Českotřebovský deník 93/2020  (28/3)
Podbranská ulice bude mít novou kanalizaci  - už se začalo


Někde o víkendech nevyjedou ani vlaky

Od soboty 28/3  budou až do odvolání budou zrušeny bez náhrady všechny víkendové autobusové spoje. O víkendu nevyjedou vlaky ani na trati mezi Moravskou Třebovou, Chornicemi, Dzbelem a Velkými Opatovicemi. Na většině ostatních tratí dojde k omezení dalších ranních a večerních spojů. „Na řadě tratí bude především o víkendu prodloužen interval mezi jednotlivými spoji, a to z hodinového na dvouhodinový, případně ze dvouhodinového na čtyřhodinový,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
Na trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové tak například nepojedou soupravy RegioPanter, které byly nasazeny na spěšné vlaky. K již jedenácti zrušeným spojům na trati mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem přibude další stejný počet od soboty. Prakticky jen v pracovní dny až na několik málo výjimek bude fungovat provoz na trati Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Lanškroun nebo Choceň - Litomyšl.
Upravené autobusové jízdní řády budou k dispozici během pátečního odpoledne na webových stránkách www.portal.idos.cz, kde cestující najdou i změny ve vlakové dopravě. Detailní přehled omezených vlaků v Pardubickém kraji je k nalezení zde.
 
Kraj jedná s autobusovými dopravci o zajištění provozu na další rok

Rada Pardubického kraje na svém čtvrtečním jednání schválila návrh zahájení zadávacího řízení na zajištění autobusové dopravní obslužnosti na přechodné období do doby, než budou vybráni dopravci na 10 let. Původní výběrové řízení bylo na základě námitek dvou společností zrušeno, proti čemuž se kraj odvolal a na výsledek stále čeká.
„Bohužel v poslední možný den pro podání přihlášek podaly dva dopravci námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který výběrové řízení zrušil. Hned jsme podali rozklad, ale na výsledek čekáme. Do té doby však musíme zajistit, aby nebyla regionální autobusová doprava ohrožena. Proto budeme jednat se všemi stávajícími dopravci o zajištění služeb na dobu nezbytně nutnou, tedy do ukončení řádného výběrového řízení,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy a dopravní obslužnosti Michal Kortyš.
Podle hejtmana Martina Netolického se v tuto chvíli jedná o jediný možný postup. „V tuto chvíli je možné zahájit provoz dle desetileté smlouvy nejdříve s celostátní změnou jízdních řádů v červnu 2021. Do té doby musíme mít zajištěnou dopravní obslužnost na přechodnou dobu nejméně jednoho roku. Pokud by došlo k zamítnutí rozkladu a zadávací řízení bylo zrušeno, bude nutné vypsat nové zadávací řízení. Tento postup není ojedinělý, protože obdobně postupovaly například Královehradecký či Moravskoslezský kraj,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Zařazení programu ČT3 do vysílání kabelové televize v České Třebové

 

Kabelová televize CZ reaguje na nové vysílání dočasného programu ČT3 a zařadila ho od pondělí 23.3. také do svého vysílání. Program ČT3 jsme zařadili místo dnes již nevysílaného programu TUTY v DVB-C distribuci a místo programu RELAX v DVB-T distribuci (4. multiplex).

 

Česká televize spustilav pondělí 23. března nový program ČT3. Důvodem je především snaha televize pomoci nejohroženější skupině - starším lidem, kteří jsou v této době nuceni zůstávat doma. Stanice bude svým laděním klidnější a podávání všech informací přizpůsobené seniorům. Vysílat bude denně od 9 do 17:25 hodin. Programová nabídka se bude opírat o výběr ze zlatého televizního fondu, tematické magazíny i základní informační servis.

 

kraj ZPŘÍSTUPNIL síť ZŘÍZENÝCH škol pro všechny profese


Opatřením hejtmana Martina Netolického bylo v kraji minulý týden vytvořeno 32 škol a školských zařízení určených pro péči o děti, jejichž rodiče pracují ve zdravotnictví či složkách integrovaného záchranného systému. Nyní se výčet profesí rozšiřuje také pro ostatní dle potřeb rodičů bez ohledu na to, zda jsou děti žáky dané školy. 

