Českotřebovský deník 103/2020 (6. 4.) 
Jo, Javorka, tam jsem kdysi randila, to byl krásný park, nyní prý to tam je zdevastované a samý narkoman. Opravdu ?

František Bečka uvádí na svém facebookovém profilu (na kterém je nyní v poslední době velmi pilný) fotografie svých artefaktů v českotřebovském parku Javorka.  Fotografie uvádím a tím rád ukazuju, jakou práci pro naši Javorku František Bečka provedl. Jeho realizace jsou nejen zdařilé ale i stále jako nové.  Sám si především velmi cením jeho záchrany Husova poníku, kdy dokázal ze sádrové ho odlitku díla akademického sochaře Josefa Kvasničky v evangelickém kostele na Trávníku pomník pro Českou Třebovou doslova zachránit.  Udělal i hodně další práce a veřejnost to možná neví. Nepracoval jen pro Javorku, ale celý region, jeho velké práce najdeme v okolí (Dlouhá Třebová, Řetová, Libchavy), stejně jako třeba v italském města Massa Martana.  František Bečka je přitom stále Třebovák, jednak se narodil v Chorinově ulici a jeho současné trvalé bydliště je v jeho lhotecké kovárně. Je proto velmi správně, že byl oceněn udělením Ceny města České Třebové, i když to tehdy bylo za sochu sv. Prokopa do Dlouhé Třebové. Ve Třebové má tolik zásluh, že si cenu určitě zaslouží. 
Na druhou stranu hrubě nesouhlasím s tím, aby Zdena Kotyzová (z Letohradu) psala ve své rádoby vtipné poznámce na facebook (v nadpisu tohoto textu) o českotřebovské Javorce zlé neověřené a pomluvné texty o narkomanech a zdevastovaném parku. Není to pravda. Chtěl bych Zdenu Kotyzovou pozvat do Javorky, aby si ji konečně prohlédla. Třeba až skončí karanténa. Nejhezčí je Javorka na jaře.... (mm)
 
Týden sportu nebude, červnový cyklomaraton je ještě s otazníkem

Na webových stránkách Týdne sportu ani Českotřebovského cyklomaratonu  se zatím žádné informace o zrušení akce  neobjevily. Rozhodnutí o zrušení akce Týdne sportu však již padlo, ale u cyklomaratonu, který se měl jet 28. června, ještě nebylo rozhodnuto. Sám jsem pochopil možnost zrušení špatně a tak jsem to v první verzi tohoto textu nenapsal správně.  Zatím ještě je na rozhodnutí čas. Jde o akci v přírodě mimo město, která není doprovázena masovými akcemi na náměstí a tak na ni budou jiná kritéria. Na cyklomaraton je nyní  aktuálně k 7. dubnu přihlášeno 5 závodníků (vloni 18.4. byli přihlášeni 4 závodníci). Rozhodnutí o konání akce bude provedeno vidím koncem dubna nebo začátkem května. Pokud by byl závod zrušen,  tak pořadatel akce garantuje všem závodníkům, kteří budou mít zaplaceno startovné, vrácení celé zaplacené částky.
Podobně již bylo Kulturním centrem vyhlášeno zrušení letošního ročník hudebního festivalu Bennewitz 2020 a zrušeny jsou i další plánované akce, zatím "do odvolání", ale lze těžko  předvídat, kdy bude skutečně povoleno shromažďování  v kulturních sálech či  třeba provoz plaveckého bazénu. a jak se bude kulturní dění po vynucené přestávce zase rozjíždět.
Je třeba si uvědomit, že současná doba nouzového stavu velmi omezuje ekonomiku a bude tedy krátit i rozpočtové příjmy města.  Schválený rozpočet města bude tedy zásadně předělat, skutečně přemýšlet nad každým výdajem a rozhodovat co je pro chod města důležité a co  bude moci počkat. Ušetří se něco i na provozních nákladech většiny příspěvkových organizací města (mimo Sociální služby). Zatím jsou ovšem jen odhady, bude třeba vše řádně propočítat. I tak je finanční vývoj roku 2020 těžko předvídatelný. Zatím bylo pozastaveno rozhodování o dotacích města. Některé již byly vyplaceny na základě únorového schválení rozpočtu města. Pokud se akce pokryté dotací neuskuteční, dotace bude nutné vrátit.

