Českotřebovský deník 112/2020 (15.4.)
Další živé vysílání na facebookovém profilu Pardubického kraje se uskuteční v pátek 17. dubna od 11.30 hodin. Hostem bude hejtman Martin Netolický.  Link: www.facebook.com/pardubickykraj1/ 
Pro zodpovězení ve vysílání je možné zaslat konkrétní dotazy na e-mail mikolecky@probit.cz. do čtvrtku do 17 hodin. Bude v termínu předány  na tiskový odbor Pardubického kraje.

Dezinfekce pro českotřebovské seniory nad 80 let zdarma
Včera do České Třebové dorazilo 2 000 litrů dezinfekce na ruce, které město zakoupilo pro zásobování svých příspěvkových organizací a k distribuci mezi občany nad 80 let věku. Tito senioři mohou od čtvrtka 16. dubna objednávat dezinfekci v pracovní dny mezi 8 a 11 hod. na telefonních číslech 465 500 232 a 465 500 233. Objem dovezené dezinfekce bude 300 ml na osobu. Služba je zcela zdarma.

Testy na koronavir se rozšíří  terénní sociální služby a městskou policii. 

Již během velikonočních svátků distribuoval Pardubický kraj 20 tisíc rychlotestů pro pobytové sociální služby. Další testy nyní půjdou například do léčeben dlouhodobě nemocných, azylových domů, rehabilitačních ústavů, ale také pro příslušníky městské či obecní policie. Kraj chce testovat také pracovníky terénních sociálních služeb, kteří dochází přímo do domácností.
„Vedle pobytových služeb, do kterých jsme v průběhu Velikonoc na základě pokynu Ministerstva zdravotnictví uvolnili 20 tisíc rychlotestů, jsme se rozhodli, že protestujeme i další oblasti. Mezi ty patří také terénní sociální služby, protože právě tito pracovníci mohou být ve velkém riziku, jelikož navštěvují jednotlivé domácnosti. K tomuto nás mimo jiné přiměla i zkušenost s Domovem s pečovatelskou službou v Dolním Újezdě, kde se jedná de facto o příklad terénní služby. Přestože se jedná o bytový dům, tak pracovníci dochází i do jednotlivých domácností. Chceme tímto krokem uklidnit jak klienty, tak právě zaměstnance,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Z celkového počtu 30 tisíc rychlotestů, které máme nyní k dispozici, uvolníme pro terénní služby 3200 kusů, další 3500 půjde do zdravotnických zařízení, mezi které patří například rehabilitační ústavy nebo léčebny dlouhodobě nemocných. Na dnešním jednání krizového štábu jsme se také domluvili, že přibližně 1200 rychlotestů rozdělíme mezi městské a obecní police, protože právě její příslušníci jsou také de facto v první linii v kontaktu s lidmi na ulici,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 
Českotřebovské gymnázium má dostatek nových zájemců o studium

V soustavě jiných problémů trochu zapadá otázka přijímacího řizení na střední školy.  zde sledujeme každoročně situaci  zejména na českotřebovském gymnáziu.  Nyní se začalo aktivně plánovat zapojení školáků do vyučovacího procesu, kde je důležité připravit  žáky základních škol z pátých a devátých tříd tak, aby úspěšně složili přijímací zkoušky na střední školy.
Zeptal jsem se ředitele školy Mgr. Josefa Menšíka na počty přihlášek na českotřebovském gymnáziu: "Do osmiletého studia se nám přihlásilo 92 studentů (pro 51 žáků jsme 1. volbou, pro 41 volbou číslo 2), ve čtyřletém studiu máme 54 přihlášek (pro 26 žáků jsme 1. volbou, pro 28 volbou číslo 2). U osmiletého typu se jedná o tradičně vysoký počet zájemců, u čtyřletého studia je to naopak znatelný pokles zájemců. Důvody si prozatím neumím příliš vysvětlit. Pravděpodobně tak budeme mít v prvním ročníku čtyřlletého studia opět řadu přespolních..." 
Aktualizované pokyny pro přijímací zkoušky v letošním roce poznamenaném koronavirovou patálií si můžete přečíst na webu českotřebovského gymnázia, nebo na dále uvedeném odkazu ZDE  Jde o úplné znění zákona č. 135/2020 Sb  z 25. března 2020  o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 .
 
