Českotřebovský deník 91/2020 (26/3) 

Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji

Údaje platné k 26. 3. 2020 – 9:00 hodin
Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území Pardubického kraje: 49
okres Pardubice: 12
okres Chrudim: 17
okres Svitavy: 8
okres Ústí nad Orlicí: 12
Celkový počet karantén nařízených KHS: 169
Celkový počet osob indikovaných KHS k testování: 559
Další informace lze vyhledat na internetové stránce  onemocnění aktuálně
S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k jednotlivým případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.
 

 Potřebujete hlídání? Kraj rozšiřuje síť škol pro všechny profese

Opatřením hejtmana Martina Netolického bylo v kraji minulý týden vytvořeno 32 škol a školských zařízení určených pro péči o děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví či složkách integrovaného záchranného systému. Nyní se výčet profesí rozšiřuje také ostatní dle potřeb rodičů bez ohledu na to, zda jsou děti žáky dané školy. Zároveň kraj přidal do sítě další dvě školy.
„Chceme vyjít maximálně vstříc rodičům, kteří nemohou zabezpečit hlídání svých dětí. Proto jsme již v minulém týdnu vytvořili síť 32 škol po celém kraji. Tu nyní doplňujeme o jednu školu ve Svitavách a jednu školu v Košumberku. Celkově se dostáváme přes kapacitu dvou tisíc dětí s tím, že ve všech případech splňujeme maximální možný počet dětí na jednu skupinu, který je stanoven na 15,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Hlavní změnou je rozšíření výčtu povolání rodičů. Původní záměr byl zajistit péči o děti zaměstnanců bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, ozbrojených sil či řidičů veřejné dopravy. Vzhledem k tomu, že kapacita nebyla naplněna, chceme umožnit hlídání také všem ostatním, kteří o to projeví zájem,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Informace o školách zařazených do sítě je uvedena na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz
 
STRUČNĚ

Roušek přibývá, i tak ale nejsou zásoby nemocnic v Česku dostatečné.
Do Česka přiletělo dalších sto tun ochranných pomůcek. Nemocnice v kraji tak začínají být o něco lépe zásobené. Další letadla přistávají v Praze, celkem tak do České republiky z Číny přiletěly už 4 miliony respirátorů FFP2, 15 milionů roušek, 250 tisíc rukavic, 120 tisíc obleků a 80 tisíc brýlí. Bedny z letadel putují do Opočínku, kde je třídí hasiči a rozvážejí je do jednotlivých krajů.  
 
Číselné údaje ve statistikách se vždy neshodují.
Na základě kompletních údajů Krajské hygienické stanice byl ve středu zveřejněn počet nákaz v jednotlivých okresech. Na Chrudimsku je jich 17, na Pardubicku 12, na Orlickoústecku také 12 a na Svitavsku 8. Největší nárůst počtu nakažených je nyní na Chrudimsku, kde donedávna byla trvale uváděna nula. Současný nárůst se podle informace hygieny týká jedné skupiny, nákazy z jednoho zdroje.  Celkový počet karantén nařízených krajskými hygieniky je 169, celkový počet lidí indikovaných k testování je k dnešnímu ránu 559. Stovky dalších karantén ale mohou nařídit i další lékaři, mnozí zůstávají doma i z nařízení zaměstnavatelů.
Kraj se nyní chce zaměřit také na zásobování jednotlivých obcí.
„Upravujeme alokační klíč, tak abychom se postupně dostali i do jednotlivých obcí, které mají obecní prodejny, technické či komunální služby. Máme k dispozici aktuální počty obyvatel z rejstříku Ministerstva vnitra a pokusíme se nastavit systém tak, abychom byli schopni efektivně zásobit území,“ uvedl hejtman. V Pardubicích, kde je asi 300 lékařů a při odběrech materiálu se tvořily dlouhé fronty, vzniklo proto více výdejních míst. Kraj v úterý rozdělil obcím s rozšířenou působností 340 litrů dezinfekce na podlahy a 250 litrů dezinfekce na ruce. Ve středu získal 300 litrů dezinfekce na ruce z pardubické chemické školy a v pátek by měl od soukromého dodavatele obdržet šest tisíc litrů dezinfekce na ruce a 400 litrů na podlahy..
 