Pedagogicko – psychologické poradny nezejí prázdnotou

 "Poradny jsme požádali o pomoc se zabezpečením dětí zaměstnanců krajských nemocnic a zdravotnických zařízení hned po uzavření škol, abychom pomohli rodičům v nelehké situaci. Musím poděkovat ředitelům našich zařízení, jak se s danou situací vypořádali a zároveň se jim podařilo vyřešit i problém s nedostatkem ochranného materiálu tím, že ušili roušky nejen pro svou potřebu, ale také pro děti,“ sdělil radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
V současné chvíli je nabídka služby určena pro složky Integrovaného záchranného systému a pracovníky v sociálních službách.  Otevřena jsou pracoviště v Ústí nad Orlicí, Svitavách, Litomyšli a Pardubicích. Kapacita je nařízením vlády stanovena na 15 dětí. V Litomyšli je pak možné se postarat o 8 dětí. Služba je zajištěna od 6:30 do 16:00 hodin.
„Dopoledne pracujeme s dětmi na domácích úkolech a odpoledne si hrajeme. Někdy pracují děti ve skupinách a někdy dohromady. Všechny aktivity probíhají v rouškách a v případě potřeby máme pro děti našité náhradní.  V naší práci nám pomáhají kolegové ze speciálních škol ve Svitavách a Litomyšli,“ sdělila ředitelka poradny v Ústí nad Orlicí Petra Novotná. „V tuto chvíli hlídáme 20 dětí na 3 pracovištích“, dodala.
„Ohlasy rodičů jsou pozitivní a činnost poraden je velmi prospěšná. Důležité také je, že se pracovníci připravují na běžný provoz, aby splnili rozpracované závazky vůči dětem, rodičům a školám," dodal Bohumil Bernášek.
V Chrudimi a v Pardubicích je kapacita obou zařízení 15 dětí. Zájem je však zatím minimální. Přesto jsou však podle ředitele poradny v Pardubicích Jiřího Knolla připraveni přijmout maximální počet dětí. V případě potřeby pomohou pracovníci speciální školy v Pardubicích.
Pedagogicko-psychologická poradna v Ústí nad Orlicí nabízí na svých webových stránkách užitečné odkazy, které by mohli pomoci rodičům, kteří se starají doma o děti. Je to: https://www.pppuo.cz/podnety-pro-praci-s-detmi-1

Sledujeme investiční akce v Podbranské ulici a stavbu nového mostu


Distribuce ochranných prostředků

Středisko zajišťující distribuci  ochranných prostředků z krajského centrálního skladu v Chrudimi směrem k praktickým lékařům, ale také poskytovatelům sociálních služeb či školským zařízením  pracuje v přízemí českotřebovské radnice Pro distribuci  vyl v Pardubickém kraji byl vytvořen elektronický evidenční a objednávkový systém. Distribuce prostřednictvím obce s rozšířenou působností se již nebude vztahovat na lékárníky a zubaře. Jejich zásobení přebírají příslušné komory. Situace v zásobování se zlepšila, ale  např. respirátorů je stále nedostatek.

Dezinfekce městského mobiliáře a kontejnerových stání

Z pověření města Česká Třebová provádí zaměstnanci Eko Bi. dezinfekce laviček, odpadkových košů a kontejnerových stání. Používá se dezinfekční přípravek s aktivní složkou na bázi  kyselin peroxyoctové Dezinfekce pokračuje i v týdnu před velikonocemi v našem městě probíhat také v příštím týdnu.
 
Do Litomyšle po objížďce 

Tabule s označením uzavírky silnice II/350  na trase do Liutomyšl varují. Ze Třebové projedete bez problémů na Zkoř a do Svinné, do Litomyšle nikoliv, objížďka vede přes Semanín a Pazuchu.
 
