Českotřebovský deník 125/2020 (28.4.)
Viděli jsme další obnovenou premiéru DS Hýbl  z roku 2006

Byla to Thomasova hra Osm žen a další úspěšnou režii Jiřího Jireše. Představení bylo k vidění v pondělí večer a v úterý dopoledne.  Večerní je podole statistik serveru youtube  více navštíveno. I po letech jsme se mohli přesvědčit, že zde skutečně nevystupuje vůbec žádný muž, ačkoliv se o mužích hodně mluví....  Pro osvěžení paměti uvádím několik zmenšených obrázků, kvalita z dobového záznamu ještě nebyla   tak dobrá jako dnes. Uvádění těchto opakovaných pořadů je vynikajícím počinem Kulturního centra. Další na řadu přijde zítra ve středu 29. dubna ve 20 hodin Podskalák (kde m.j. vystupuje i současný hejtman Pardubického kraje). Přímý odkaz na pořad běží na hlavní liště Českotřebovského deníku....

Máme očekávat snížení letošní daňové výtěžnosti o deset procent

Ministerstvo financí připravilo aktualizaci daňové predikce pro obce a kraje. Aktualizace zohledňuje snížení sdílených daní v souvislosti s dopady krizové situace.  Z aktualizované predikce je zřejmé, že meziroční propad daňových příjmů je odhadován na - 23 mld. Kč (- 10,4 %) u obcí a na - 8 mld. Kč (-10,9 %) u krajů. Obce a města mohou dle tiskové zprávy MF ČR bez obav investovat do svého rozvoje.
Město Česká Třebová ve svém letošním rozpočtu počítá celkem s daňovými příjmy ve výši  237 mil. Kč. Jde o příjem z těchto daní: daň z příjmu právnických osob, daň z příjmů ze závislé činnosti, daň z příjmů fyzických osob, daň z nemovitých věcí a daň z přidané hodnoty. Pokud by měl být výpadek příjmu desetiprocentní,  bude se jednat o snížení příjmů města o cca 24 milionů korun. Do rozpočtu roku město nezahrnulo částku ve výši  cca 12 mil. Kč, které tvoří rezervu rozpočtu.  Dalších 12 milionů korun bude tedy třeba v rozpočtu někde ušetřit.  Některé úspory vzniknou neuskutečněním plánovaných akcí, někde se sníží mandatorní výdaje. Vyčíslení těchto úspor zatím nebylo provedeno. Naštěstí se podařilo získat nejdůležitější dotaci roku na stavbu chodníků podél I/14  a nebude tedy nutné zde nic doplácet ze svého.  Více ZDE

Seniorům v domově v Bezděkově hrála kapela 375 m.n.m.

Dědečkové a babičky v českotřebovském domově pro seniory měli dnes v úterý 28. dubna zpestřené  koncertem. I to i v době "koronavirového půstu". Pod terasou a pod balkóny přišla zahrát  českotřebovská kapela 375 m.n.m., jejíž členové prostředí v domově dobře znají např. z dalších akcí a vystoupení spolku Za jeden provaz.  Stanoviště pod balkóny bylo sledováno ze všech stran, vystoupení se líbilo. Kapelu na úvod přivítala aktivizační pracovnice domova  Helena Mechlová a představila zpěvačku Danielu Stránskou a její kolegy z kapely. Přitom Jana Růžičku a Tomáše Kupku zdejší klienti znají např. z letošního masopustu. Potom se již naplno rozjel kolotoč populárních písniček, mnoho z nich si notovali také klienti českotřebovského domova. Jarní počasí umožnilo uspořádat vystoupení bez jakýchkoliv problémů. Z pořadu máme natočenou videoreportáž, bude uvedena v nejkratším možném termínu, tedy zítra 29. dubna ZDE. (mm)

