Za charitou a poznáním do Olomouce
Den před pololetním vysvědčením vyrazila třída 4. B naší školy na exkurzi do Olomouce.
Její cesta měla dva cíle. Prvním bylo předání výtěžku z charitativního projektu na pomoc Haiti, který před Vánoci tato třída realizovala. Druhým cílem bylo prohloubení znalostí o vodě a porozumění této životodárné kapalině v širších a hlubších souvislostech.
Kam jinam za takovými znalostmi, než do olomoucké Pevnosti poznání, moderního muzea vědy při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého? 
Charitu Olomouc jsme navštívili jako první. Kromě předání příspěvku pro Haiti v hodnotě 1700 Kč dostaly děti příležitost k rozhovoru s dobrovolnicí a koordinátorkou projektu na pomoc této chudé zemi. Měly možnost zhlédnout autentické fotografie a videa z Haiti  a dozvědět se o konkrétním směřování peněz, které pro Haiti díky svému projektu vybraly.
Pevnost poznání nabízí rozmanité školní výukové programy, čtyři stálé interaktivní expozice a sedm populárně naučných projekcí v 3D planetáriu. Programy pro školy je nutné objednávat s dostatečným předstihem. Vstup do jedné z expozic je pak zdarma a může se domluvit až na místě. Výběr pro čtvrťáky byl jasný: program s názvem Vlastnosti vody v místní chemické laboratoři, dále návštěva expozice Živá voda a nakonec digitální 3D „trhák“ Ledové světy.
Pokusy s vodou byly zajímavé, ledové světy úchvatné, ale o zázracích Živé vody jsme se nedozvěděli nic. Tato expozice byla z technických důvodů pro nás mimořádně, ale také nedobytně uzavřena. Nic nepomohlo naléhání ani obléhání. Prostě pevnost. Měli nás v hrsti, tedy vlastně – v Rozumu v hrsti – jiné muzejní expozici zaměřené pro změnu na poznávání   a trénování sídla lidského myšlení. A to bylo nakonec také užitečné.
Jindřich Strejček, ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ul.