Bývalé zahrady v Litomyšlské ulici                                       
V místech, kde  se dnes nachází příjezdová komunikace k supermarketu Billa v Litomyšlské ulici, se dnes rozprostírají dvě zelené parcely.  Ještě v nedávné době zde stála dvě zajímavá stavení.
Prvním z nich, myšleno ze směru od  Tyršova náměstí, byl domek čp. 119. Jeho majitelem byl na počátku 20. století strojvedoucí František Kunst. Pocházel z rodu Kunstů, majitelů dnes již neexistujícího parnického mlýna. V domku  čp. 119 pobýval spolu s manželkou Helenou. . Manželství zůstalo bezdětné. Jelikož domek čp. 119 byl uzpůsoben k bydlení pro čtyři rodiny, dva byty byly v přízemí a dva podkroví, žilo zde  kromě majitelů také několik nájemníků. František Kunst byl členem řady třebovských spolků. Jako příklad můžeme jmenovat spolek zahrádkářů, spolek včelařů a spolek šachistů. Záliba ve včelaření jej přivedla k tomu, že v zahradě, za svým domkem, u plotu s Tkalcovskou ulicí, si vystavěl rozměrný a ozdobný včelín. Byl určitě jeho chloubou, neboť se u něho nechal i s manželkou vyfotografovat. Druhý včelín míval v lese. Objektiv fotoaparátu jej zachytil i při chytání včelího roje v zahradě.
Později domek čp. 119 manželé Kunstovi přenechali rodině strojvedoucího Josefa Kušičky, s nímž byli v příbuzenském vztahu. Proto tedy  nadále můžeme o stavení hovořit jako o Kušičkově.  Co se zmíněné zahrady u čp.  119 týče, musela být pro obyvatele domu  opravdovým eldorádem. V její zadní části, za dřevníky, prádelnou a suchými klozety protékalo totiž otevřené koryto Křivolického potoka, v němž bylo možné spatřit i ryby.  Zahrada samotná byla parkově upravena. Přístupová cesta od branky byla lemována živým plotem, v její blízkosti hned u ozdobného litinové plotu rostla statná Yucca. V blízkosti stavení byla vysazena lípa, kterou na tomto místě nalezneme dodnes. Je to jediný strom, který z bývalé zahrady zůstal. Rostla kousek od boční domovní zdi stavení. Nedaleko od ní, směrem k Litomyšlské ulici rostl další vysoký strom – Katalpa. Ten byl zajímavý tím, že na něm rostly zvláštní plody, lusky 20 – 50 cm dlouhé, obsahující několik semen. Podle vzpomínek bývalé sousedky z ulice plody  prý připomínaly vanilkové lusky. Dále zde rostla moruše a ovocné stromy jako třešně, hrušně, švestky, lískový keř a nescházely ani keře rybízu.
Stavení čp. 119 se říkalo také „myslivna“. Tou měl domek v minulosti, než jej Kunstovi zakoupili, skutečně být. K němu patřila také velká stodola a měla tu být i lesní školka. Zmíněná stodola byla později, v roce  1893 doplněna ze strany Litomyšlské ulice zděnou přístavbou. Tak vznikl sousední domek čp. 375, náležející pekaři Josefu Javůrkovi. V přístavbě vznikly obytné místnosti, pekařský krám a dílna s pecí. Do konce svých dnů měla přední část stavení střechu s krytinou z  cihlových tašek, zadní a starší  část, v níž byla právě velká stodola, střechu krytou lepenkou. To je jistý důkaz historky o myslivně a stodole. Hned za Javůrkovou stodolou byly vysazeny dvě lísky turecké, které máme spolu se stavením zachyceny na fotografii. Kromě nich zde rostly samozřejmě také ovocné stromy. Obě zahrady byly zastíněny řadou dalších a  vrostlých stromů, dnes již neznámého původu. Turecké lísky zde zůstaly po demolici stavení až do nedávné doby. Jedna z nich, v loňském roce již usychající, byla v únoru 2020 odstraněna. Dnes nám ji připomíná dobře viditelný pařez.
Martin Šebela (fotografie z archivu autora)

Pro dokreslení situace uvádím další snímky okolí těchto domů v Litomyšlské ulici