4. května se uskuteční jednání zastupitelstva města Česká Třebová.
Místo ještě dosud nebylo určeno, ale vzhledem k nařízením se zřejmě nebude jednat o jednání v přednáškové síni městského muzea, ale např. ve velkém sále Kulturního centra, kde mohou být zajištěny povinné rozestupy jednajících zastupitelů a kde by také mohla být případě vymezena i místa pro veřejnost. Jednání je totiž veřejné a jiná varianta není vlastně ani možná. Program jednání je však stručný. zahrnuje řešení dvou investičních akcí, u kterých došlo ke změnám realizačních cen zakázek a bez nového usnesení zastupitelstva města akceptujícho novou cenu zakázky je nelze zadat, sepsat smlouvu o dílo. Jde o opatření proti vlhkosti a odstranění dřevomorky v Chaloupce Maxe Švabinského, která bude letos po celé léto z tohoto důvodu uzavřena. Původní rozpočtovaná cena zakázky byla 2400 tisíc Kč, po provedení výběrového řízení se však cena za investici zvýšila na 2900 tis. Kč. Druhou zakázkou je rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ Ústecká v budově I. stupně. Zde byla po výběrovém řízení stanovena cena 10 300 tis. Kč, kdežto schválený rozpočet města počítal pro tuto akci s částkou 9800 tis. Kč. i de jde tedy o půlmilionové zdražení zakázky. ta je však rozpočítána na letošní a příští rok, nebude se dělat celá v jednom kalendářním roce.
Na programu jednání tedy bude jen  tato stručná změna rozpočtu města, i když by si celý rozpočet zasloužil přepracování, neboť lze očekávat nemalý propad daňových příjmů a v některých případech i jinou strukturu výdajů, neboť zatím město stále nemá písemně potvrzené např. dotace na stavbu šaten atletického stadionu na Lhotce, na rozšíření expozice  vozítek Velorex v Městském muzeu.  Věřím tedy, že zastupitelé dostanou na jednání alespoň základní informaci, jakým způsobem a kde hodlá město šetřit na nákladech a větší přestavba rozpočtu města bude potom na pořadu dalšího jednání, kdy již bude situace lépe vyčíslena. I tak by bylo v rámci obezřetnosti velmi zapotřební neotevírat investice, které snesou zdržení, nebo to dokonce bude k jejich prospěchu. (mm)
 
V Letohradě dezinfekce na ruce do každé rodiny

Městu Letohrad se podařilo zakoupit 3 000 litrů dezinfekce na ruce ANTICOVID (vyrobeno dle receptury WHO). a 6. dubna byla zásilka doručena.  Dezinfekce se pak vydávala u hasičských zbrojnic do vlastní přinesené nádoby ZDARMA počítalo se s litrem na letohradskou rodinu
 
Ve Vysokém Mýtě vaří školní jídelna pro veřejnost a obědy rozváží

Správa školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna Vysoké Mýto vaří opět obědy pro veřejnost. Ptá se: nevíte, co doma uvařit? Na co by měly Vaše děti dneska chuť?  Chcete objednat oběd pro prarodiče? Využijte služeb školní jídelny a vyzvedněte si oběd u vchodu do školní jídelny nebo na některém z výdejních míst, na která jsou obědy rozváženy. Jídla jsou vydávána v polystyrénových boxech, a to jak polévka, tak hlavní jídlo. Cena obědu je 73 korun.
Školní jídelna přijímá objednávky na následující den vždy od 10.00 – 12.30, oběd je k vyzvednutí ve školní jídelně a také na dalších 6 místech ve městě. Oběd lze objednat telefonicky, a to na tel.: 465 421 777. Platba hotově v přesné hodnotě obědu.
 