Dodatek umožňuje rozšířit využití zřízených zařízení  takto: „Péče bude zajišťována dětem rodičů, nebo jiných zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, poskytovatelů Sociálních Služeb, ozbrojených sil, orgánů veřejné moci, a dále se toto rozhodnutí týká řidičů veřejné hromadné dopravy a pedagogických a nepedagogických pracovníků určených škol nebo školských zařízenía jiných, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi určené školy nebo školského zařízení.

Unikátní masky pomohou v Pardubickém kraji záchranářům

V tomto týdnu představili dobrovolníci s podporou ČVUT v Praze celoobličejovou ochrannou masku vlastní výroby s velmi vysokou účinností proti současnému virovému nebezpečí.  Zájem o novinku za Pardubický kraj projevil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Dostali jsme nabídku k bezplatnému využití ochranných masek, které vymyslely české chytré hlavy s finanční podporou vysoké školy. Tyto masky mají jedinečné vlastnosti a jsou nyní dostupné pro naše záchranáře. V současné chvíli je již na cestě první dodávka právě pro naši zdravotní záchrannou službu. Ta je totiž nasazována v první linii nejen proti tomuto novému viru a její význam i potřeba zásahů přímo v terénu dále poroste,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr. 
Nový typ ochranné pomůcky je kombinací potápěčské masky a vysoce kvalitního vojenského filtru, který je spojen komponenty vytištěnými na 3D tiskárně. Za nápadem i výrobou je zde skupina IT-odborníků a dalších dobrovolníků sdružených do spolku CovMask, který je finančně podporován grantem ČVUT.
Do výroby dalších ochranných masek, roušek i štítů se podobně zapojili i jinde v regionu. Zajímavá je například také iniciativa, která sdružuje majitele 3D tiskáren a ve spolupráci s dalšími institucemi i doktory vyrábí ochranné štíty. Více informací lze nalézt na webu tisknecelesvitavsko.cz
„Těší mne a nabíjí optimismem, jak dokáže být naše česká společnost kreativní a solidární. Projevuje se to nejen na firemní úrovni, ale i v domácnostech, kde vznikají tisíce roušek. Pomáhají také řady dobrovolníků,“ sdělil radní Ladislav Valtr.  
 
Opatření Ministerstva zdravotnictví v Domovech pro seniory 

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo nová opatření, která mají zamezit šíření koronaviru v domovech pro seniory. Právě starší lidé jsou totiž nejrizikovější skupinou onemocnění COVID-19.  Ministerstvo zdravotnictví nemá kapacity na plošné testování obyvatel a personálu Domovů důchodců.  Nově nařídilo domovům pro seniory a léčebnám dlouhodobě nemocných dvakrát denně měřit svým klientům teplotu. Zařízení zároveň musí zrušit společné stravování a aktivity a vyhradit desetinu své kapacity pro případné nakažené, a to včetně samostatných koupelen a toalet. Pozitivní test na koronovirus měli v posledních dnech zaměstnanci či klienti domovů pro seniory v pražském Chodově a Michli, v Litoměřicích či odlehčovací sociální služby v Českém Krumlově. Nakažení z pražských zařízení byli podle České televize později přesunuti do nemocnic.
 
