Českotřebovský deník 123/2020 (26.4.)
Ročenka Českotřebovsko  bude mít  od 28. dubna  nové webové stránky

Na přání Třebováků připravil Karel Kubišta nové internetové stránky rocenkaceskotrebovsko.cz, které však nejsou zdaleka pouze pro historii ročenky, ale také pro všechny partnery, kteří poslední ročence na rok 2020 pomohly na svět. Na stránkách jsou i další rubriky: Kalendář (později doufejme Kalendář akcí), Videokino Svět s dokumenty o lidech, o přírodě, z historie Českotřebovska i východních Čech, s historickými, přírodními nebo technickými krátkými filmy pod názvem Klenoty regionů (Pardubického a Královéhradeckého kraje a polského Kladska) a videoklipy hudebních skupin; Kultura regionu; netradiční testy z našich různých akcí; Klub: Třebovské fórum, kde budou témata k veřejné diskusi a také zcela nová hra po internetu pro každého Labyrintem Tribovie. Více ZDE

Stav rekonstrukce městského domu Ústecká č.p.205.

Vedení města se zavázalo svým rozhodnutím z roku 2019, že zrekonstruuje bytové prostory v domě v ulici Ústecká č.p.205. Je to dům, kde sídlí pošta na Parníku. Rekonstrukce měla proběhnout v termínu 11/2019-4/2019. Rekonstrukci provádí městská společnost TEZA. Na setkání s podnikateli v roce 2019 starostka města přítomné podnikatele informovala, že rekonstrukce bytových prostorů v č.p. 205 bude dokončena v jarních měsících roku 2020. Protože termín ukončení se dle slibů začal blížit, začal jsem se pídit o informacích, v jakém stavu je rekonstrukce č.p.205. A protože informace byly nejednoznačné a v zásadě si protiřečily, poprosil jsem starostku města o možnost prohlídky stavby. Průvodcem na stavbě mi byl pan Ing. Novák z TEZY, který mi podal vyčerpávající informace na všechny mé otázky. O stavební povolení bylo zažádáno v listopadu 2019, stavební povolení nabylo právní moci koncem února 2020 a začátkem března se začalo rekonstruovat. Podle stavu na staveništi se za 1,5 měsíce udělalo spousta práce. Na stavbě byl v době mé návštěvy čilý ruch. Jelikož se jedná o starý objekt, historicky propojený s vedlejším objektem, skýtá postup stavebních prací nečekaná překvapení. Při stavbě se musely staticky vyřešit nestabilní průvlaky, které musely být zpevněny a vyneseny ocelovými prvky. Také se musela změnit dispozice některých bytů. Tyto více práce se nedaly předem očekávat, takže se stavební práce protáhnou. Pokud se vše podaří podle předpokladů, tak jak mi sdělil pan Ing. Novák, můžeme se v září(odhad) těšit na 4 zrekonstruované bytové jednotky od velikosti 1+1 až 3+1, každá se svým zdrojem tepla a s prostorem pro uložení sezónních věcí (kol, kočárků apod.). Michal Kadlec

Fotopostřehy z neděle 26. dubna 
Eurovia se činí. nový chodník staví také v prostoru kolem nového závodu Korado, kde se již rýsují obrubníky. Chodník je veden v trase dosavadního, který se ni zdál před stavbou poměrně kvalitní, byla však porušen rekonstrukcí osvětlení.  To původní se stavělo v roce 1997 společně s novým závodem a potom jej společnost Korado předala městu.  Ale  nový je nový, bude to hezčí, naštěstí na to máme dotaci.
Vlevo je snímku jen zbytek, který zůstal z původní dopravní značky Dej přednost v jízdě. Když  vyjíždíte z ulice bratří Čapků na hlavní ulici Moravskou, tak zde platí pravidlo pravé ruky?  Raději bych na to nespoléhal. Obnovení důležité dopravní značky by tedy přišlo motoristům jistě vhod. Jistě to nebylo dnes první den....
Vpravo je výjezd z parkoviště u prodejny Hruška v Moravské ulici na ulici Brožíkovu a  potom i na hlavní ulici Moravskou.  Když zde chvíli stojíte, tak zaručeně zjistíte, že téměř  každé vozidlo nabere zadní nápravou obrubníček a pěkně poskočí. Podobě o nic snazší není ani odbočení doleva do kopce směrem k nádraží, protože tam zase  stojí souvislá řada zaparkovaných vozů a tak musíte projet protisměrem a zase musíte "přeskočit" obrubníček. Opravdu by nešlo tento výjezd vyřešit lépe? 

