Českotřebovský deník 83/2020 (18/3)  
83. vydání Českotřebovského deníku se pokusím vytvořit bez vlivu nouzové situace, ve které se nyní nacházíme a zaměříme se na jiné problémy běžného života, který nyní tak moc nevnímáme.... Jenže to nakonec stejně nevyšlo.
 
Koronavir i v České Třebové 

Počet lidí nakažených koronavirem stoupl od úterý stoupl o dva, v kraji je tak 15 infikovaných. Uvedla to před večerní uzávěrkou Deníku krajská epidemioložka Olga Hégrová.  „Poslední dva nakažení jsou ze Svitavska a z Orlickoústecka a v obou případech se jedná o komunitní nákazu,“ dodala. Na Orlickoústecku je tak již devět nakažených. Část jich pochází z Lanškrounska, další jsou v samotném Ústí, v jedné přilehlé vesnici a také v České Třebové. Čtyři případy jsou podle informací Deníku na Litomyšlsku a dva v Pardubicích, respektive jedné blízké obci,  Zdroj: Pardubický deník.
 
Česká pošta omezuje provozní dobu 
Od 19.3.2020 budou všechny pošty otevřeny pouze do 16:00 hod. V sobotu a neděli bude na všech pobočkách zcela zavřeno.
 
Děti staví Na rovinu 

Vážení přátelé, spouštíme největší projekt v historii základní školy Na rovině v České Třebové, pod patronací spolku RUKA 8,z.s., který již od roku 2014 zajišťuje veškerou infrastrukturu Základní školy Na rovině v České Třebové. Pod názvem „Děti staví Na rovinu“ se rozběhla první etapa financování stavby budovy pro druhý stupeň školy. I vy můžete být jeho součástí!
Zvolili jsme platformu HitHit, která funguje na principu crowdfoundingu – hromadného financování. Jak to funguje? Přátele, kamarádi, komunity s podobným smýšlením mohou v případě zaujetí projektem přispět jakoukoliv částkou k jeho naplnění. Protihodnotou jsou nabídnuty odměny, které jsou symbolickým poděkováním přispěvatelům.
Když jsme přemýšleli o druhu odměn, přišla nám zajímavá tématika zrození člověka. Rozhodli jsme se toto téma přiblížit novou formou a použít pro nabídku odměn.
Oslovujeme Vás, abyste se s projektem seznámili a zapojili se do něj. Jak? V případě zájmu si vyberte odměnu a poskytněte nám prostřednictvím HitHitu částku odpovídající vašemu zájmu a možnostem.
Tímto Vám nabízíme nejdůležitější část spolupráce. Smyslem crowdfoundingu, hromadného financování, je oslovit co největší množství zájemců – přispěvatelů. Pomozte nám oslovit Vaše nejbližší a známé, vaše kolegy a přátele, aby se i oni mohli do projektu zapojit. A postupně nám pomohli dosáhnout cílové částky.
Projekt si prohlédněte na: https://www.hithit.com/cs/project/7295/deti-stavi-na-rovinu
Věříme, že se nám podaří i díky vašemu sdílení najít dostatečné množství přispěvatelů a společně dosáhnout cílové částky projektu. Pokud nedosáhneme cílové částky, všechny příspěvky se vrací zpět přispěvatelům.
Projekt „Děti staví Na rovinu“ vznikl na základě touhy dětí podílet se na výstavbě školy, na základě touhy, vzít osud svého vzdělání do vlastních rukou.
Nyní je na nás podpořit jejich touhu a zajistit dosažení cílové částky.
Tým pedagogů ZŠ Na rovině v České Třebové a členové spolku Ruka 8, z.s.  Více v dalším podrobnějším článku.
 
Dobrovolníci v DDM Kamarád  Česká Třebová v roce 2020 

V rámci programu Evropský sbor solidarity budeme opět v našem DDM hostit dva dobrovolníky.  Každý rok je stále více problematické najít nové zájemce o dobrovolnou službu v naší zemi a v naší organizaci.
Nyní se už od ledna můžete setkat s Gianem z Itálie. Bude zde jeden celý rok. Navštěvuje zájmové kroužky Angličtina, Klub deskových her Kamarád. Své barmanské i kuchařské dovednosti úplatní i v zájmovém kroužku  Masterchef. Jelikož jeho obor jsou i IT technologie, navštěvuje kroužek Tvorba webových stránek.
Setkat se s ním, ale můžete i v tradičních akcích našeho DDM a také v průběhu letních prázdnin se bude účastnit příměstských táborů. Svou návštěvou zpestřuje jednou za čas výuku ve školách ZŠ Rybník, ZŠ Semanín, ZŠ Damníkov, ZŠ Třebovice a ZŠ Na rovině.
Na jejich pestrý program navazují pravidelné návštěvy v  NZDM Borek. Ve volnočasovém  klubu Rébus si s nimi můžete zahrát různé hry, procvičit angličtinu či jejich rodný jazyk a dokonce se i dozvědět něco o nich a jejich zemi či městě.
Druhou dobrovolnicí bude Sennur z Turecka, jelikož čekáme na vyřízení dlouhodobého VISA, datum jejího příjezdu není přesně stanoven. Které zájmové kroužky bude navštěvovat a zda se zapojí třeba i do naší Univerzity třetího věku, se teprve vyjasní po jejím příjezdu. Gian a Sennur se budou těšit na setkání třeba i s vámi. Pokud by i vás lákalo takovéto dobrodružství a cesta za zkušenou, můžete vycestovat také a jste ve věku 18-30 let, rádi vám poradíme a pomůžeme.
Hana Milerová – koordinátor dobrovolnických aktivit v DDM Kamarád v České Třebové 736 694 671  
 
