Olympiáda v anglickém jazyce na ZŠ Habrmanova ulice v České Třebové 

Ve dnech 21. a 29. 1. 2020 u nás proběhlo školní kolo jazykové soutěže Olympiáda v anglickém jazyce. Jako každý rok jsme soutěžili ve dvou kategoriích  - I.A (žáci 6. a 7. ročníku) a II.A (žáci 8. a 9. ročníku). Celkem  se zúčastnilo 44 žáků a žákyň.  Po písemné části následovala ústní část, ve které žáci prokazovali schopnost hovořit na předem zvolená témata. Výkony byly často velmi vyrovnané. V kategorii mladších obsadil první místo Tobiáš Vacek (7.A), druhé Jakub Bečička (7.A) a třetí Sofie Salivarová (7.C). V kategorii starších se nejlépe dařilo Antonínu Kőnigovi (9.B), na druhém až třetím místě se umístili Aneta Beranová (9.B) a Dominik Strnad (8.A). První z obou kategorií postupují do okresního kola. Velmi nás těší, že se žáci do této soutěže opakovaně hlásí. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili, a již se těšíme na příští rok. Vyučující anglického jazyka.