Provozovatelé služeb v cestovním ruchu volají o pomoc 

Z důvodu hlavních restriktivních opatření v souvislosti s COVID-19 v ČR, kterými jsou především zákaz prodeje ubytovacích služeb, zavření restaurací a jiných stravovacích zařízení, zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky a úplné uzavření hranic, dochází k devastujícímu dopadu na segment cestovního ruchu také v Pardubickém kraji.
Příloha: analýza dopadů nákazy koronavirem na cestovní ruch v kraji - po kliknutí se zvětší na celou obrazovku
Analýza modelových dopadů na odvětví cestovního ruchu v Pardubickém kraji pracovala se třemi variantami uvolňování opatření  - varianty „červen“, „září“, „leden“. Všechny předpokládají výrazný hospodářský propad tohoto těžce zasaženého odvětví.  Jeho hloubka l bude přímo závislá na termínu uvolňování restriktivních opatření, ale také na změně chování zákazníka.
„Je to to situace, která silně doléhá zejména na drobnější soukromé provozovatele v oblasti cestovního ruchu v našem kraji. Analýza předpokládá, že do června přibližně 3-5 procent těchto subjektů ukončí činnost. Pokud by tato situace trvala po celý rok, bylo by to až 20 procent subjektů,“ konstatuje radní pro cestovní ruch René Živný a pokračuje: „Dopad to má ale už nyní také na veřejné rozpočty. Do nich v loňském roce putovalo z cestovního ruchu v Pardubickém kraji 2,8 miliardy korun. Letos to bude podstatně méně.“
Profesní organizace v oblasti cestovního ruchu vytvořily společný „Záchranný plán cestovního ruchu ČR Covid 2020“.  Požadují v něm, aby stát pomohl odvětví, které je nejvíce postiženo dopady krize související s pandemií koronaviru podobně jako v Rakousku, Německu a řadě dalších zemí. Tam státy podporují firmy v cestovním ruchu například jednorázovými dotacemi nebo nevratnými půjčkami podle počtu pracovních míst a převzetím až 90 % všech mzdových nákladů na dobu tří měsíců.
„Nyní vláda přišla s termínem možného uvolnění služeb ubytování a stravování za určitých podmínek v červnu. Vzhledem k tomu, že budou hranice pro turismus minimálně ještě v létě zavřené, přijdou naše destinace o všechny zahraniční turisty. Na druhé straně počítáme s tím, že návštěvníky ze zahraničí nahradí ti domácí. Rád bych projednal možnosti pomoci tomuto odvětví ze strany našeho kraje a Destinační společnosti Východní Čechy s radními i zastupiteli Pardubického kraje. Minimálně je to možné v oblasti zvýšeného marketingu, ale třeba najdeme i jiné způsoby,“ dodal René Živný.
 
Lásku ke sportu lze rozvíjet i v domácí karanténě 

Sportovní gymnázium Pardubice zeje prázdnotou. Komunikace mezi učiteli a žáky probíhá pomocí distančního vyučování podobně jako na jiných školách. Odlišná situace nastává při výuce sportovní přípravy, která je pro tuto školu specifická. Komplikace řeší trenéři předáváním individuálních tréninkových plánů, podle kterých se žáci školy připravují. Obohacením tréninkových cvičení a zároveň motivací jsou instruktážní videa, která sportovcům sdílejí sportovní svazy nebo i známí reprezentanti ČR. 
„Pro každou školu je zabezpečení výuky v tomto období velice složité a pro naši školu vlastně dvojnásobně. Kdo někdy sportoval tak ví, že dlouhodobý výpadek v tréninku zanechá na sportovci negativní stopy a následně trvá určitou dobu, než se sportovec dostane opět na požadovanou výkonnostní úroveň. Samozřejmě existují rozdíly mezi jednotlivými sporty. U kolektivních je zabezpečení tréninku v této době nejsložitější,“ sdělil ředitel Sportovního gymnázia v Pardubicích Radim Novák.
V tréninkových skupinách se konají na sociálních sítích diskuzní fóra, případně se využívají individuální nebo i kolektivní video rozhovory prostřednictvím aplikací: Skype, Teams nebo WhatsApp. Pokud to bylo možné, tak škola zapůjčila žákům sportovní vybavení, včetně trenažerů pro veslaře. V posledních dnech se situace zlepšila, protože žáci už mohou individuálně trénovat se svými trenéry a všichni čekají na to, že velmi brzy dojde k uvolnění sportování nejen pro naše žáky, ale pro všechny sportovce. Samozřejmě při zachování všech hygienických doporučení.  
„Oceňuji, jak rychle se naše střední školy dokázaly adaptovat na nepříjemnou situaci, která trvá už několik týdnů. Vzhledem k pestré nabídce studijních oborů je často nutné řešit zcela specifické přístupy k výuce. Na pardubickém sportovním gymnáziu to zvládli na jedničku, postupně bychom chtěli informovat veřejnost i o situaci na dalších školách,“ ocenil práci školy Bohumil Bernášek, radní pro oblast školství. 
„Kdy se vše vrátí do úplného normálu, nikdo neví. Já však věřím, že většina našich žáků jsou opravdoví srdcaři a plní si své plány na sto procent, neboť chtějí být kvalitně připraveni ještě na letošní, případně na další sezónu“ dodal na závěr Radim Novák.