Před 10 lety byla v Javorce obnovena

Stela Okrašlovacího spolku


Před 110 lety (tedy v roce 1910) byl při příležitosti  25. výročí založení městského parku Javorka postaven památník na počest zakladatelům, tedy Okrašlovacímu spolku města. Kdyby nebyl Okrašlovací spolek, nebyla by Javorka. Původní umístění tohoto památníku  nad vodojemem na okraji lesa Robova kopce současně  navozovalo myšlenku na další rozšíření parku. Park se ale již podstatně nezvětšil a tak stela stranou během let stranou pozornosti na okraji  mezitím vybudované zahrádkářské kolonie....
Stela Okrašlovacího spolku na novém místě (2010) a původním místě na okraji zahrádkářské osady (foto 2007)      
Mezi členy  Okrašlovacího spolku (obnoveného v roce 1991) vznikla snaha o přemístění  tohoto kamenného artefaktu dolů "za lidmi" do Javorky. Členové spolku vybrali místo na  frekventovaném místě nedaleko pomníku M.J. Husa, stela zde měla být ozdobou parku a připomínat jeho historii a jeho zakladatele. Okrašlovací spolek se domluvil na tom, že opravu a přemístění provede restaurátor p. Malý a již v roce 2009 na podzim byla stela demontována a umístěna do haly v  Eko Bi. Předpoklad byl takový: některé restaurační práce se  provedou přes zimu a v roce 2010  bude práce dokončena.  Stela měla být podle těchto představ odhalena na novém místě v rámci  předpokládaných letošních oslav založení parku Javorka. Práce na restaurování však přes zimu zahájeny nebyly.  Okrašlovací spolek neměl ani dost vlastních prostředků na její opravu a neměl od restaurátora písemně ani  rozpočet na tuto akci a neuzavřel žádnou smlouvu o dílo. Hrozilo, že stela zůstane rozdělána na části ve skladu a do parku se vrátí s velkým zpožděním.
Aby byly tedy práce vůbec zahájeny a provedeny, tak vzal věc za svou odbor rozvoje města a investic, do jež gesce patří i péče o památky. Stela Okrašlovacího spolku sice není přímo  kulturní památkou, ale má právě stoletou historii a je tedy dobře, že se nakonec práce podařilo uskutečnit a stelu Okrašlovacího spolku opět umístit do Javorky. Místo pro památník se našlo na pěkném místě poblíž rybářské líhně, je určitě lepší než původní lokalita na okraji lesa na Robově kopci.  Práce se podařilo dokončit přesně podle smlouvy, podle které mělo být dílo hotovo do konce září.  Cena prací rozhodně převýšila možnosti Okrašlovacího spolku. Přiznám se, že jsem byl z převzetí práce, původně schválené  pro Okrašlovací spolek, městem tehdy tak trochu rozčarován, ale uznávám, že to bylo ku prospěchu věci. Dílo se v roce 2010 podařilo dokončit a stihlo se tím i 125. výročí  založení parku Javorka a sté výročí vybudování tohoto památníku.Letos budeme na ose času o 10 let dál. Okrašlovací spolek už neexistuje, do podoby nového "zapsaného spolku" se již nepřeregistroval.  V době vybudování zmíněné stely (před 110 lety) byl respektován, plný sil a plánů, míval třeba až 400 členů a mezi nimi nechyběli prakticky žádní "přední měšťané" a českotřebovští podnikatelé. V Javorce  Okrašlovací spolek spravoval i zdejší restauraci.  Dnes je tomu naprosto zcela jinak, okrašlování města je je zajišťováno pomocí profesionálních organizací a z městského rozpočtu. Okrašlovací spolek byl jen iniciativní sdružení, do kterého se nikdo nehrnul.  Nakonec činnost Okrašlovacího spolku krátce po 20. letech od jeho obnovení  skončila. Už v době stěhování stely se začínalo znovu mluvit o tom, že by Javorka měla mát svého odpovědného zahradníka, který by si údržbu zelených ploch sám plánoval a zajišťoval a nebylo by třeba za drahé peníze nakupovat výpěstky. Pak by bylo mnohem méně předražených objednávek na zahradnické práce podaných bez výběrových řízení, tak jak jsme byli svědky v minulých letech.
Existence Okrašlovacího spolku je jistě možná i v dnešních podmínkách. Kladem by byla jeho apolitičnost, sdružoval by patrioty města, kteří mají skutečný zájem na zlepšení kvality života v našem městě a jsou pro to ochotni něco udělat. Takový úkol nemůže splnit  žádná "komise životního prostředí" při radě města, která by zase byla složena jen z určených členů podle nějakého volebního klíče. Spolek by mohl nejen rozvíjet nyní Českou pirátskou stranou navržený projekt "Zelené srdce" (který dle návrhu má ve skutečnosti opět jisté "politické pozadí"), ale  přiblížit Českou Třebovou např. i ke skupině tzv. "zdravých měst" a hlavně přímo reagovat na podněty občanů. Podmínkou vzniku by bylo dostatek skutečných zájemců pokud možno mladšího a středního věku, nelze spoléhat na to, že všechno zvládnou senioři. Přímé oblasti působení a autorita spolku by se pak odvíjela od jeho členské základny. Byly by potřeba skutečné činy, nikoliv jen plány a plané řečnění.  Když se nad  tím zamyslím, tak velkou šanci na nové obnovení takového spolku nedávám.      (mm)
Porovnejme ještě jednou staré a nové umístění tohoto pamětního monumentu a poděkujme všem, kteří zajistili jeho restaurování a přesun do frekventované části parku. Od roku 2010 se sochařská výzdoba parku nijak neobohatila. Mimo přemístění stely existuje stále možnost umístit do parku restaurovanou pískovcovou vázu, uskladněnou v Eko Bi. Poslední obohacení parku o sochy se konalo již před 15 lety, kdy sem byly umístěny práce tehdejších studentů ostravské fakulty tamní Univerzity a v roce 2006 František Bečka  rekonstruoval reliéf Mistra Jana Husa od akademického sochaře Josefa Kvasničky. 
O problematice a historii Okrašlovacích spolků v Čechách a na Moravě je zajímavý článek ZDE