Českotřebovský deník 114/2020 (15.4.)
Slovo starostky k aktuální situaci

Vážení spoluobčané,
poslední dny se nesou ve znamení postupného rozvolňování vládních omezení, která jsou spojená s výskytem koronaviru v České republice. Na tato uvolnění je potřebné se především dobře připravit, proto byla v tomto týdnu městem zakoupena dezinfekce na ruce o celkovém objemu 2 000 l. Tato dezinfekce je určena především pro potřeby základních škol, které vláda plánuje otevřít v průběhu května. Část dezinfekce je také určena pro naše spoluobčany starší osmdesáti let, kteří jsou podle dostupných informací nejrizikovější skupinou obyvatel. Rada města schválila, že Česká Třebová se bude spolu s dalšími obcemi podílet částkou 20 000 korun na zakoupení nového přístroje na testování Covid-19. Tento přístroj pomůže výraznému navýšení kapacity odběrového místa v Litomyšlské nemocnici. Do sbírky mohou přispívat firmy i soukromé osoby. Více informací najdete na odkazu: https://nadace.litomysl.cz/.
Jedno z výše zmíněných uvolnění výrazně ovlivní také provoz městského úřadu, který bude od pondělí 20. dubna zpřístupněn veřejnosti v běžných úředních hodinách, ale pouze po předchozí telefonické domluvě s příslušným úředníkem. Dovoluji si Vás požádat, abyste i nadále upřednostňovali telefonické nebo písemné vyřizování svých záležitostí a zvážili neodkladnost osobního jednání na úřadu.
V souvislosti s tím připomínám oznámení MěÚ, že byly zrušeny všechny sankce (pokuty) za pozdní úhradu všech místních poplatků, pokud budou zaplaceny nejpozději do 30. června 2020. Nebudou pokutovány ani pozdní úhrady nájmu z bytových i nebytových prostor města, pokud toto zpoždění nepřesáhne 90 dnů. Město Česká Třebová je připraveno vstřícně projednávat konkrétní případy individuálně. Zároveň hledáme možnosti, jak pomoci živnostníkům a podnikatelům.
Ačkoliv se nyní zdá, že se situace v naší zemi postupně uklidňuje, pěkné počasí, sluníčko, teplo, to vše svádí k tomu, abychom sundali roušky, setkávali se s přáteli, ale prosím, dodržujte i nadále všechna doporučená bezpečnostní opatření. Jedině tak společně předejdeme případnému zhoršení epidemiologické situace, které by vedlo k opětovnému zpřísnění zmiňovaných bezpečnostních opatření. Děkuji Vám.
Magdaléna Peterková
 
Město získalo dotaci na rekonstrukci chodníků v Moravské a Riegrově ulici

Dne 9. dubna 2020 schválil Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury naši žádost o dotaci na 2. etapu rekonstrukce chodníků podél silnice I/14, a to ve výši 17 992 718,00 Kč, což je 85% uznatelných nákladů stavby.
Je potřeba poděkovat všem, kteří se o to zasloužili, ať už pečlivou přípravou dokumentace, seriózním projednáním žádosti při konzultacích na SFDI, či jinou formou pomoci. Dostali jsme ze všech letošních žadatelů nejvyšší dotaci a je jasné, že je těch 18 milionů pro náš městský rozpočet, zvláště v dnešní době, velmi potřebná částka.
Dalibor Zelený místostarosta města

 

Z vystoupení hejtmana Pardubického kraje k aktuální situaci v Pardubickém kraji  (Vysíláno on-line na facebooku v pátek 17. dubna v poledne). Najdete také na https://www.facebook.com/pardubickykraj1/videos/587746835162201/

