Zvyšování nájemného v městských bytech také v České Třebové
Rada města schvaluje zvýšení nájemného v bytech města (mimo dům čp. 2100 Masarykova) takto:
- u bytů v základní kvalitě z 51,95 Kč/m2/měsíčně na 62 Kč/m2/měsíčně,
- u bytů ve snížené kvalitě ze 45 Kč/m2/měsíčně na 54 Kč/m2/měsíčně.
Nájemné nebude zvyšováno u sklepů v čp. 1101-1112 (čtverec).
 
Zvýšení nájemného bude provedeno podle § 2249 zák. č. 89/2012 Sb., obč. zák., ve znění pozdějších předpisů. Příslušné dohody budou doručeny nájemníkům do konce února 2020.
Stávající slevy, tj. 5. podlaží bez výtahu 5 % (RM č. 628 z 08.06.2015), zkosený strop pod 2 m započtení 4/5 podlahové plochy (RM č. 831 z 13.07.2015) budou zachovány.


Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit základní hladinu obvyklých cen pro prodeje pozemků z majetku města Česká Třebová takto:
Pro části stavebně srostlé, tj. Česká Třebová (včetně Borku), Parník a Lhotka: - pro prodej pozemků v zahrádkářských koloniích minimálně 100 Kč/m2, - pro majetková narovnání a majetkovou přípravu minimálně 300 Kč/m2, - pro volný prodej pozemků minimálně 600 Kč/m2.
Pro přidružené obce Kozlov, Skuhrov a Svinná minimálně 150 Kč/m2.
Pro pozemky na katastrech jiných obcí, Opatov, Třebovice a Peklo nad Zdobnicí, bude cena stanovena individuálně pro každý případ.
Pro prodej pozemků, jejichž součástí je stavba, bude cena stanovena individuálně pro každý případ.