Českotřebovský deník 115/2020 (18.4.)
Dvě nové e-premiéry základní umělecké školy 

V sobotu 18. dubna současně uvádíme  druhou e- besídku ZUŠ Česká Třebová, na jejímž  programu  délky 69 minut  je zařazeno 36 programových čísel. je to pestrá nabídka, jak ve svém úvodním slově říká ředitelka školy Jarmila Holcová.  Vystupují nejen žáci s nižších ročníků školy, ale jsou zde zařazena i vystoupení náročnější.   Na přípravě vystoupení se podílelo 15 učitelů hudebního oboru a navíc  je opět zařazeno také vystoupení žákyně oboru literárně dramatického. Stojí skutečně za to se posadit a poslechnout si výkony malých umělců, kteří neodložili hudební nástroje ani v době, kdy jde škola zavřena a poctivě nacvičili svá vystoupení. Druhá e- besídka navazuje na velký úspěch premiéry, která měla po svém zveřejnění přes 1300 shlédnutí.
Druhou premiéru, vlastně e- vernisáž má elektronická výstava prací žáků  výtvarného oboru ZUŠ. Výstava, připravovaná k vernisáži na 17. březen t.r. se ve fyzické podobě nemohla uskutečnit. Žáci výtvarného oboru však ve spolupráci se svými učitelkami Libuší Neradovou, Zuzanou Soukupovou a Anetou Pirklovou připravili jinou výstavu, která rozhodně stojí za shlédnutí.   Základní umělecká škola tak v době koronavirové epidemie dokázala propagovat práci všech svých oborů. Připomeňme  ještě před týdnem 11. dubna zařazený videoklip Tančíme s láskou, který  také měl po svém zveřejnění velmi dobrý ohlas. To vše je ukázka toho, že kulturní život v České Třebové i v době zákazu pořádání kulturních akcí žije, ale i toho, jak pevné je spojení školy, jejích učitelů se svými žáky a také rodiči. Společně dokázali vytvořit dílo, které bude trvalým důkazem dobré hudební úrovně v našem městě.
Iniciátorkou tohoto projektu  byla Pavla Skopalová, která si na sebe vzala těžký úkol zkoordinovat akci po stránce dramaturgické i technické. I když má sama nemálo svých vlastních svých starostí, dokázala obstarat, sjednotit a sestříhat stovky záběrů z různých médií různé technické úrovně a vytvořit z nich uvedená díla, samozřejmě zdarma, na úkor svého volna nebo i spánku. Z její autorské dílny také pocházel zveřejněný videoklip, ve které vystupovali žáci tanečního oboru.  Takové projekty se nepodařilo uskutečnit v žádném jiném městě. (mm)

Česká Třebová vzhůru nohama - aneb Luboš Kozel dostal dárek

"Dostal jsem předčasný dárek k narozeninám- píše Luboš Kozel - takovou devíti centimetrovou kouli, která se chová stejně jako extrémně silná lupa.  Počasí přálo, paráda, tak jsem hned šel věc vyzkoušet. Zatím jsem zkoušel fotit jen krátce, nebyl čas a jen na základní objektiv. Nevím ještě z jaké dálky, či jak blízko u koule být, či jak se bude koule chovat při zoomu, respektive pokud budu dál a přitáhnu ji optikou. Také obraz v kouli je obrácený - vzhůru nohama, říkám si, zda jej nemám otočit ve photoshopu, aby byl stejně horizontálně směrován stejně jako rozmazané pozadí. A už mne napadá další - jak bude vypadat objekt v kouli, pokud bych jej nechal barevný a pozadí udělal jen černobílé. Jak se budou chovat květiny, louka, nebo co třeba nápis Česká Třebová kopírující kouli po obvodu - jako reklamní foto našeho města, a co třeba padající voda na kouli,  nebo sport - lyžař ve skoku, co zvířata, nebo třeba ..."  Fotek poslal víc, ale zatím jen ukázku, necháme se překvapit... (mm)
 
Frankoscény budou letos jen digitální

O tomto víkendu měla být malá scéna Východočeského divadla hostitelem druhého ročníku festivalu Frankoscény. Jedná se o evropský festival frankofonního divadla věnovaný středoškolským divadelním spolkům. Letos se ho mělo zúčastnit 10 divadelních spolků z České republiky, Rumunska, Bulharska a Tuniska. Mnohé spolky se však této mezinárodní konfrontace nechtěly vzdát ani v období pandemie nového koronaviru, a proto se rozhodli odvysílat představení alespoň na facebooku.
„Některé dobré nápady vznikají díky osobním kontaktům. Tak tomu bylo i v tomto případě. Díky partnerství Pardubického kraje s francouzským regionem Centre-Val de Loire jsme se setkali s režisérem Éricem Cénatem. Ten začal spolupracovat s několika gymnázii v našem kraji, které vyučují francouzštinu. Pracoval se studenty a kantory na francouzských divadelních hrách, a také pak přišel s myšlenkou festivalu středních škol Frankoscény.  Loňský ročník byl velmi pěkný a věřím, že v příštím roce se frankofonní studenti a jejich divadelní spolky zase sejdou na prknech Východočeského divadla naživo,“ říká 1. náměstek hejtmana Roman Línek, který je od loňského roku patronem Frankoscén.
Online verze festivalu bude probíhat na Facebooku: @Festival Virtuel Frankoscény 2020, kde budou od dnešního dne až do neděle publikována videa divadelních představení většiny spolků. Festival bude obohacen i o příspěvky profesionálních umělců a tvůrců z Francie a České republiky, kteří touto cestou chtějí vyjádřit podporu této kulturní události.
Link: www.facebook.com/events/2671558676502004
 
