si mohli prohlédnout rekonstrukce staveb z různých období pravěku, vyzkoušet, jak náročné bylo pomocí historické sekery zpracovat dřevo na zimu, vyrobit si svoji svíčku hromničku....
Osada Bacrie vznikla na soukromých pozemcích rodiny Maršálkových před 12 lety a od té doby do dneška úspěšně prosperuje. Jistě také díky grantové podpoře Pardubického kraje a Města Česká Třebová.  Spolek Bacrie navázal také spolupráci s vysokoškolskými pracovišti napříč republikou a tak není výjimkou, že zde v osadě Křivolík (zejména v létě) pobývají na stáži studenti, kteří si chtějí v praxi osvěžit znalosti z oboru experimentální archeologie. Navíc zde pořádají pravidelné akce pro veřejnost. Právě  sobotní "Hromnice" byla jednou z nich. Jak nám řekl náčelník osady David Maršálek, tak se letos rozhodli upustit od jinak tradičně pořádané oslavy letního slunovratu, neboť akce, která vyžaduje velkou přípravu nenachází v nabitém červnovém programu města mezi návštěvníky takovou odezvu, jaká by byla zapotřebí. Místo toho Bacrie připraví jinou podzimní akci spojenou s ukázkami pečení chleba a ukázkou dalších kuchyňských kuchyňských procedur.
Během existence osady postupně dochází také k postupnému doplňování členské základy a generační výměně, plánů na další období je dost. V současné době je zde např. rozestavěná letní kuchyně. Všechno co tu tu je potřebuje pravidelnou údržbu a obnovu. Starostí tedy není málo. Nejhorší jsou starosti legislativního rázu. Došlo sice ke změně určení lesa na  les rekreační, ale na části lesní půdy jsou i stavby a tak bylo třeba požádat o vynětí a za to musí spolek tvrdě platit, i když zde život probíhá v přírodě a v souladu s přírodou, v tom je přece princip zdejší existence....
Přejme náčelníkovi a členům spolku Bacrie mnoho dalších úspěšných akcí, nerušený rozvoj pravěké osady. (mm)