Českotřebovský deník 106/2020 (9. 4.) 
Velikonoční přání starostky města

Vážení spoluobčané,
blíží se čas Velikonoc, které všichni prožijeme tak trochu jinak, než jsme byli doposud zvyklí. Věřím, že pro mnohé z nás bude tento sváteční čas možností zastavit se, odpočinout si, přijít na jiné myšlenky a čerpat sílu a energii do dalších dní.
Ovšem mnozí budou i o velikonočních svátcích v plném nasazení - zdravotníci, bezpečnostní složky, pracovníci v sociálních službách, ale i lékárníci, prodavačky. Těm všem je zvláště v těchto dnech třeba opakovaně děkovat za jejich práci, protože současná situace na ně klade velké nároky. Odhodlání a optimismus nám všem v posledních dnech dodává především nevídaná vlna solidarity, která se projevuje nejrůznějšími způsoby, za to děkuji našim dobrovolníkům i všem bezejmenným, kteří nabídli pomocnou ruku a nadále zajišťují služby pro seniory, známé či sousedy.
Vážení občané, ačkoliv ty letošní Velikonoce budou opravdu poněkud jiné, přinejmenším bez koledníků, bez setkání s přáteli, přeji Vám, abyste je prožili se svými nejbližšími ve zdraví, v klidu a s přesvědčením, že Velký pátek nebude letos jenom křesťanským symbolem, ale také nadějí, že vše zlé pomine a bude zase dobře.
Magdaléna Peterková
 
Poděkování z Orlickoústecké nemocnice

Orlickoústecká nemocnice děkuje všem dobrovolníkům za pomoc při řešen í aktuálních problému se zajištěním ochranných pomůcek.  Poděkování směřuje také speciálně do České Třebové za pomoc se šitím velkého počtu ochranných roušek panu Antonínu Žáčikovi , který zajistil a osobně dovezl pro útvar zásobování Orlickoústecké nemocnice velký počet  ochranných textilních roušek. Poděkování rádi zveřejňujeme v Českotřebovském deníku.
 
Šachy - ideální sport pro nouzový stav

V době omezeného vycházeni máme možná vice času na přemýšlení  a řešeni šachových úloh.  Ing. Jiří Vencl vybral pro tento účel zatím dvě úlohy, které prezentuje na svém facebooku. Zde je možné očekávat jistě ještě pokračování. Navíc jsou zde  k úlohám komentáře a diskuze. Z toho vyplývá, že šachy v této podobě jsou pro facebook jako stvořené.... 
1. úloha vlevo:... bílý na tahu, mat druhým tahem (opravdu lehká úloha)
2. úloha vpravo: Na tahu je bílý a dá třetím tahem mat. Tato úloha je  trochu těžší.  (Úlohy vybírá Ing. Jiří Vencl)

Do autobusů budeme nadále nastupovat zadními dveřmi bez odbavování


Opatřením hejtmana Martina Netolického z 18. března bylo zrušeno odbavování cestujících ve veřejné linkové autobusové dopravě objednávané Pardubickým kraje, a to společně se zákazem nastupování cestujících předními dveřmi. Toto opatření mělo být původně ukončeno v úterý 14. dubna, avšak po dohodě s odborovými organizacemi v dopravě bude pokračovat i nadále. Hejtman o tomto kroku informoval také ministra vnitra a předsedu ústředního krizového štábu Jana Hamáčka.

„V tuto chvíli nechceme po dohodě s odborovými organizacemi řidičů ve veřejné dopravě a samotnými dopravci nic uspěchat a vyčkáme na situaci po Velikonocích, i když jsme původně plánovali rozvolnění opatření. Byť se v tuto chvíli může jevit, že se šíření nákazy zpomaluje a osobních ochranných prostředků je i mezi řidiči více, tak nechceme riskovat. Řidiči tak budou i nadále chránění tím, že nepřijdou do přímého kontaktu s cestujícími, kteří nebudou moci ani nadále nastupovat předními dveřmi,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který o pokračování opatření hovořil nejen s odborovými organizacemi a dopravci, ale také ministrem vnitra a předsedou ústředního krizového štábu Janem Hamáčkem a náměstkem pro oblast dopravy Michalem Kortyšem. „S panem náměstkem jsme se domluvili, že budeme pokračovat ve stávajícím režimu opatření v dopravě a to prozatím včetně upravených jízdních řádů. Ty bychom vraceli do normálu, společně s dalším uvolňováním opatření vlády,“ sdělil hejtman Martin Netolický.

