Stavba nového mostu na ulici Lidické - jsme k sobě ohleduplní?

Stavba nového mostu na Lidické ulici přináší dopravní omezení pro všechny účastníky provozu, a hlavně pro obyvatele přilehlých ulic. Projektant jistě dopravní situaci vyřešil nejlépe jak mohl. To mi nepřísluší hodnotit. Pro automobilovou dopravu je situace vlastně jednoduchá - provizorní most, úprava dopravního značení, snížení rychlosti. Ale co chodci? Mají na provizorním mostě vyčleněnu svoji trasu, ale dostat se na tuto vymezenou trasu ze Starého náměstí, nebo či spíše z ulice Podbranské, je kumšt. Chodci jdoucí z Podbranské ulice přes provizorní most musí být velice opatrní. Řekl bych, že tato trasa je pro dospělého, bystrého, fyzicky zdatného jedince. Ostatní mají smůlu, nebo musí být velice odvážní.

Průchod parkem na Zámostí je uzavřen. Takže pokud chceme bezpečně projít od „semaforů“ do Bezděkova tak je lepší projít ulicí Na Kopečku a U Kostelíčka. A ti nejotrlejší chodci to mohou řešit tak, že si dají na hlavu sluchátka, kšiltovku a jdou si kudy chtějí a ostatní se starejte. 

A přitom stačí být k sobě ohleduplní. Dodržovat stanovenou sníženou rychlost, při průchodu stavbou a provizorním přemostěním dodržovat stanovené trasy a parkovat s dopravními prostředky tak, aby se zbytečně bezpečnostní situace na této stavbě nezhoršovala. Nemyslím si, že by osobní auta stavební firmy musela parkovat v bezprostřední blízkosti stavby (na chodníku, v zúženém místě), jak se mi podařilo zachytit na přiložených fotkách.

Michal Kadlec