Ve Svinné se rýsuje u hřiště nová dřevostavba
S využitím grantu Pardubického kraje se u hřiště ve Svinné buduje nová dřevostavba, která umožní vytvořit řádné zázemí pro konání sportovních a kulturních akcí v tomto areálu.  Dosud zde všechno bylo řešeno v rámci opravdového provizória. Aby se mohla tato akce uskutečnit, bylo třeba všechno majetkově připravit. Po výměně pozemků města za pozemek soukromníka je zde dostatek prostoru pro to, aby mohla stavba vzniknout.  Akci zajišťuje firma Bohunek. Jak se ukázalo, tak v zadání zakázky pro tuto firmu chybělo vybudování základů pro stavbu a zemní práce a tak svinovským nezbylo, než tuto akci podle pokynů pana Bohunka zajistit brigádnicky. Tato skutečnost mě poněkud překvapila. Není zvykem, aby se na investiční akci budované s dotací podíleli občané vlastní brigádnickou prací, může pak být problém s odpovědností za kvalitu. Nicméně z fotografie, pořízené v pátek 24. dubna je zřejmé, že jsou vybudovány nejen základy a podmiňující zemní práce, ale již se stavba montuje a brzo budu moci přijet vyfotit i výsledek. Zadní část stavby bude opláštěna, bude uzavíratelná. Dřívější provizorní přístřešek zatím zůstává, je již postaven "za čárou" na soukromém pozemku. 
Nové letní zázemí si ve Svinné určitě zasluhují, pořádají zde významné sportovní i kulturní akce.  A i když červencová "Výtvarná Svinná" letos díky koronaviru nebude, tak určitě se koncem prázdnin uskuteční tradiční sportovní turnaje ve volejbalu a nohejbalu.  A to už bude nové zázemí plně funkční. V úterý 21. dubna se zde na stavbě konal kontrolní den. Je tedy zřejmé, že jde o městem sledovanou akci a nehrozí, že by její harmonogram nebyl splněn. Pouze nevím, jak hradit ty brigádnické práce, dnes již přece není nutné budovat "v akci Z" a není to snad ani žádoucí.... (mm) 

Patří toto do lesa?
O víkendu 19.4.2020 za slunečného počasí jsem procházel od Semanínské kapličky směrem dolů k serpentýnám. Cesta je částečně zavezena stavebním materiálem pro zpevnění a vyplnění kolejí. Materiál je zaválcovaný, takže někdo měl snahu, aby byla výsprava dostatečně trvalá. Ale ve stavebním materiálu, který byl navezen do lesní cesty, se mimo drti z cihel, betonu a stavebního materiálu, zaválcoval i molitan, igelit, obklady, železných výztuží a kusy trubek, které ční z cesty a jsou nebezpečné. Část cesty je dle katastru nemovitostí Obce Semanín, na katastru obce Č. Třebová nemá cesta vlastní parcelní číslo a prochází přes pozemky různých vlastníků. Chceme mít odpad v lese?   Více ZDE (Michal Kadlec)
Dvě budovy depozitářů v Ohrazenicích převzali stavbaři

Pardubický kraj díky penězům z Evropské unie dále upravuje depozitární areál v Ohrazenicích pro své kulturní instituce. Tento týden se uskutečnilo předání stavby firmě TIMRA, která zvítězila ve veřejné soutěži na realizaci úspor energie za 9,5 milionu korun bez DPH. Hotovo by mělo být v závěru tohoto roku.
„Poté, co tu vyrostl nový moderní depozitář pro Východočeské muzeum, se snažíme zkultivovat i ostatní budovy,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek a pokračoval: „Nový projekt spolufinancovaný evropským operačním programem Životní prostředí umožní vyměnit okna a dveře a provést kontaktní zateplení stěn a střechy u dvou budov a odvlhčení jejich sklepů. Jednu budovu využívá pro své potřeby také Východočeské muzeum.  Už jsou v ní některé sbírky a přibudou i další, například textilu. Zároveň se sem přestěhují dílny restaurátorů, které byly dříve v nevyhovujících prostorách hospodářských budov zámku. Druhá budova slouží jako depozitář Krajské knihovně v Pardubicích, která tu získá stálé prostředí pro uskladnění knih také ve sklepním podlaží.“
Krajská knihovna používá pavilon číslo 2 jako depozitář bez stálé obsluhy s tím, že tam pracovníci několikrát týdně dojíždějí. Je zde uložen jednak základní knihovní fond knihovny, tedy běžná produkce a multiplikáty a dále část konzervačního fondu knihovny, který je  tvořen povinně ze zákona a skládá se z povinných výtisků a titulů celostátního a hlavně regionálního významu, které se v regionu jinde nevyskytují. Kromě toho je tu i regionální výměnný fond pro malé knihovny. Objekt prošel základní rekonstrukcí v roce 2012, kdy byl kvůli omezeným finančním prostředkům opraven co nejúsporněji. „Knihovna musela kvůli plísním vystěhovat na 30 tisíc svazků ze sklepních prostor na Pernštýnském náměstí a vylepšený pavilon v Ohrazenicích se jí bude nesmírně hodit.  Musím ale říci, že ani potom nebude kapacita na uskladnění knih dostačující, ročně totiž narůstá o 10 tisíc svazků a vyřazování z fondu podléhá přísným kritériím a schválení Ministerstva kultury ČR,“ dodal Línek.
Práce začnou nejprve na budově Východočeského muzea a poté se přesunou na budovu knihovny. V závěru roku by vylepšené depozitáře mohly obě instituce už naplno využívat.