Na zimní údržbě ušetřili silničáři Pardubického kraje 25 milionů

Silničáři Pardubického kraje díky mírné zimě nevyráželi do terénu tak často jako v letech předchozích. Teplejší počasí tak usnadnilo jejich práci, ale také dopomohlo ušetřit nemalou částku. Ta bude využita na modernizaci pracovních strojů, údržbu komunikací či obnovu dopravního značení. Letošní zimní sezona na krajských silnicích tak byla úspěšná.
Silnice II. a III. třídy v majetku regionu udržuje nejenom v zimě Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Její zaměstnanci celoročně pečují o 3 123 kilometrů vozovek, 809 mostních objektů, stovky silničních propustů a také jeden tunel. O práci tedy není nouze, a právě v zimě je to teprve nesnadné. Jaká byla letošní zimní sezona na krajských silnicích sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš: „Letošní zima byla klimaticky mírná, což pro nás znamenalo nižší nároky při péči o krajské komunikace. Silničáři byli připraveni vyrazit do akce po celou dobu zimního období, avšak nemuseli do terénu tak často jako v předchozích letech. Díky teplejším dnům nám vyzbyly i zásoby posypového materiálu, které uschováme k použití pro nadcházející zimu. Protože zima byla opravdu mírná, podařilo se při údržbě silnic ušetřit více než 25 milionů korun.“
Ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec prozradil, jaké kroky s ušetřenými penězi plánují: „Zbylé finance chceme využít co nejefektivněji. Zaměříme se na zlepšení základní péče o naše silnice. Již průběžně se věnujeme údržbě vegetace u našich komunikací, spravujeme krajnice či příkopy. Cílíme také na výspravu a obnovu směrových sloupků a dopravních značek.“ SÚS také chystá část úspor investovat do modernizace techniky. „Plánujeme nákup soupravy pokladače emulzních silničních nátěrů, který dokáže letos vyspravit přibližně půl milionu metrů čtverečných krajských silnic. Dále se chystáme pořídit také zametací samosběrné vozidlo či speciální radlice,“ dodal ředitel Němec.
Radě Pardubického kraje podá náměstek hejtmana Michal Kortyš návrh na převod 16 mil. Kč  z provozních prostředků do prostředků investičních tak, aby krajští silničáři mohli potřebnou techniku pro údržbu silnic nakoupit.
„Rád bych poděkoval všem silničářům, kteří byli po celou dobu v pohotovosti a plynule přešli na tu hodně mravenčí a nikdy nekončící práci podél komunikací. Letošní sezonu hodnotím z pozice silničářů a díky bláznivému počasí za zkoušku ostražitosti a trpělivosti,“ zakončil Michal Kortyš.
 
