Českotřebovský deník 116/2020 (19.4.)

Po šesti letech se letos neuskutečnil záchranný transport obojživelníků  u Přívratu. V historii této akce jde o druhý případ

Od roku 2003 byli dobrovolní ochránci přírody v České Třebové upozorňováni občany Přívratu a Řetové na velké množství přejetých žab.  V roce 2004 byla situace sledována odborníky ze státní ochrany přírody. Hledaly se možnosti, jak úhynu žab zabránit. Byl učiněn pokus o uzavření jedné trasy silnice (přes les) zátarasem, byla zkoumána možnost vybudování podlezů pod vozovkou. Jako jediné možné řešení nakonec bylo nakonec označeno stavění dočasných plastových  zábran a záchranný transfer. Celková délka budovaných provizorních zábran je 1400 m. Žáby, které se na tah k rybníkům vydávají v noci, narazí na plastovou zábranu, pohybují se podél ní, až spadnou do zakopané sběrné nádoby. Brzy ráno dobrovolníci obcházejí sběrné nádoby a uvízlé obojživelníky přemístí do kbelíků. V kbelících jsou pak žáby přeneseny k rybníku. Od roku 2004 transfer zajišťují dobrovolníci pod koordinací ZO ČSOP Podorlicko. Před vypuštěním do vody, ochránci přírody spočítají obojživelníky sebrané v jednotlivých úsecích a určí nalezené druhy. Každoročně se jedná zhruba o 7000 ks  obojživelníků, kteří jsou přeneseni v průběhů tří až pěti týdnů. Celkem zde bylo nalezeno 9 různých druhů. Nejvzácnější jsou nálezy blatnice skvrnité, která v České republice kriticky ohroženým druhem a u přívratských rybníků je nacházena opakovaně v počtech kolem 70 jedinců. Nejčastěji nalézanými druhy jsou při záchranném transferu ropucha obecná a čolek obecný.   V Čechách jsou podle zákona chráněné všechny druhy s výjimkou skokana hnědého.  

O výsledcích záchranného sběru je vedena přesná statistika

 Na jaře 2014 se nepodařilo z technických a finančních důvodů výstavbu zábran včas zajistit, proto nebyl záchranný transfer realizován.
potom opět každý rok až roku 2019. Ochránci přírody usilují o trvalé řešení. Po jednání s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým se podařilo využít dotaci EU a v roce 2018 realizovat 1. etapu výstavby trvalých zábran v délce  470 metrů z východní strany. Snahou je postavit zábrany s propustky v délce dočasného řešení, tedy  cca 1400 m po obou stranách vozovky.  První část trvalých zábran jíž byla loni na jaře funkční, pro ochranáře to znamenalo poněkud méně práce.  Výsledky zachráněných obojživelníků lze najít na webové stránce  ZO ČSOP Podorlicko.  V loňském roce, kdy sběr probíhal od 19.3. do 29.4.  2019 bylo sesbíráno ze sběrných nádob méně, jen 2407 obojživelníků, předtím v roce 2018, kdy  akce probíhala podle přesných záznamů od 1. do 26. dubna 2018  bylo přeneseno 7 321 obojživelníků, tedy stejně jako činí průměr posledních patnácti let. 
V letošním roce epidemie a následně vyhlášený nouzový stav znamenal pro tento projekt stopku. Naštěstí se současně snížila i dopravní frekvence na silnicích v okolí přívratských rybníků. Byl jsem na několika jarních výjezdech do této oblasti, ale rozježděné  exempláře jsem neviděl.  Ochránci přírody také provedli několik vlastních monitorovacích akcí především proto, aby zjistili účinnost trvale postavených zábran. Obojživelníci, kteří nenajdou cestu k propustku se zavrtávají do zeminy a je tedy správné toto pohlídat.
Transport obojživelníků u přívratu s pomocí dobrovolníků je unikátní a byl také dříve v centru pozornosti  médií, opakovaně sem jezdili redaktoři TV NOVA nebo Českého rozhlasu Pardubice. 
Škoda že se trvalé zábrany nepodařilo postavit na dalších více frekventovaných úsecích, především pro majetkové problémy  plochy pro stavbu potřebné.   A tak se stavělo jen kolem vlastně místní komunikace, zkratky Řetová - Zacharovec, kterou bylo v podstatě možné během migrace obojživelníků uzavřít.
Je však postavena a slouží,  ukazuje se, že zábrany kolem silnice tvoří současně past pro nepozorné automobilisty, došlo zde k několika haváriím, při kterých to právě odnesly tyto nové zábrany.  Na funkčnosti jim to však neubralo.....  připomeňme si na fotografiích některé snímky z doby, kdy se u Přívratu zachraňovalo....
 