Kasteláni zámku Litomyšl a hradu Trosky vyhlašují výtvarnou soutěž pro děti

Pokračuje natáčení virtuálních prohlídek
Na zavřených hradech a zámcích se pokračuje v úklidu interiérů, upravují se venkovní plochy, natáčí se virtuální prohlídky. Kromě toho se kasteláni snaží zabavit i dětské návštěvníky.
Územní památková správa na Sychrově obhospodařuje celkem 17 objektů v Libereckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji, které v této době procházejí generálními úklidy. Kromě klasických úklidů interiérů se také přesazují květiny, čistí se lustry a vyměňují žárovky, teplejší počasí umožnilo mytí stovek oken. Čilý ruch panuje také v zámeckých/hradních zahradách a parcích, kde dochází k údržbě zeleně. Řada areálů je v současné době veřejnosti přístupná, ale i zde je nutno dodržovat pravidla, která přinesl současný stav ve spojitosti s pandemií koronaviru. Své o tom ví kastelán hospitálu Kuks Libor Švec: „Konkrétně na Kuksu je areál veřejnosti přístupný, ale velmi se přimlouvám za to, aby návštěvníci, kteří se sem chodí projít, nadýchat čerstvého vzduchu, respektovali nařízení vlády – tedy aby nechodili ve skupinách a také, aby si nasazovali roušky, když se setkávají s našimi zaměstnanci. Probíhá zde údržba zeleně, ošetřujeme trávníky, stromy, sázíme květiny, zkrátka chystáme se na klasický provoz, na který se velmi těšíme“, dodává kukský kastelán.
Velkému zájmu veřejnosti se také těší virtuální prohlídky objektů, které natáčejí kasteláni či jiní pracovníci objektů. Tato aktivita, konaná ve snaze zpříjemnit návštěvníkům dobu, kdy se na objekty nemohou podívat, si našla své příznivce, možná i proto, že do ní autoři vnáší svůj osobitý pohled, své nadšení a lásku k památkám. Virtuální prohlídky jsou vkládány na sociální sítě (Facebook) objektů: zámky Slatiňany, Opočno, Náchod, Ratibořice, Hrádek u Nechanic Sychrov, Hrubý Rohozec, Zákupy a hrad Grabštejn v pravidelném kolečku, kdy se videa střídají po dni, jednorázově vložil video také hrad a zámek Frýdlant a hrad Trosky. Videa jsou postupně vkládána také na web pro volné stažení:
 https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/Virtualni-prohlidka nebo bit.ly/skastelanempopamatce.
Zprávy z Dolního Újezda ze 17/4
Nákaza v DPS je  zřejmě zlikvidována, 3 klienti DPS byli pozitivní

Po včerejších testech, všech ještě neotestovaných obyvatel v DPS, jsou všechny výsledky negativní.
Samozřejmě všichni mají nařízenou povinou preventivní karanténu. Není ještě vyhráno, nemůžeme jásat, ale je to dobrá zpráva.
Také myslíme na naše nemocné z řad obyvatel DPS i charity. Všem přejeme hodně sil!
Děkujeme a vážíme si všech, kdo nám nebo kdekoliv jinde pomáhají nebo chtějí pomáhat.
Jsme připraveni pomáhat nejen lidem v DPS, ale i ostatním našim spoluobčanům...
Bohužel byla potvrzena nákaza koronavirem u třetího klienta v DPS, ten byl již také hospitalizován.
Dle doporučení KHS proběhlo dnes testování všech obyvatel DPS.
Po rychlé domluvě se zástupci z Příluky byla opět provedena dezinfekce dotčeného bytu.
Protože se nám přístroj, který používají, zdá být skvělým pomocníkem nejen v období pandemie, ale i v budoucnu při chřipkových epidemiích apod., rozhodli jsme se a po rychlém jednání a domluvě s výrobcem již máme objednáno, naše obec bude od příštího týdne disponovat touto speciální mobilní dezinfekční jednotkou DryFog. Je to pomocník, který nám bude pomáhat chránit naše obyvatele. Máme hodně objektů s velkou koncentrací lidí  – DPS, velkou základní školu, školku, budovu úřadu atd..
A samozřejmě, jak v nouzi pomohla Příluka nám, tak i my, v případě nouze a potřeby, pomůžeme dalším obcím v našem okolí.
Dnes nám společnost Iveco Bus dodala 300 ks respirátorů pro potřeby v DPS, moc děkujeme.
14. a 15. 4.  bylo provedeno odebrání vzorků indikovaných lidí pro testování. U 6 lidí z DPS je výsledek negativní, na jeden výsledek stále čekáme a bohužel u jednoho klienta vyšel test pozitivně, tento klient je již hospitalizován. V jeho bytě bude zítra provedena profesionální dezinfekce a abychom udělali vše pro bezpečnost ostatních klientů, zopakujeme i dezinfekci přilehlých společných prostor.  Dobrovolníci, pracovnice charity a pan správce DPS jedou na 100%, tak aby bylo vše zajištěno.
Dnes nám Integrovaná střední škola technická z Vysokého Mýta dodala 10 ochranných štítů, moc za ně děkujeme.
Průběžně obvoláváme všechny obyvatele v DPS, zjišťujeme jejich potřeby a chceme být s nimi nadále v kontaktu, aby věděli, že na ně myslíme a snažíme se jim to v současné situaci co nejvíce ulehčit a podpořit je.  Miloš Vrabec, starosta