Podbranská ulice nám bude chybět do podzimu                 
Fotografie zachycují dění v Podbranské ulici v závěru března. Je zřejmé, že  výměna a  budování nových inženýrských sítí bude znamenat dlouhodobé nasazení techniky a velkou trpělivost zde bydlících občanů i těch, kteří tudy musí procházet. Uzavřená Podbranská ulice je důležitou komunikací a uvědomujeme si to právě nyní, když se tudy nedá projet. I když už místní znají všechna úskalí této uzavírky, tak sem občas přijede od Skuhrova nebo od Bezděkova někdo cizí a chytí se do pasti a způsobí dopravní problémy. Značení není dokonalé a  je na pováženou, že mohlo být takto navrženo a schváleno. Vždyť podléhá schválení odborníků na dopravním inspektorátu. Zřejmě si nevšimli.
Podbranská ulice na druhé straně rekonstrukci velmi potřebuje. Bude to v její historii vlastně první pořádná přestavba, která zajistí, aby zde byly v pořádku všechny sítě, elektrické vedení i veřejné osvětlení v kabelech a chodníky takové, jaké mají být.  Silnice bude navazovat plynule na nový most přes Třebovku. Bude to velký krok kupředu, který město v této dlouho zanedbávané oblasti potřebuje, byť to je do centra co by kamenem dohodil. Fotografie Milan Mikolecký a Vojtěška Vohralíková. Snímky z přestavby budeme postupně doplňovat. (MM)

Všechno začalo v pondělí 23. března