Českotřebovský deník 101/2020 (4. 4.) 

Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji  


Údaje platné k  4. 4. 2020 – 17:00 hodin
Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území Pardubického kraje: 150
okres Pardubice: 74
okres Chrudim: 55
okres Svitavy: 14
okres Ústí nad Orlicí: 21
Počet platných karantén nařízených KHS: 80
Celkový počet osob indikovaných KHS k testování: 1037
Další informace lze vyhledat na internetové stránce  onemocnění aktuálně
S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k jednotlivým případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.
Počet zdravotníků kardiologického oddělení Pardubické nemocnice s prokázanou nemocí covid-19 vzrostl na 22, tři z toho jsou lékaři. Oddělení se kvůli masivní nákaze uzavřelo.
Ošetřovné pro OSVČ

Ministerstvo průmyslu a obchodu změnilo podmínky, za kterých lze žádat o dotaci na ošetřovné pro OSVČ! Program, na základě kterého mohou OSVČ žádat o dotaci na ošetřovné, se spustil 1. dubna 2020 v 9.00 hod. Datum ukončení příjmu žádostí je 30. dubna 2020 ve 23:59 hod. V rámci tohoto programu budou OSVČ žádat o podporu za měsíc březen 2020.
V rámci tohoto programu budou OSVČ žádat o podporu za měsíc březen 2020. Dotace se vyplácí za období od 12. března do 31. března 2020.
Původní informace byly takové, že žádosti se podávají u kteréhokoli obecního živnostenského úřadu. Aby se proces získání dotace administrativně zrychlil a zjednodušil, živnostenské úřady budou poskytovat pouze poradenské služby, jak správně vyplnit žádost a podnikatelé budou odesílat žádosti přímo na ministerstvo průmyslu a obchodu. Úkolem živnostenských úřadů v daném případě není přijímat žádosti od podnikatelů, ani vyzývat podnikatele formálně k doplnění podání.
Postup pro podání žádosti:
Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena „fpmpo20“.  Podmínky, formulář a návod na vyplnění najdete zde.
 
Chrudimská firma CityZen je připravena dodávat roušky s unikátními vlastnostmi

O tom, že v našem regionu sídlí řada firem, které jsou schopné pomoci svými nápady při zvládání současné nelehké situaci, není pochyb. Proto kraj začal nejen s jejich oslovováním, ale nabízí také možnost dotačního titulu, který bude otevřený do 13. dubna. Jednou z těchto firem je chrudimská společnost CityZen, která se zaměřuje na výrobu textilu z unikátního materiálu. Ten nyní využívá také pro výrobu roušek.
„Tato dynamicky se rozvíjející společnost dokázala vlastnosti materiálu, který využívá pro výrobu triček či košil, využít také pro výrobu textilních roušek, které se již postupně dostávají mezi lidi a testují také v nemocnicích. V tuto chvíli se čeká na schválení pro zdravotnický provoz, což by umožnilo zajistit nárůst výrobních kapacit. Rouška je specifická tím, že je kompletně antibakteriální, vnitřní strana saje, aby se nepotila tvář a vnější strana je vodoodpudivá, což zajišťuje, že se nečistoty z povrchu nevsáknou do roušky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Rouška podle předběžných informací vykazuje kvalitu FFP2 a v těchto dnech se čeká na příslušné certifikáty. Výhodou je opakované použití s vypráním na 30 stupňů a přežehlením. Stabilní vlastnosti by měla mít rouška až na 20 použití, což je samozřejmě velmi zajímavé nejen pro běžné nošení, ale také pro zdravotnictví a sociální služby,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 
Dotace pro hasiče

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky vyhlásilo výzvy pro podání žádostí o dotace obcím v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021.
Lhůta pro podání žádosti je od 1. 4. 2020 do 14. 5. 2020.
Hasiči  Výzva 1: Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (CAS)

Žadatelem o dotaci může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která:

 • je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II nebo JPO III,

 • není vybavena CAS s kabinou osádky se sedadly pro nejméně 6 osob vyrobenou v roce 2005 a později (nevztahuje se na rekonstrukci CAS 32 – T 815)

Pořízení nové automobilové stříkačky
Dotace může dosáhnout až 70 %, maximálně však 2,5 mil. Kč. 

Rekonstrukci CAS 32 – T 815 v souladu technicko-přejímacími podmínkami, podle kterých byla zařazena k jednotkám požární ochrany. Dotace může dosáhnout až 50 %, maximálně však 1,5 mil. Kč. 

Rekonstrukci CAS 32 – T 815 na provedení speciální redukované pro šest osob.
Dotace může dosáhnout až 50 %, maximálně však 2 mil. Kč. 

Výzva 2: Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

Žadatelem o dotaci může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která:

 • je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V, 

 • není vybavena DA nebo osobním automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, vyrobeným v roce 2005 a později.

Dotace může dosáhnout až 70% maximálně však 450 tis. Kč.

 

Výzva 3: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice
Žadatelem o dotaci může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která:

 • je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V

 • dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice z rozpočtu Ministerstva vnitra

 • budova rekonstruované požární zbrojnice je v majetku obce zřizující JSDH obce

 • pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jsou v majetku obce, nebo je smluvně upraven závazek tak, aby po dokončení stavby, byly dotčené pozemky převedeny na stavebníka, a to kupní smlouvou, která bude uzavřena do 30 dní po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,

 • na stavbě ani na pozemku nevázne zástavní právo a věcné břemeno neomezuje činnost JSDH obce.

Dotace může dosáhnout až 50 % 

 • minimálně však 450 tis. Kč 

 • maximálně však 4,5 mil. Kč.

 •