Krizové linky krajské poradny plní svůj účel 

Poradna pro rodinu Pardubického kraje organizuje a poskytuje ve všech čtyřech okresech kraje psycho-sociální služby občanům, kteří se dostali do obtížných životních situací. Před měsícem k tomu přibylo i psychologické poradenství při ohrožení pandemií novým koronavirem.
„Naše poradna okamžitě zareagovala na vzniklou situaci, kdy bylo jasné, že jsou potřeba nejen roušky, ale mnohdy také psychologická podpora lidí. Linky, které zřídila v každém okrese, jsou využívané a už pomohly mnoho lidem,“ říká radní Pavel Šotola, který má tuto příspěvkovou organizaci Pardubického kraje ve své gesci.
Poradna zřídila od poloviny března čtyři nové krizové linky, na kterých sedí odborníci na krizovou intervenci každý den od 8 do 17 hodin. Jejich provoz je prodloužen do konce dubna.
 Region Pardubice - 603 273 948
 Region Chrudim -  601 344 852
 Region Svitavy -  606 051 590
 Region Ústí nad Orlicí - 733 522 278
„Spektrum problémů volajících je široké, ale obecně se týká nejistot a úzkostí z osamocení lidí v důsledku karantény nebo nouzového stavu. Nová situace přináší i problémy s dětmi například v případech střídavé péče rodičů nebo s dětmi partnerů z předchozích vztahů. Složité je to také pro rodiče, kteří jsou v rozvodovém řízení a navíc se obávají možného onemocnění v rodině. Lidé, kteří nemohou chodit běžně do práce, nejsou zvyklí trávit společně v omezeném prostoru tolik času, a proto vznikají i různé partnerské problémy. Setkáváme se také s obavami o zdraví a s otázkami na prevenci, a ochranu, ale mnohé starosti vyplývají také z existenčních problémů,“ shrnuje ředitel poradny Roman Miletín oblasti, kde krizové linky svými konzultacemi pomáhají.


Pandemie COVID 19 v České Třebové.                                                                                                    Foto Luboš Kozel

Zprávy z Dolního Újezda ze 17/4
Nákaza v DPS je  zřejmě zlikvidována, 3 klienti DPS byli pozitivní

Po včerejších testech, všech ještě neotestovaných obyvatel v DPS, jsou všechny výsledky negativní.
Samozřejmě všichni mají nařízenou povinou preventivní karanténu. Není ještě vyhráno, nemůžeme jásat, ale je to dobrá zpráva.
Také myslíme na naše nemocné z řad obyvatel DPS i charity. Všem přejeme hodně sil!
Děkujeme a vážíme si všech, kdo nám nebo kdekoliv jinde pomáhají nebo chtějí pomáhat.
Jsme připraveni pomáhat nejen lidem v DPS, ale i ostatním našim spoluobčanům...
Bohužel byla potvrzena nákaza koronavirem u třetího klienta v DPS, ten byl již také hospitalizován.
Dle doporučení KHS proběhlo dnes testování všech obyvatel DPS.
Po rychlé domluvě se zástupci z Příluky byla opět provedena dezinfekce dotčeného bytu.
Protože se nám přístroj, který používají, zdá být skvělým pomocníkem nejen v období pandemie, ale i v budoucnu při chřipkových epidemiích apod., rozhodli jsme se a po rychlém jednání a domluvě s výrobcem již máme objednáno, naše obec bude od příštího týdne disponovat touto speciální mobilní dezinfekční jednotkou DryFog. Je to pomocník, který nám bude pomáhat chránit naše obyvatele. Máme hodně objektů s velkou koncentrací lidí  – DPS, velkou základní školu, školku, budovu úřadu atd..
A samozřejmě, jak v nouzi pomohla Příluka nám, tak i my, v případě nouze a potřeby, pomůžeme dalším obcím v našem okolí.
Dnes nám společnost Iveco Bus dodala 300 ks respirátorů pro potřeby v DPS, moc děkujeme.
14. a 15. 4.  bylo provedeno odebrání vzorků indikovaných lidí pro testování. U 6 lidí z DPS je výsledek negativní, na jeden výsledek stále čekáme a bohužel u jednoho klienta vyšel test pozitivně, tento klient je již hospitalizován. V jeho bytě bude zítra provedena profesionální dezinfekce a abychom udělali vše pro bezpečnost ostatních klientů, zopakujeme i dezinfekci přilehlých společných prostor.  Dobrovolníci, pracovnice charity a pan správce DPS jedou na 100%, tak aby bylo vše zajištěno.
Dnes nám Integrovaná střední škola technická z Vysokého Mýta dodala 10 ochranných štítů, moc za ně děkujeme.
Průběžně obvoláváme všechny obyvatele v DPS, zjišťujeme jejich potřeby a chceme být s nimi nadále v kontaktu, aby věděli, že na ně myslíme a snažíme se jim to v současné situaci co nejvíce ulehčit a podpořit je.  Miloš Vrabec, starosta
 