Nabídka internetových koncertů pro období bez klasických koncertů KPH 
Jde o seriál osmi čtvrtečních on-line koncertů z Nadace Bohuslava Martinů "Hudba bez hranic", které se uskuteční na facebokovém profilu @HudbaBez  od čtvrtka 9. dubna do 28. května vždy v 19:30 hodin.
První koncert je tedy již dnes večer! Dnešní zahajovací koncert má název VIVAT TANGO! Jeho interprety jsou Petr Nouzovský (violoncello a Ladislav Horák (akordeon)  
Koncerty můžete sledovat živě zde: https://www.martinu.cz/cz/aktuality/1660-online-festival-hudba-bez-hranic-nabidne-8-komornich-koncertu-prednich-ceskych-umelcu/?fbclid=IwAR3zMlNyuNiI7cyltEito3nwVfGf4QvrCXp1plgrQF4IXWX6RE--YFY7evU
Plakát pro koncertní seriál je ZDE  
Zpráva o 1. on-LINE koncertu je ZDE
Informace pro milovníky vážné hudby zajišťuje Jaroslav Plocek, předseda KPH Česká Třebová. O dalším vývoji letošní končící sezóny KPH Česká Třebová uvádí následující: Termíny zbývajících  dvou  koncertů abonentmního cyklu 2019/2020 zatím nejsou známé, záleží na vývoj současné epidemiologické situace a uvolnění současných restriktivních opatření. Důležité je, že se zbývající plánované koncerty uskuteční, ovšem v náhradních termínech. jde o tyto velmi zajímavé koncerty:
 
Kateřina Englichová a Vilém Veverka (harfa a hoboj)  - mělo být v březnu

Kateřina Englichová – výrazná osobnost českého interpretačního umění.
Vilém Veverka – patří k nejrespektovanějším českým interpretům klasické hudby a k evropské špičce ve hře na hoboj. 
 
Kalliopé Trio Prague a David Beveridge (housle, violoncello, klavír) - mělo být v květnu

Všichni členové KTP (Markéta Vokáčová, Jan Zemen a Miroslav Sekera) jsou laureáty mezinárodních soutěží a mají za sebou řadu zkušeností sólistických i z komorních ansámblů.  Od svého založení soubor spolupracuje s Guarneri Trio Prague  
David R. Beveridge – v Ohiu narozený americký muzikolog, jenž se ve svém bádání věnuje Antonínu Dvořákovi. Aby mohl lépe porozumět Dvořákovu dílu, naučil se česky.
Z dosavadních čtyř uskutečněných koncertů KPH v České Třebové máme natočeny videoukázky a připravujeme shrnutí sezóny.

Kraj pomůže stavebním firmám rychlou úhradou faktur

Současná situace související s šířením nového typu koronaviru dopadá také na stavební firmy, ale i další dodavatele služeb či materiálu. Na základě debaty s Hospodářskou komorou České republiky přislíbil hejtman Martin Netolický, který má v krajské radě na starosti finance, že kraj bude hradit faktury za provedené práce a dodávky v nejrychlejším možném termínu. To firmám umožní platit nejen svým dodavatelům, ale především zaměstnancům.
„Jedním z kroků, za kterým si stojím, bylo, je a bude neomezovat jakoukoliv započatou či připravovanou investiční aktivitu kraje. Jsem přesvědčený, že by to byla velká chyba s dopadem do celého českého hospodářství. Vzhledem k tomu, že se již někteří dodavatelé začínají potýkat s problémy v příjmech a splatnosti faktur za odvedenou práci, dohodli jsme se s Hospodářskou komorou, že faktury, které máme jako kraj z pozice objednavatele proplácet, budeme hradit ihned tak, jak nám umožní stávající kapacity, a nebudeme naplňovat celou dobu splatnosti. Chceme i tímto krokem pomoci nejen stavebním firmám, ale i dalším dodavatelům a jsem přesvědčený, že by tak měly postupovat i další samosprávy. Je to krok, kterým můžeme přispět k udržení zaměstnanců v těchto firmách a zabránit tak většímu propouštění,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 
Trávník na sjezdovce Peklák je letos hodně poničený¨

Rozdíl letošního stavu (8.dubna) na levém snímku  se stavem v červnu 2019 (vpravo) při zahájení loňského Týdne sportu je zřejmý. Vlivů bude asi více - jedním z nich bude i exkurze divočáků na začátku zimy.
 
