28. březen - DEN UČITELŮ              

Tento svátek má v naší zemi dlouholetou tradici. Již v roce 1955 byl stanoven den narození Jana Ámose Komenského svátkem všech učitelů. Byl to právě on, kdo sepsal pedagogické zásady a doporučoval mj. školu hrou. Dnes by byl jistě velice překvapen kreativitou našich učitelů, kteří právě v těchto dnech vynakládají nemalé úsilí, aby žákům zajistili zcela novou formu výuky, tedy výuku on-line. Není rozhodně jednoduché najít ty nejefektivnější způsoby tohoto vzdělávání, naopak je to náročný a zodpovědný úkol.  
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vám při této příležitosti poděkovala za práci, kterou každodenně odvádíte. Ovlivňujete životy mnoha dětí, žáků a studentů, pomáháte jim najít profesní a často i životní cestu, v nejednom z nich zanecháváte milou vzpomínku a máte také velkou zásluhu na naplňování Komenského odkazu: „Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Přeji Vám ke Dni učitelů vše nejlepší, pevné zdraví, mnoho pracovních i osobních úspěchů a co nejvíce těch, kteří budou na Vás rádi vzpomínat.
V pátek 27. 3. odpoledne se u příležitosti svátku učitelů mělo uskutečnit slavnostní předání ocenění Českotřebovský Ámos. Zatím alespoň touto cestou nominovaným upřímně gratuluji a děkuji za jejich, mnohdy celoživotní, práci.
MŠ Habrmanova:
MŠ U Koupaliště:
MŠ U Stadionu:
MŠ Vinohrady:
ZŠ Habrmanova:
ZŠ Nádražní:
ZŠ Ústecká:
ZŠ Na rovině:
Speciální základní škola:
Základní umělecká škola:
Gymnázium:
VOŠ a SŠ technická:
DDM Kamarád:
paní Miroslava Trávníčková
paní Hana Lustyková
paní Jana Jedličková
paní Miroslava Peroutková
Mgr. Petra Štanclová
Mgr. Miroslav Báchor
paní Kristýna Dostálová
Mgr. Jana Chaloupková
Mgr. Zlatava Špičková
Mgr. Milan Špičák
Mgr. Daniela Fricová
Ing. Josef Kajš, Mgr. Ondřej Marko
Mgr. Jana Endyšová, DiS
Vážené kolegyně, vážení kolegové, užijte si svůj svátek, zasloužíte si to.
S úctou   Magdaléna Peterková