 
 

Galerie osobností města - nový cyklus videopořadů Českotřebovského deníku

Českotřebovský deník průběžně připravuje aktuální videoreportáže, dále připravuje měsíční souhrny (vlastně od září 2019). Nyní se jedná o dubnový souhrn, který  je ve stadiu zpracovávání .  Nouzový stav způsobil problémy na všech stranách, řada akcí byla zrušena, ale přesto  máme materiál i pro dubnové zpravodajství. Do konce měsíce bude určitě připraveno.
Nyní byl dokončen první pořad nové série "Galerie osobností města Česká Třebová"  ve kterém se budeme věnovat osobnostem, kteří za sebou ať již  v našem městě, nebo třeba jinde ve světě zanechali nesmazatelnou stopu a je třeba vše zdokumentovat.
Všechno kolem nás je pomíjivé a je třeba pamatovat i na to jak zachovat svědectví o osobnostech našeho města pro příští generace. Ano, jsou jistě novinové medailonky, také fotografie, ale proč tedy nevyužít i možnost osobní zpovědi, vzpomínek, rozhovoru a dalších obrazová komentovaná svědectví. Život kolem nás se neskládá jenom z aktuálních reportážích, často narychlo natočených, které zapadnou a nic z nich nezůstane a nikdo si na ně nevzpomene třeba ani za měsíc, byť byly za ně zaplaceny velké peníze.  
Nechceme dopředu prozrazovat plán dalších  natáčení a pořadů, ale můžeme zmínit, že první dokument z cyklu Galerie osobností města Česká Třebová již byl dokončen. Věnuje se životě a práci manželů naší přední sopranistky Vlasty Preislerové - Ployharové a operního režiséra doc. Františka Preislera. Pořad vznikl ve spolupráci Libora Vašiny, Milana Mikoleckého a Víty Balcarové. Věřím, že uvedení dokumentu budeme moci provést po skončení této podivné doby nouzového stavu společně za jejich přítomnosti a tak zatím s premiérou, které dílo uvede, nespěcháme. 
Budeme zatím pokračovat i na dalších dokumentárních projektech, které si zaslouží širší pozornost, než jim byla dosud věnována, u některých z nich budeme potřebovat spolupráci s veřejností. Věřím, že budou naše prosby vyslyšeny.  (mm)

Oprava chaloupky Maxe Švabinského
v Kozlově se prodraží

Jde o opatření proti vlhkosti a odstranění dřevomorky v Chaloupce Maxe Švabinského, která bude letos po celé léto z tohoto důvodu uzavřena. Původní rozpočtovaná cena zakázky byla 2400 tisíc Kč, po provedení výběrového řízení se však cena za investici zvýšila na 2900 tis. Kč, bude tedy o půl milionu dražší.
Práce byla zařazena jako veřejná zakázka, ovšem nikoliv  za částku stanovenou v rozpočtu města. Investice bude zadána až tuto skutečnost potvrdí městské zastupitelstvo na nejbližší schůzi, která se sejde v možném termínu  4. května. Podobně je třeba překlasifikovat rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ Ústecká v budově I. stupně. Zde byla po výběrovém řízení stanovena cena 10 300 tis. Kč, kdežto schválený rozpočet města počítal pro tuto akci s částkou 9800 tis. Kč. i de jde tedy o půlmilionové zdražení zakázky. Ta je však rozpočítána na letošní a příští rok, nebude se dělat celá v jednom kalendářním roce.


Zajímavost v lesích nad Svinnou

Na rozcestí, na křižovatce zelené a žluté značky Nad Svinnou  je na dvou sousedních stromech dvojí směrové  a výškové značení.  Zatímco směry jsou uvedeny všude správně, tak rozpaky vyvolává údaj nadmořské výšky tohoto místa. Na jednom stromě je rovných 500 metrů, na sousedním značení pro cyklisty jste najednou o 77 metrů výše. Správnější se mi zdá značení turistické, ale je to na Vás, čím se budete řídit.
Přidám ještě jednu kritiku. Po lesních turisticky značených cestách se běžně prohánějí děti na motorových čtyřkolkách. Nesetkal jsem se s takovými případy poprvé, ať již právě u Svinné, nebo třeba na Skuhrovské straně a v Dolech. 
Stálo by za to se tím zabývat. Zatímco dokážeme se podřídit nařízení o nošení roušek, nedokážeme se zřejmě řídit zdravým rozumem. V lese policajta nepotkáš a  tak je jasné kam se čtyřkolkou vyrazit, že.... (mm)