Kortyš: Čínský Jilin poslal Pardubickému kraji 25.000 roušek

V minulém roce podepsal náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš a Jiří Doležal za Krajskou hospodářskou komoru Pardubického kraje memorandum o spolupráci Pardubického kraje s čínskou provincií Jilin. V hlavním městě provincie Changchunu byl položen základ pro možné aktivity na poli obchodu, školství, kultury a dalších oblastí. Vzájemná spolupráce obou stran funguje i v této nelehké situaci. Jilin posílá na pomoc Pardubickému kraji přibližně 25.000 roušek.
„Velice si vážím, že vzájemná podpora a spolupráce v nelehkých chvílích funguje. Krajská hospodářská komora našeho kraje zorganizovala na přelomu února a března výpomoc se zasláním humanitární pomoci čínské provincii Jilin. Jsme nadále v kontaktu s našimi čínskými kolegy a nelenili jsme je požádat o možné předání kontaktů na společnosti, od kterých bychom mohli zakoupit potřebné ochranné pomůcky pro náš region. Čínská strana náš dotaz přijala, ale zareagovala tím, že nám zaslala roušky darem. Tím nás velice překvapila a potěšila,“ sdělil náměstek hejtmana Michal Kortyš, zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost a pokračoval: „Daru z čínského Jilinu si opravdu vážíme. Zásilka, kterou pro náš kraj vybavili, obsahuje šestnáct balíků, v nichž je celkově okolo 25 tisíc roušek, což není zrovna malé číslo.“
Zásilku s rouškami, která byla letecky odeslána z pekingského letiště, převzali ve středu 8. dubna do svých rukou náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš společně s ředitelkou Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Evou Malinovou. Podstatná část zásilky bude věnována Krajské komoře Pardubického kraje. Ta zajistí distribuci ústenek firmám, které se zasloužily o pomoc čínské straně na přelomu února a března.
 
Na Zámku Pardubice jedou rekonstrukční práce naplno

Lešení, kolečka s maltou, míchačky, kotouče kabelů, trubky, vyskládané dlaždice i krásná jasanová prkna na podlahy.  K tomu zakryté všechny cenné nástěnné malby či dřevěné kazetové stropy. Tak v těchto dnech vypadá aktuální stav investice Pardubického kraje na Zámku Pardubice. Stavební práce se tu nezastavily ani v nouzovém stavu. Naopak v některých částech památky stavbaři již spolupracují s dodavateli vybavení expozic. Zatím vše probíhá podle harmonogramu.
„Přestože nemůžeme přesně říci, jak dlouho budou výjimečná opatření v kultuře trvat, chceme, abychom byli připraveni zámek otevřít veřejnosti podle původních plánů. Otevření nové stálé expozice skla máme naplánované na 23. června letošního roku. Stavba se tomu přizpůsobila a postupně prostory předává,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který tento týden vedl za investora kontrolní den na stavbě. „Na podzim bychom chtěli otevřít výstavu k 140. výročí založení Musejního spolku a do konce roku ještě numismatickou expozici. Pernštejnové se pak v plném lesku na zámek vrátí se začátkem návštěvnické sezóny 2021,“ dodal Línek.
Ve třetím nadzemním podlaží, kde se začíná rodit nová expozice skla, stavbaři rozvedli novou elektroinstalaci, pokládají podlahy a dokončují nátěry omítek. Vidět už jsou některé instalační prvky, lišty pro osvětlení a nové podhledy. V současné době se čeká na dodávku muzejního osvětlení.
Ve druhém nadzemním podlaží zámeckého paláce jsou v současnosti v řadě místností odstraněny podlahy a netradiční pohled tak skýtají odhalené zásypy kleneb. „Odsouhlasili jsme typ dlažby do rytířských sálů a úpravu dřevěných podlah do místností za arkádami, kde bude v příštím roce instalována část nové expozice věnovaná Pernštejnům,“ řekl Roman Línek, který dále s vedením stavby řešil stav prací na vnitřní fasádě malého nádvoří uvnitř pardubického zámku a kvalitu restaurátorských prací kamenných prvků.
Stavební ruch je patrný i na hospodářských budovách na velkém nádvoří před palácem. Tam nad bývalými terasami vyrostly nové výstavní sály, které zámek obohatily jak architektonicky, tak i provozně. Při pohledu z valů by ovšem nikdo nepoznal, že tam nejsou od nepaměti. V objektu mezi zámeckým palácem a kavárnou tak přibude mnoho novinek. „Vznikají nám tady prostory pro aktuální výstavy i vylepšený přednáškový sál. Novou kvalitu budou mít i kanceláře pro pracovníky muzea a různé ateliéry. Kromě toho se tu ve sklepení rodí pernštejnská zbrojnice. Už jsou hotové omítky a podlahy a návštěvníci si tu snad za rok budou moci vyzkoušet repliky pernštejnských zbraní,“ komentoval situaci Línek.
Za hospodářskými budovami je nyní zřetelná nová konstrukce technického zázemí. Tady byl termín dokončení stanoven na duben 2021, neboť jej krátce zdržel záchranný archeologický průzkum, který bylo nutné v prostorách významné národní kulturní památky provést.
„Pro návštěvníky vznikne na zámku řada příjemných novinek, včetně bezbariérového přístupu do většiny prostor. K tomu bude sloužit nový výtah na malém nádvoří, který se právě montuje a bude mnohem rychlejší, než ten původní. Další výtah bude v hospodářských budovách a nyní řešíme i budoucí bezbariérový přístup do plánovaného společenského sálu ve 3. nadzemním podlaží paláce,“ dodal Línek.

  • Ještě pár předvelikonočních pohledů na Českou Třebovou z Jelenice....