Oznámení zhotovitele stavby mostu o potřebě uzavírky části Lidické ulice

Po dobu uzavírky silnice III/31512 v České Třebové, ul. Podbranské, která je nařízena rozhodnutím silničního správního úřadu v České Třebové v termínu od 27.3.2020 do 31.10.2020,  bude operativně docházet k uzavření vedlejší komunikace, ul. Lidická  (příjezd do ul. Podbranské ze Starého náměstí).  Tyto uzavírky jsou vynuceny stavebními pracemi v místě křižovatky silnic ul. Podbranské a Lidické. Jedná se zejména  o uložení inženýrských sítí (NN, VN, vodovod), zřízením nové konstrukce vozovky, výstavby nového ostrůvku v prostoru křižovatky, dále pak při stavbě mostního objektu přes řeku Třebovku, při montáži podpěrné konstrukce (skruže) pro hlavní nosnou konstrukci mostu, při betonáži hlavní nosné konstrukce mostu, demontáži podpěrné konstrukce. Uzavírky budou zhotovitelem stavby hlášeny v předstihu minimálně 3 dny před započetím potřebných prací na silniční správní úřad p. Nerudovi a na odbor investic Ing. Šverclovi.
Zhotovitel předpokládá, že k uzavírkám ul. Lidické bude muset přistoupit cca v 75 dnech z celkové doby hlavní uzavírky ul. Podbranské.  První omezení úseku od náměstí k mostu je již v platnosti.  Za zhotovitele Marek Mazura stavbyvedoucí
 
Na radnici se doporučuje jednání předem objednat

V návaznosti na Mimořádné opatření MZDR ze dne 9. 4. 2020 je provoz městského úřadu obnoven v úředních hodinách platných před vyhlášením nouzového stavu. Vzhledem k zajištění přísných hygienických opatření platí i nadále, že bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt.
 
Úhradu místních poplatků  je lépe řešit bezhotovostně

Městský úřad Česká Třebová sděluje, že nebude sankcionovat (pokutovat) pozdní úhradu místních poplatků, pokud budou zaplaceny nejpozději do 30. 6. 2020. Současně zdvořile žádáme občany, aby přednostně využívali bezhotovostní platby a nechodili platit místní poplatky osobně na městský úřad, protože předpokládáme v budovách úřadu zvýšenou kumulaci osob
 
Nechybí v Javorce?

Připomeňme si že městský park Javorka byl obohacen o řadu artefaktů, které během let vzaly za své. Působil buď zub  času nebo vandalové. Některé byly ale přece jen zachráněny. Patří mezi ně  váza, kterou můžeme obdivovat na obrázku nebo v reálu za plotem (bývalého) javoreckého zahradnictví, aby zde zkrášlovala pracoviště Eko Bi. Je schována za plotem a vandalové sem nemůžou. Jenže taková věc patří do parku a mělo by se to zkusit. Stojí také za to porovnat dnešní Javorku s výzdobou, která zde bývala. Nyní je např. na  zahradnickou výzdobu a výsadby daleko chudší. To ovšem, mělo město svého zahradníka. Nyní je skleník v (bývalém) zahradnictví nevyužívaný a mohly by se zde vypěstovat spousty letniček. Zatímco drahé výsadby jsou rozptýleny často zbytečně po městě (připomeňme "záhon" podél silnice na Tyršově náměstí za statisíce korun), tak Javorka je vlastně stále chudší.  Jde  také a také o výzdobu sochařskou. Naposledy došlo k obohacení před 15 lety, kdy zde ve Třebové přidala do parků najednou své práce (betonové sochy) skupina studentů Ostravské univerzity vedená Bohoušem Špačkem. Připomeňme ještě velkou pískovcovou vázu, kterou dal opravit na restaurátorské fakultě v Litomyšli před deseti lety Okrašlovací spolek. Místo toho, aby krášlila park, byla před vandaly opět schována na Eko Bi, ale dnes o ni nikdo nic neví, podle ústního podání měla složitý osud. Je třeba  tuto vázu vypátrat a nově instalovat, jedině tam - tedy v Javorce má své místo, stejně jako váza z obrázku  z javoreckého zahradnictví, která snad dříve stávala u vchodu do Vyskočilovy vily na Trávníku (na druhém obrázku nevyužívaný skleník).  (MM)

Sportoviště se plní

Tělocvičny jsou uzavřeny, sportuje se pod širým nebem, všude, kde to je možné.  Hned několik kolektivů proto dnes trénovalo na ploše atletického stadionu, také na Skále, plné dětí bylo také nově vyasfaltované parkoviště pod Peklákem. Počasí přálo,  za těchto okolností je sport tím nejlepším lékem na jarní obnovení  sil.
 