Ochranné štíty ze škol pomáhají  

Ochranné štíty pro zdravotníky či záchranáře vznikají na 3D tiskárnách v celé republice. Kromě řady iniciativ se do výroby ochranných štítů zapojily také střední školy zřizované Pardubickým krajem. Ty v minulém týdnu dodaly nemocnicím přes 400 ochranných štítů, které posílí další objednávky kraje a státní dodávky ochranných prostředků.
„Ochranné štíty nyní vyrábí na 3D tiskárnách celá řada iniciativ, firem, ale také základních a středních škol. Většinou se jedná o vzor, který zveřejnila společnost Prusa Research pro veřejné využití. Tato společnost nám také v předchozích 14 dnech dodala 640 štítů, které jsme využili pro naše nemocnice a záchranáře. Na další dodávce přibližně tisíce štítů spolupracujeme s iniciativou Tiskne celé Česko,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Stranou výroby nezůstávají ani krajské střední školy. „Do konce týdne dodaly naše školy do nemocnic v Pardubickém kraji celkem 420 kusů ochranných štítů. Některé školy vyrábějí celé komplety, některé tisknou držáky na 3D tiskárně a tyto pak zastřešuje ISŠ technická Vysoké Mýto, která řeže plexiskla a kompletuje je spolu s vytištěnými držáky. Příští týden ve čtvrtek by měly  školy dodat dalších přibližně 230 kusů,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek. „V tuto chvíli na našich školách, kterých se zapojilo celkem 14, testujeme novou variantu štítu, která je méně náročná na použitý materiál a finančně tak vychází přibližně o polovinu levněji,“ doplnil hejtman Netolický.

Živé vysílání na facebookovém profilu Pardubického kraje

Kdy: Úterý 7. dubna od 14 hodin
Téma: Zaměření na oblast školství
Hosté: Hejtman Martin Netolický a radní zodpovědný za školství Bohumil Bernášek
Link: www.facebook.com/pardubickykraj1/
Existuje možnost zaslat konkrétní dotazy týkající se této problematiky, ale je samozřejmě možné ptát se i na jiná aktuální témata. Pokud máte zájem, prosím o zaslání dotazů do úterních 11 hodin na e-mail mikolecky@probit.cz. Dotazy budou předány organizátorům akce. Celé živé vysílání bude nahráváno.

Informace o odkladech školní docházky

Vážení rodiče, na základě domluvy s řediteli PPP v našem kraji posíláme informace o postupu při řešení situace v oblasti odkladů povinné školní docházky. Na jejich webových stránkách najdete konkrétní informace, jak budou poradny postupovat, příp. jaké informace lze předat rodičům.
https://www.pppuo.cz/informace-dokumenty-ke-stazeni-formulare-1
https://www.ppp-pardubice.cz/
V této nelehké situaci, prosíme, zachovejme všichni klidnou mysl, vše se v nejbližších možných dnech po otevření poraden začneme řešit, odklady přednostně! V tuto chvíli není nikdo schopen dát nějaký termín.
 
Kraj dbá na bezpečnost středních škol  a objektů veřejné správy

Na konci ledna letošního roku uspěl Pardubický kraj s žádostí o dotaci u Ministerstva vnitra ČR v rámci programu na zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů. Součástí projektu, na který kraj získal 2,6 milionu korun, bude vyhodnocení ohroženosti, tvorba bezpečnostních plánů včetně bezpečnostních procedur a vzdělávací akce.
„Na bezpečnosti měkkých cílů a veřejných budov je nezbytné pracovat neustále. Bohužel máme všichni v paměti nešťastné události z nemocnice v Ostravě nebo na střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Proto jsme využili dotačního titulu Ministerstva vnitra ČR, který jsme v našem případě zaměřili čistě na naše střední školy a školská zařízení. Celý náš projekt má tři součásti. První z nich je vyhodnocení ohroženosti škol, následuje tvorba bezpečnostních plánů včetně bezpečnostních procedur, a také vzdělávací akce, jejichž konání samozřejmě závisí na aktuální epidemiologické situaci,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Právě na zpracovatele bezpečnostních plánů včetně bezpečnostních procedur ve školách nyní kraj vyhlásil výběrové řízení. „V tuto chvíli máme pro všechny školy a školská zařízení zpracované vyhodnocení ohroženosti podle platné metodiky Ministerstva vnitra. Nyní začínáme řešit tvorbu bezpečnostních plánů včetně návrhu bezpečnostních procedur pro 40 škol. Chceme také proškolit pracovníky každé školy. Předpokládaná hodnota této části je 1,6 milionu korun včetně daně,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Bohumil Bernášek.
 
