Gymnázium Česká Třebová pořádalo ve středu 26. 2. 2020 projektový den na téma Život vody

 
Akce byla připravena v rámci projektu „Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti“, ve kterém pracuje tým pedagogů školy již druhým rokem, a díky kterému si učitelé i žáci osvojují metody badatelského vyučování.
Projektový den byl určen pro žáky nižšího gymnázia. Ti si volili jednu z osmi připravených dílen. Nejstarší žáci, kvartáni, působili jako vedoucí týmů a pro učitele tak byli partnery ve výuce. Jednotlivé dílny se zabývaly dílčími prvky koloběhu vody a důraz byl kladen i na souvislost témat s reálným životem. Témata byla: S angličtinou do oblak, Voda v satelitních mapách, Voda v půdě, Voda v rostlinách, Fyzikální vlastnosti vody, Napijme se!, Voda v krajině, Čistírna odpadních vod.
Výsledky výzkumů dílen žáci zpracovali na plakáty a ty představili a obhajovali na závěrečné žákovské konferenci při účasti místní televize. Součástí dne bylo i vzájemné hodnocení prezentací a sebereflexe práce žáků i učitelů.
Projektový den umožnil posílení týmové spolupráce mezi žáky různých ročníků, zvýšil také jejich organizační, komunikační a prezentační dovednosti. Za tým MKP Hana Grundová, Michaela Židková