Ochranné pláště pro nemocnice šijí vězni a také chráněné dílny

Přesto, že jsou krajské sklady nyní relativně dobře zásobeny například jednorázovými ústenkami či ochrannými brýlemi a štíty, stále se nejen v oblasti zdravotnictví, ale i sociálních služeb nedostává dostatečného počtu ochranných plášťů či celotělových obleků. Nemocnice Pardubického kraje proto začala spolupracovat s pardubickou věznicí, která ušila první prototypy, které jsou nyní testovány. Bavlněné a opakovaně využitelné pláště nyní začíná vyrábět také společnost Medesa z Poličky. Ta již pro kraj v minulosti dodala 15 tisíc textilních roušek.
„Pardubická věznice se již na počátku pandemie zapojila do výroby ochranných štítů, ale také například textilních roušek. Ostatně místní krejčovská dílna je velmi kvalitní a běžně se v ní šije oblečení pro odsouzené ve věznicích po celé republice. Nyní je snaha o výrobu plášťů z netkané textilie. Prvních 10 kusů se již testuje v Pardubické nemocnici. Kapacita dílny při současném střihu a technologii výroby je však okolo 25 kusů, a proto je nutné hledat další možnosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Takovou variantou jsou bavlněné ochranné pláště na mnohonásobné využití. Ty bude v počtu dvou tisíc kusů od společnosti Medesa Polička objednávat Nemocnice Pardubického kraje a.s. „Je pravdou, že se mírně vracíme do doby minulé, ale v tuto chvíli se nám bavlněné pláště jeví jako optimální varianta, jelikož jsou na rozdíl od těch z netkané textilie využitelné opakovaně. Tyto konkrétní jsou testované na 50 pracích cyklů, čímž se samozřejmě zvyšuje ekonomická stránka jejich pořízení,“ uvedl ředitel pro zdravotní služby Nemocnice Pardubického kraje a.s. Vladimír Ninger. Podle hejtmana je důležité, že se české společnosti snaží adaptovat na stávající situaci a přicházet s novými návrhy řešení. „S Medesou jsme v kontaktu již delší dobu, protože je aktivní mimo jiné v rámci Burzy filantropie, ale také pro nás již vyrobila 15 tisíc textilních roušek, které jsme objednávali de facto hned poté, co se objevila nákaza v sousedním Rakousku. Přidanou hodnotou jak roušek, tak těchto bavlněných plášťů je nejen možnost opětovného využití, ale také to, že se jedná o český produkt, který se vyrábí převážně v chráněných dílnách,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
Dar 16 plicních ventilátorů z Tchai-wanu pro Pardubický kraj

V rámci boje s koronavirem dorazilo do České republiky 25 plicních ventilátorů z Tchaj-wanu. Hned 16 z nich zamíří do Pardubického kraje. V sídle Tchaj-wanské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze převzali ventilátory, ale také 100 celoobličejových masek hejtman Martin Netolický a ředitel pro zdravotní služby Nemocnice Pardubického kraje a.s. Vladimír Ninger.
„Považuji za velký úspěch, že se nám i díky jednání s ministerstvem zahraničí a panem ministrem Petříčkem podařilo pro náš kraj získat 16 plicních ventilátorů, které Tchaj-wan daroval do České republiky. Dalších devět již bylo rozmístěno v Praze a to po třech kusech v Motole, Na Bulovce a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Je to dar, kterého si velmi vážíme a může být začátkem dlouhodobější spolupráce,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který také pozval zástupce Tchaj-wanu na návštěvu do Pardubického kraje. „Možností spolupráce se nabízí celá řada od zdravotnictví, školství až po výzkum. Navíc přímo v Pardubicích sídlí společnost Foxconn a Gymnázium Mozartova dlouhodobě spolupracuje se střední školou Kaoh-Siung. Témat je tedy mnoho a po uvolnění stávajících opatření budeme chtít některé možnosti otevřít,“ sdělil hejtman Martin Netolický.  Více ZDE

Česká pošta sděluje, že od 1. 4. 2020 je nově zákaznická linka pošty bezplatná a dostupná na telefonním čísle 800 10 44 10.