Českotřebovský deník 117/2020 (20.4.)
Záznamy úspěšných akcí Kulturního centra on line na facebooku

Kulturní centrum zahájí 22. 4. 2020 ve 20.00 hodin online vysílání na Facebooku Kulturní centrum Česká Třebová. Každé pondělí, středu a pátek uvidíte záznamy DS Hýbl a Velkého swingového orchestru. Program sledujte na našich webových stránkách. Vaše Kulturní centrum.
Divadelní Soubor Hýbl Česká Třebová - Ray Cooney:
Rodina Je Základ Státu 2004
Komedie, ve které jde o život! Překlad Břetislav Hodek, režie Lubomír Hýbl, návrh scény Marta Demelová, kostýmy Vlasta Kreuzová a Anna Troupová. Hrají: Jiří Jireš (Dr. David Mortimore), Bedřich Ducháček (Dr. Mike Connolly), Alena Hýblová (Rosemary Mortimorová), Zdeněk Zikán (Dr. Hubert Bonney), Zuzana Soukupová (Vrchní sestra), Josef Coufal (Sir Wiloughby Drake), Hana Válková (Jane Tateová), Markéta Indráčková (Zdravotní sestra), Miroslav Konvalina (Leslie), Miloš Beran (Seržant), Miloš Němec (Bill Lesley) a Vlasta Kreuzová (Matinka).

Facebook Kulturní centrum Česká Třebová / Středa 22. dubna, začátek v 20.00 hodin                        

Problémy s připojením na Českotřebovský deník 

Útok vytěžující doménu byl ráno kolem deváté hodiny. Podle informace providera byl útok, který vytěžoval web odražen a vše pak fungovalo bez problémů.
 
Město nedodrželo podmínky dotace pro atletický stadion

Převzetí dokončeného atletického stadionu na Skalce se uskutečnilo těsně před koncem minulého volebního období. O tom, že práce na jeho výstavbě byly práce spojeny s některými problémy jsem již  napsal  ZDE. (Řada zjištěných víceprací nebyla realizována řádně dodatkem smlouvy s dodavatelem, ale dodatečnými objednávkami investora s dalšími subjekty, navíc neprojednanými v radě města, došlo tím k nekontrolovatelnému překročení rozpočtu atd.).
Jak se ukazuje nyní, tak minulá rada města také v říjnu 2018 nesprávně vyhodnotila právní podmínky dotace a stadion pronajala městské obchodní společnosti Eko Bi, která prostřednictvím své sportovní divize zajišťovala jeho provoz, správu a údržbu.
Stačilo přitom málo, především si řádně přečíst podmínky dotace, která nám byla poskytnuta. Nelze všechno nechat na jediném pracovníkovi, na co potom máme přece právní odbor města? A protože v České Třebové zajišťuje Eko Bi i provoz dalších  městských sportovišť, tak v podstatě tato skutečnost nebyla ani novým zastupitelům podezřelá.  Právní dotační podmínky uvádím, zdají se mi zcela jasné a srozumitelné.
Přišlo se na to až při podání žádosti na druhou etapu dostavby atletického stadionu, tedy výstavbu šaten a tribuny atletického stadionu, kde bylo město Ministerstvem školství upozorněno na znění dotačních podmínek, podle kterých v se stává takový žadatel, který pronajímá sportoviště obchodní společnosti (byť ji ze 100% vlastní)  nezpůsobilým dotaci získat. Proto byla narychlo ještě naše zaslaná žádost upravena a přišlo se tím i na to, že tato skutečnost byla opomenuta i při určení provozovatele atletického stadionu po dokončení první etapy. S tím souvisí to, že nájemní smlouva o provozování atletického stadionu, která byla uzavřena ještě minulou radou města v říjnu 2018, musela být nyní zrušena a musel být také současně schválen nový provozní řád stadionu, který toto zohledňuje. Je dobré připomenout, že uzavřená smlouva se novým zastupitelům zcela nezamlouvala, byly k ní připomínky i na jednání zastupitelstva, byla považována za nadsazenou, zejména šlo o částku určenou na sekání trávy. Přitom i letos v jarním období se ukázalo, že Eko Bi jako provozovatel nedokáže plně řešit využití stadionu např. za nevhodných klimatických podmínek. Sportovci kritizovali tréninkem fotbalistů poničený trávník stadionu, ke kterému by při řádné správcovské funkci provozovatele nedošlo. Při tom se pak ukázalo, že údržbu a nakonec i sekání trávy zajišťuje Fotbalový klub sám, i když je tato práce městem smluvně zajištěna u Eko Bi. Zrušení smlouvy o pronájmu bude zohledněno v rámci změny rozpočtu. Náklady na správu atletického stadionu budou  řešení v rámci kapitoly místní hospodářství odborem majetku města. Také provoz stadionu bude zajišťovat přímo odbor majetku města. Další informace k této otázce uvedu zítra, včetně nového provozního řádu atletického stadionu (mm)

Dotaci na cyklostezku přes Podhorku do Rybníka nedostaneme.