Další dvě budovy kraje v Ohrazenicích dostanou nový kabát

Pardubický kraj dává postupně do pořádku dříve zanedbaný areál v Ohrazenicích, který kraji připadl po zrušení chemického učiliště a internátu Synthesie Semtín. Slouží nyní příspěvkovým organizacím kraje v oblasti kultury pro depozitární účely. Tento týden radní kraje vybrali firmu na realizaci úspor energie na dvou starších budovách v areálu. Vítězná firma nabídla cenu 9,5 milionu korun bez DPH.
„Poté, co tu vyrostl nový moderní depozitář pro Východočeské muzeum, se snažíme zkultivovat i ostatní budovy,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Nový projekt spolufinancovaný evropským operačním programem Životní prostředí umožní vyměnit okna a dveře a provést kontaktní zateplení stěn a střechy u dvou budov a odvlhčení jejich sklepů. Jednu budovu využívá pro své potřeby také Východočeské muzeum.  Už jsou v ní některé sbírky a přibydou i další, například textilu. Zároveň se sem přestěhují dílny restaurátorů, které byly dříve v nevyhovujících prostorách hospodářských budov zámku. Druhá budova slouží jako depozitář Krajské knihovně v Pardubicích, která tu získá stálé prostředí pro uskladnění knih také ve sklepním podlaží.“
Krajská knihovna používá pavilon číslo 2 jako depozitář bez stálé obsluhy s tím, že tam pracovníci několikrát týdně dojíždějí. Je zde uložen jednak základní knihovní fond knihovny, tedy běžná produkce a multiplikáty a dále část konzervačního fondu knihovny, který je  tvořen povinně ze zákona a skládá se z povinných výtisků a titulů celostátního a hlavně regionálního významu, které se v regionu jinde nevyskytují. Kromě toho je tu i regionální výměnný fond pro malé knihovny. Objekt prošel základní rekonstrukcí v roce 2012, kdy byl kvůli omezeným finančním prostředkům opraven co nejúsporněji. „Knihovna musela kvůli plísním vystěhovat na 30 tisíc svazků ze sklepních prostor na Pernštýnském náměstí a vylepšený pavilon v Ohrazenicích se jí bude nesmírně hodit.  Musím ale říci, že ani potom nebude kapacita na uskladnění knih dostačující, ročně totiž narůstá o 10 tisíc svazků a vyřazování z fondu podléhá přísným kritériím a schválení Ministerstva kultury ČR,“ dodal Línek.
 
Kunětická hora má symbolický význam nejen pro výtvarníky 

Nouzový stav bohužel dnes neumožňuje avizovanou výstavu navštívit, bude však dobré, bude-li popsáno o jaké ztvárnění se jedná. připomínám, že top co je pro Čechy hora Říp, je pro Pardubicko a východní Čechy Kunětická hora a pro Českotřebováky zase  rotunda sv. Kateřiny neboli "Kostelíček" Takovou výstavu "kostelíčků" jsme u nás měli v roce 2018 k 7490. výročí města, nyní se jedná o ztvárnění Kunětické hory v pardubickém Domě  U Jonáše, bohužel aktuálně uzavřeném. Některé obrázky přidávám....
 Východočeská galerie v Pardubicích představuje v Domě u Jonáše fenomén Kuňka. Zkrácený název Kunětické hory, tak jak se vžil na Pardubicku, vyjadřuje blízký vztah jeho obyvatel k jedinému vyvýšenému bodu s historickým sídlem v této části Polabí. Není proto divu, že výtvarné zpodobnění Kuňky od řady umělců od konce 19. století až do současnosti má početné zastoupení ve sbírkách galerie.
„Je to něco jako hora Říp pro Čechy. Kunětická hora se před 20 lety stala i grafickým symbolem obnoveného Pardubického kraje,“ říká patron výstavy, 1. náměstek hejtmana Roman Línek, a pokračuje: „Díky okolní rovině je tato dominanta viditelná z velké části kraje a zejména pro obyvatele Pardubic je její silueta po cestách z dálky vždy známkou toho, že se člověk blíží domů.“
Východočeská galerie v Pardubicích výstavou navazuje na tradici krajinářských výstav a představuje podobu hradu a krajiny kolem Kunětické hory v duchu romantismu a realistické malby z konce 19. století, prvorepublikové práce i díla poválečná. Prostřednictvím vystavených děl můžeme sledovat proměnu vnímání světa a dobové vizuality v průběhu téměř sta let. Ve výběru autorů se objevují malíři a grafici jako Hugo Ullik, František Kaván nebo Václav Jansa a především místní rodáci Emil Artur Pittermann-Longen, Jaroslav Grus, František Vincenc Danihelka, Vojtěch Sedláček, Cyril Bouda, Pavel Šimon, Ladislav Pejchl, Vladimír Kopecký a další.
Zvláštní kapitolu výstavy tvoří proměnlivá expozice fotografií Jiřího Tomana, souboru pohlednic ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích nebo faksimilií plánů a map ze Státního okresního archivu Pardubice, zachycující s překvapivým nadhledem Kunětickou horu a život v jejím okolí.
„Na výstavu navazuje projekt Rodná hrouda, do kterého galerie požádala současné umělce, aby se vyslovili svým vlastním uměleckým přístupem k reflexi rodného kraje či jeho symbolu.  Uvidíte zde práce pardubických výtvarníků i některých zajímavých nadregionálních autorů, kteří přistupují k tématu pohledem průzkumníka, cizince,“ říká kurátorka výstav Tereza Nováková.
„Navíc naši pracovníci připravili bohatý doprovodný program a také výtvarnou soutěž Na hradě a v podhradí pro děti z mateřských, základních a středních škol a pro rodinné kolektivy. Nebude chybět ani performativní pěší výlet na mýtickou Kunětickou horu doprovázený vyprávěním a drobnými performancemi v krajině,“ dodává ředitelka Východočeské galerie v Pardubicích Hana Řeháková.