Kraj se domáhá archeologických nálezů ze zámeckého návrší v Litomyšli

Před revitalizací zámeckého návrší v Litomyšli v letech 2011-2014 prováděla společnost Labrys záchranný archeologický výzkum.  Vzhledem k tomu, že nálezy přes mnohé výzvy dosud nepředala Pardubickému kraji, pověřila Rada kraje náměstka Romana Línka adresovat Labrysu předžalobní výzvu.
Movité archeologické nálezy jsou podle zákona o státní památkové péči vlastnictvím kraje, v jehož územním obvodu byly nalezeny, a měly být předány Regionálnímu muzeu v Litomyšli nejpozději v roce 2017. Jelikož k předání i přes opakované výzvy ze strany muzea nedošlo, vyzval jsem Labrys k  dobrovolnému splnění této povinnosti do konce dubna letošního roku. Současně jsem je upozornil, že v případě jejich nečinnosti se bude Pardubický kraj domáhat svých vlastnických práv soudní cestou,“ uvedl Roman Línek.
Společnost Labrys dle sdělení Archeologického ústavu Akademie věd ČR dosud neodevzdala ani nálezovou zprávu z tohoto výzkumu. „Bohužel to není ojedinělá situace. Labrys prováděl řadu dalších menších záchranných archeologických výzkumů na dalších místech našeho kraje, kdy rovněž nedošlo k předání výsledků archeologických nálezů a nálezových zpráv. Proto jsem je vyzval o kontaktování příslušných muzeí za účelem předání i tohoto majetku Pardubickému kraji, a to ve stejné lhůtě. Jelikož se počet těchto případů výrazně vymyká běžným nedodělkům jiných oprávněných organizací, jsem nucen o této skutečnosti informovat Ministerstvo kultury ČR jako instituci udělující oprávnění k provádění záchranných archeologických výzkumů,“ dodal Línek.
 
Vozy ze záchranky poslouží vodním záchranářům a městské policii

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje nabídla svůj vyřazený majetek k dalšímu použití. Jedná se o dva sanitní vozy. Rada Pardubického kraje rozhodla o jejich bezúplatném převodu. Z mnoha zájemců evidovaných na odboru zdravotnictví byly vybrány Vodní záchranná služba ČČK Pastviny a Městská policie Pardubice.
„Vodní záchranná služba ČČK Pastviny využije vůz ke své činnosti na přehradě Pastviny a v rámci zajišťování akcí po celé ČR. V rámci těchto akcí využije sanitku ke kvalitnímu ošetření, aby měl jak pacient, tak záchranář dostatek prostoru. Městské policii Pardubice přinese zasloužilá sanitka ještě užitek například při přepravě podnapilých a znečištěných osob k lékařskému vyšetření na protialkoholní záchytnou stanici. Dojde tak k náhradě dvacet let starého vozidla,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Pardubický kraj převede bezúplatně dva vozy zn. Volkswagen Transporter 4x4. Obě auta byla vyrobena v roce 2011. První je se stavem tachometru 164 660 kilometrů a druhé 173 088 kilometrů. Stav nabízeného majetku odpovídá jeho stáří.
 
K aktivitě čínských úřadů, které se pokoušejí dezinformovat veřejnost

Spolek Lidská práva bez hranic vypracoval zprávu, v které analyzuje existující situaci. Dáváme Vám ji ke zvážení včetně zdrojů, z kterých čerpáme: 1. část naší zprávy najdete zde:
https://www.lpbh.org/proti-dezinformacim-cinskeho-rezimu-o-novem-koronaviru-z-wu-chanu/
Ze zprávy vyplývá, že čínský režim záměrně vedenou informační blokádou a umlčováním lidí, kteří na nebezpečí epidemie upozorňovali, významně přispěl k rozšíření viru v Číně a později do celého světa.
Připomínám, že činnost pročínských a proruských internetových serverů naopak směřuje k tomu, aby byla pomoc z Číny glorifikována, Čína představena jako stát , kde problémy vyřešili navzdory tomu, že virus  byl do Číny uměle dopraven z jiných laboratoří. Dokážou otočit tvrzení českých kapacit k tomu, aby čtenáři viníka hledali především na americké straně nebo v Evropské unii a ukazují že EU nám nepomůže, nedokáže pomoci,  je tedy nepotřebná a pomoc můžeme získat právě jen z Číny (pokud si ji tvrdě zaplatíme). Jak jsem se sám přesvědčil, tak jednou z manipulátorek sloužících tomuto cíli je bloggerka Petra Bostlová, jejíž texty šíří po českém internetu také řada lidí, ke kterým mám osobně jinak velkou důvěru.  Proto myslím naopak stojí za šíření článek z webu organizace Lidská práva bez hranic. Vypukla totiž mimo jiné také informační válka.... 
O tom jak "prodává" svou námi draze zaplacenou pomoc čínská strana svědčí v Číně nalepené nápisy na bednách s materiálem v centrálním krajském skladu v chrudimské nemocnici. Foto Luboš Kozel (mm)

Ceník zeleniny v jednom českotřebovském  obchodě 27. března 2020