Kroužky nosí roušky, předtím stihly oslavit 20 let činnosti

Nezisková organizace Kroužky, která už 20 let pečuje o smysluplný volný čas dětí, se stejně jako mnohé další aktivity musela kvůli koronavirové pandemii přesměrovat na počítačovou komunikaci se svými příznivci a jejich rodiči. Pod hashtagem #KroužkyNaDoma její lektoři odkrývají mnohdy originální metodiky a odlehčují náročný čas v rodinách. Ještě předtím ale stačily také Kroužky východní Čechy oslavit své výročí.
 Jedním z patronů akce byl i radní René Živný: „Když se řekne kroužky, mnoho lidí si představí děti, jak sedí někde za stolem jako ve škole. Ale tady nabízejí i velké množství sportovních nebo pohybových aktivit, a také dvacetileté výročí oslavili česko-slovenským turnajem ve florbalu. Je fajn, že si s nimi mohou zacvičit děti i teď podle videí na kanálu Kroužky pro děti na YouTube.“
Cílem slavnostního turnaje ale nebyl jen počet nastřílených branek, ale také oslava toho nejsilnějšího týmu, kterým je rodina.  A právě jedna taková pětičlenná rodina z Chrudimi získala při této příležitosti symbolické značkové dresy se svými jmény. Mikolínovi totiž umí držet pohromadě a vzájemně se podpořit. Své o tom ví i jejich desetiletý syn Vašek, který přestože přišel o nohu a chodí s protézou, může se díky podpoře rodiny věnovat řadě sportů.
 „Tento školní rok je najednou pro všechny jiný. Nikdo nečekal, že se až tak moc zapíše do dějin historie nejen žáků a rodičů, ale nás všech. Chceme dostát kladnému náboji z našich Kroužků, proto jsme se s týmem kolegů z celé republiky rozhodli natáčet videa a takzvanými Kroužky na doma odlehčovat náročný čas všech rodin s dětmi,“ uvedla Květa Štěrbová, ředitelka Kroužků východní Čechy.

Kvůli koronaviru zrušili letní wagnerovské slavnosti v Bayreuthu
Kvůli šíření koronaviru se letos neuskuteční tradiční wagnerovské hudební slavnosti v bavorském městě Bayreuthu. Ovlivní to také program příštích ročníků, informovali dnes organizátoři. Oblíbené letní slavnosti, které jsou vrcholem operní sezóny v Německu, pravidelně navštěvovala i německá kancléřka Angela Merkelová.
 
Hudebníci pomáhají v době koronaviru hudbou i finančními sbírkami

V době, kdy nemohou lidé navštěvovat koncerty, nabízejí muzikanti živé koncerty on-line. Někteří, jako například Česká filharmonie nebo Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK, se zapojili do sbírek na nákup potřebných zdravotnických pomůcek. Jiní zase svým posluchačům posílají povzbuzující pozdravy prostřednictvím videoklipů.
 
Nerozumím veřejné diskuzi o "promořování"

Na toto téma nechť si diskutují v bufetu u prezidenta Zemana, nikoliv veřejně. Tím se všechna nařízení relativizují. Rozumím potřebě po vyhodnocení situace regulovaně otevřít další prodeje  nezbytných věcí. Jsme v situaci, která se možná za našeho života už nebude opakovat a experimentovat se zdravím nelze. Jestli něco ochromuje obnovu běžného života v naší zemi, jsou to diskuse o "promořování". Chránit zranitelné znamená zaměřit se na seniory a na všechny, kdo o ně pečují. Testy, ochranné pomůcky, zvýšená komunikace (a ne sociální distance) a taky laskavost a podpora dobrovolníků. Chcete opravdu "promořit" i týmy našich nezbytných zdravotníků, a jiných dalších nezbytných profesí? Nebo "promořovat"  jen selektivně?