Vlasta Němcová zůstane v našich vzpomínkách                  

Smuteční řeč z posledního rozloučení dne 7. února 2020

Drahá rodino, milí přátelé a vážení smuteční hosté,

život každého z nás provází velké množství ztrát. Člověk během svého žití ztrácí řadu iluzí, stejně tak jeho existenci na tomto světě provázejí i těžší ztráty, jako jsou ztráty milovaných osob a přátel. Dnes nás tady spojuje právě smutek nad ztrátou jedné nám všem blízké osoby, která nás opustila. Ztráta této obětavé ženy, paní Vlasty Němcové, je těžká nejen pro její milovanou rodinu, ale i její přátele. Nesmíme truchlit, paní Vlasta by si to nepřála, nechtěla by vidět smutek ve tváři nikoho z nás, vždyť i za svého života se nám v těžkých chvílích snažila vyloudit alespoň malý úsměv na tváři. A i její poslední okamžiky na tomto světě byly plné přání, abychom po této cestě společně kráčeli s milou vzpomínkou na ni, na ženu, která do posledního okamžiku nemyslela na sebe, ale jen a pouze na své blízké. Její ztráta nás bolí, ale radujme se z toho, že jsme dostali šanci těšit se z její přítomnosti a její lásky, kterou šířila mezi své blízké po celý svůj život. Dovolte, abych se s Vámi jménem zarmoucené rodiny podělil o to, kým pro nás paní Vlasta Němcová byla.

Narodila se v Rožďalovicích dne 17.12.1921 Anně a Josefu Barákovým, jako nejstarší z 5 dcer. Byla hrdá na to, že ji rodiče umožnili studium 9.třídy, které bylo v této době nadstandardní. V 15 letech odešla do Prahy jako pomocnice v domácnosti. Na toto období a rodinu, ve které pracovala, velice ráda vzpomínala. Z Prahy odešla do služby k příbuzné rodině v České Třebové. Později zde dostala nabídku od prvorepublikového nájemce zdejší Nádražní restaurace pana Arnošta Egerta. Majitelé si ji oblíbili pro její skromnost,  šikovnost a píli, svojí pracovitostí se vypracovala až na kuchařku.  Zde se seznámila se svým budoucím manželem  panem Janem Hruškou. Jako manželé odešli na chatu Hvězda u Ústí nad Orlicí, kterou provozovali.  Tady se jim narodili 3 synové  - Jan, Vlastimil a Milan. Její manžel zemřel v roce 1957 a tak zůstala na výchovu synů sama. Své děti velmi milovala.  Přestože ve své práci trávila mnoho času, vždy si našla  chvíli, aby s nimi probírala jejich trápení a povzbuzovala je. Na chatě Hvězda byla do r. 1961 jako vedoucí, s provozem jí pomáhala blízká rodina.  V tomto roce odešla do České Třebové , kde byla vedoucí restaurace v Javorce. Od roku 1967 byla vedoucí restaurace „U Freidlů“ na Lhotce.  V roce 1973 se provdala za pana Jana Němce, který do vztahu přivedl 2 dcery - Naďu a Mílu.  Byla velmi dobrou a uznávanou kuchařkou, a proto restaurace „U Freidlů“ byla vyhlášená svojí kuchyní, kde pracovala do důchodu.  Později pak ještě vypomáhala v bufetu v Ústí nad Orlicí.                                                                                    

Paní Vlasta byla také vášnivou houbařkou. Milovala les, často brala na houby svá vnoučata. I ve vysokém věku jezdívala vlakem na houby do Rozhrání a Květné, kde se cítila šťastně. Její další velkou láskou bylo cestování a výlety. Projezdila hodně míst v České republice a blízkém zahraničí. Za svého života se radovala z 11 vnoučat, 22 pravnoučat a 2 prapravnoučat.    V důchodu ráda vařila pro celou svoji velkou rodinu a těšila se z malých dětí.  Její láska a obětavost do posledních chvil života celou širokou rodinu spojovala.

Svou skromností a milou povahou byla oblíbená také mezi svými přáteli, kteří ji často navštěvovali.

Paní Vlasta Němcová zůstane v našich vzpomínkách taková jaká byla. Proto na ni nikdy nezapomeneme a uchováme si ji v živé paměti.

Čest její památce.