Jedná se o dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. Žadatelů bylo asi opravdu mnoho a tak se dostat "pod čáru"  je velmi snadné. Připomeňme co dalo úsilí sjednotit pozemky pod trasou této cyklostezky, některé byly vykoupeny (od Římskokatolické farnosti), jiné byly vyměněny za pozemky jiné. Pracovalo se na tom několik roků, teprve loni se to podařilo. Tím jsme splnili všechny podmínky, které jsou pro přiznání dotace zapotřebí. Připomeňme, že jde o akci ve výši přes 10 milionů korun, dotace je vysoká, 85% a  jistě se tedy vyplatí počkat. Součástí trasy cyklostezky je vybudování nové lávky přes Třebovku z kynologického cvičiště a před lávkou také menší parkoviště pro osobní automobily.  Délka této pro cyklisty velmi důležité trasy není ani celý kilometr. Na dofinancování investice se pak má podílet společně město Česká Třebová a obec Rybník, úměrně podle délky trasy na jejich katastrech. Úsilí získat dotaci nevzdáváme, dali jsme do přípravy tolik práce. Termín pro podání další  žádosti je 31. leden 2021. Tímto sdělením současně odpovídám na řadu dotazů, které byly v této souvislosti položeny. (mm)
 
Studenti sociálních a zdravotních škol pomáhají potřebným

V celé řadě zdravotnických zařízení či organizacích poskytujících sociální služby pomáhají studenti středních škol zřizovaných Pardubickým krajem. Studenti se hlásí dobrovolně, a kraj proto neplánuje jejich povolávání či jakékoliv sankce v případě neuposlechnutí. V tuto chvíli pomáhá přibližně 140 studentů.
„Rozhodně nechceme studenty v našem kraji nutit do pomoci v rámci sociálních a zdravotnických zařízení. Řada z nich se již sama zapojila před rozesláním výzvy, která je založena na dobrovolnosti, solidaritě a určité profesní cti. V současné chvíli v sociálních službách dobrovolně pracuje přibližně 50 studentů sociálních oborů a přibližně 40 studentů zdravotnických oborů. Dalších minimálně 50 studentů zdravotnických oborů pracuje ve zdravotnictví. Všem, kteří se zapojili, jménem našich zařízení děkuji,“ řekl hejtman Martin Netolický.
Důležitou součástí je také smluvní zajištění práce. „Od 1. dubna uzavíráme na základě metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí se studenty sociálních oborů smlouvy o dobrovolné pomoci, na jejichž základě bude žákům a studentům vyplácena peněžitá náhrada za odpracované hodiny. V tuto chvíli očekáváme metodiku Ministerstva zdravotnictví, o kterou jsem dnes na videokonferenci požádal pana ministra Vojtěcha,“ sdělil hejtman.
 
LEO EXPRESS HLÁSÍ:  REDUKOVANÝ PROVOZ VLAKOVÉ DOPRAVY

Z důvodu výrazně nižšího počtu cestujících ve veřejné dopravě v souvislosti se šířením koronaviru je po dohodě s Pardubickým krajem od 22.4.2020 dočasně omezen provoz spojů Leo Express Tenders s.r.o.. Po dobu omezení je doprava na trati číslo 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Mlýnický Dvůr a zpět organizována podle zvláštního jízdního řádu ZDE.
Věnujte prosím pozornost rozdílnému provozu v rámci pracovních dní, víkendů a státních svátků.
Odbavení a prodej jízdného
Od 22.4.2020 je obnoven prodej a kontrola jízdních dokladů ve všech spojích Leo Express Tenders s.r.o.
Prodej jízdních dokladů probíhá i v našich pokladnách v Letohradu, Jablonném nad Orlicí a Králíkách.
Ve vlacích a na pokladnách prosím upřednostňujte bezhotovostní platební styk, případně využijte k nákupu jízdních dokladů náš web a aplikaci.
Po celou dobu přepravy je nutno mít zakrytá ústa a nos, např. rouškou, respirátorem, nebo šátkem. Vlaky Leo Express jsou pravidelně dezinfikovány a na palubě je pro cestující k dispozici mýdlo s dezinfekční složkou.
Omezení provozu:
• doprava na trati číslo 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Mlýnický Dvůr a zpět organizována podle zvláštního jízdního řádu
• v úseku Ústí nad Orlicí – Praha hl. n. a zpět jsou zrušeny spěšné vlaky Leo Express Orlice 1290, 1291, 1292, 1293, 1294 a 1295
• v úseku Ústí nad Orlicí – Česká Třebová a zpět jsou zrušeny osobní vlaky 20531 a 20530
• v úseku Dolní Lipka – Hanušovice a zpět jsou zrušeny všechny víkendové osobní vlaky
• návazná autobusová linka Lichkov – Dolní Morava a zpět je zrušena
• na základě opatření vlády ČR je zastaven provoz spojení Lichkov – Międzylesie a zpět
• na základě opatření vlády ČR je zastaven provoz přímých spojů do/z Wroclawi
Platnost všech výše uvedených opatření je do odvolání. Další podrobnosti Vám ochotně sdělí náš personál. Velice se omlouváme za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení. Více informací o provozu na Orlicku naleznete na webu le.cz/orlicko.