Omezení maloobchodního prodeje se od pátku 27. března zmírní. Otevřeny budou moci být provozovny poskytující služby zámečnictví či opravu, údržbu a instalaci strojů a zařízení pro domácnost. Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo mimořádné opatření.
Pardubická chemičárna dostala čtyři tisíce litrů lihu pro výrobu dezinfekce
V pátek bude kraji k dispozici dalších šest tisíc litrů dezinfekce na ruce, kterou kraj objednal u soukromého subjektu z regionu. „Další čtyři tisíce litrů získáme na začátku příštího týdne a paralelně s tím máme slíbené dodávky dezinfekce na podlahy, která se ředí v poměru 1 ku 10. Díky těmto zásobám jsou na tom naše zařízení velmi dobře, což nám potvrdila také zástupkyně Národní rady osob se zdravotním postižením. V jiných regionech se v tuto chvíli teprve zásobování pozvolna rozbíhá,“ sdělil hejtman.

Nový soukromý rybníček na Horách

Je zde asi 2 roky. Vlastně neexistuje, alespoň podle katastrálních map. Jeho zrod postupně sledovala veřejnost  navštěvující tuto poměrně frekventovanou lokalitu. Nejdříve zde majitel pozemku nechal  vyhloubit asi 5 m hlubokou jámu v jílovitém terénu a z původního malého rybníčka nad ním do něho přivedl plastovou trubkou vodu. Voda se ale přes propustnou zeminu ztrácela, proto zde byla instalována na zemině plastová folie. Později po naplnění rybníčka vodou přibyly ozdobné kameny, vodní rostlinstvo, nyní je zde "doma" i jeden kačírek.  Rybníček přitahuje  zájem veřejnosti, proto se zde objevily (u rybníčka, ale i u žluté turisticky značené cesty přes louku jihovýchodně od restaurace) výstražné tabulky se zákazem vstupu na soukromý pozemek...
A ještě ke zdroji vody pro oba soukromé rybníčky. Jsou oba napájeny vodou ze zdroje č. 6218, pojmenovaného jako Prameniště Pod Mariánskou kaplí, který není totožný se studánkou č. 1580 Na Horách (jsou od sebe vzdáleny téměř 100 m). Voda z obou zdrojů se ztrácí na odlišných místech v březovém lese za poutními boudami na Horách. Nyní na jaře poskytuje prameniště relativně dostatek vody, také studánka  pod kapličkou P. Marie na Horách má dostatek vody.

Nový rybníček občany zajímá, což bylo zřejmé ve spojení s položeným dotazem na únorovém jednání zastupitelstva města . Je proto dobré vysvětlit, že existence nového rybníčku nemá žádný vliv na vydatnost vodního zdroje u studánky pod kaplí P. Marie na Horách.

Nový rybníček rozhodně obohacuje krajinu, využívá možnosti lokality  a vlastně je rozšiřuje. To, že není zaznamenán na katastru mně osobně nevadí, podobně nebyl celá desetiletí v katastrální mapě  zachycen "Lochness" na serpentinách a byl také vyhledávanou lokalitou. Bylo zde přece i koupaliště, potom jen přírodní nádrž. Po restituci majitelé pozemku naopak toho, že nebyl v katastrálních mapách zachycen využili a rybníček zrušili. Mnohým lidem zde chybí.
Pokud tedy vznikl  nový rybníček na Horách, přivítejme to jako obohacení krajiny a využití přírodního zdroje.  (mm)

Nejlepší webové stránky mají letos Lanškroun a Rohoznice
Pardubický kraj letos musí vyhlásit výsledky soutěže o nejlepší weby měst a obcí Zlatý erb 2020 kvůli epidemiologické situaci jen na dálku. Odborná porota posoudila všechny letošní účastníky a vybrala vítěze jednotlivých kategorií.  Nejvíce bodů získaly město Lanškroun a obec Rohoznice.
„Ceny udělujeme ve třech kategoriích a v porotě jsou kromě našich informatiků i vyučující systémového inženýrství a informatiky na Fakultě ekonomicko-správní pardubické univerzity. V kategorii měst zvítězil Lanškroun před Moravskou Třebovou a Skutčí.  Mezi obcemi se nejvíce líbil web Rohoznice před Stéblovou a Zdechovicemi. Nejlepší elektronickou službu má Lanškroun, který má zajímavou elektronickou mapu, a dále porota ocenila mobilní rozhlas v Moravské Třebové,“ sdělil radní pro informatiku René Živný.
Všem zúčastněným schválila dnes Rada Pardubického kraje technické věcné ceny, které se budou na městech a obcích hodit. Ty jim budou zaslány poštou. Letos se neuskuteční ani každoroční konference ISSS, kde se vyhlašovalo celostátní kolo soutěže Zlatý erb.