Letos se samozřejmě Drozdovská pila nejede - škoda.

Už je to 5 let, tak zveřejňuji částečně něco ze zákulisí. Cyklostezka v Lupěném byla vyhrazena invalidům! Co teď. Povinností byla zdravotní prohlídka, krevní tlak - očekávali jsme s Pavlem, že budeme pochváleni, neboť oba dodržujeme medikaci a rady svých lékařů. Očekávali jsme, že potíže bude mít Béďa, který ráno nasedl na kolo přímo z restaurace Na Stráži a před výletem posnídal velkého panáka slivovice..Dopadlo to úplně naopak.Dechovou zkoušku nedělali. Béďa byl Ok, a nás dva zodpovědně se léčící nechtěla zdravotní kontrola pustit na trať kvůli vysokému krevnímu tlaku. Až když se za nás povznesený Béďa přimluvil, že nás pohlídá, mohli jsme na start. FB Václav Polák
 
Původní pozvánka:  KČT ÚO Vás zve na 31. ročník cykloturistického výletu Na Drozdovskou pilu, který se uskuteční v sobotu 27. dubna. Start je na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí od 7.30 do 9.00 hodin. Trasy měří 70 km a 100 km. Průjezdní bod je v Žichlínku, kde budou předány Pamětní listy.
Omluva: Vážení přátelé cyklistiky,  je mi líto, že musím oznámit, že letošní ročník cykloakce  Na Drozdovskou pilu se nemůže pořádat z důvodu epidemie koronaviru. Budeme se těšit na ročník 2021. Děkují za pochopení.  Hodr
 
Leo Express od 1. května jezdí naplno.

Od 1. května se k plnému provozu vrátí závazková doprava Leo Express na Orlicku, kde od 22. dubna jezdily jednotky kvůli nižší obsazenosti v omezeném režimu a před tím byly kvůli výluce způsobené zejména rekonstrukcí stanice Letohrad nahrazeny autobusy. Během výluky byly motorové jednotky osazeny palubním informačním systémem. Vlaky nyní automaticky hlásí jednotlivé zastávky, zobrazují další důležité informace na vnitřních panelech a zároveň cílovou stanici na panelech vnějších. V každém vlaku funguje také Wi-Fi připojení. Od 1. května bude Orlicko opět spojeno s Prahou ranními a večerními vlaky, které také jezdí v závazku veřejné služby a zastavují mimo jiné v Kolíně, Pardubicích či Ústí nad Orlicí. Prozatím není umožněno spojení s polskou Vratislaví, které je omezeno nařízením vlády.
Na mírný nárůst zájmu o cestování zareagoval Leo Express od 1. května také přidáním ranního spoje ze Starého Města u Uherského Hradiště do Prahy, který se v podvečer vrací zpět. Zachován zůstane také obratový spoj mezi Prahou a Ostravskem, který ovšem z Ostravska ráno vyrazí v dřívějším čase. Všechny tyto spoje zastavují také v Pardubicích a Ústí nad Orlicí. Při zvyšování počtu cestujících budou v průběhu měsíce května a června nasazeny další spoje. Všechny vnitrostátní spoje jsou již nyní v prodeji na období prázdnin, kdy se očekává velký zájem o cestování z důvodu uzavření hranic. Po otevření hranic obnoví Leo Express také své přeshraniční vlakové spoje do Polska a na Slovensko.
Komerční spoje ve všední den:
LE1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27
LE1241 Praha 17:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 20:07
LE410 Bohumín 7:56 – Praha 11:27
LE1257 Praha 14:08 – Bohumín 17:59
Komerční spoje o víkendu:
LE1232 Staré Město u Uherského Hradiště 6:25 – Praha 9:27
LE1243 Praha 19:08 – Staré Město u Uherského Hradiště 22:06
LE410 Bohumín 7:56 – Praha 11:27
LE1257 Praha 14:08 – Bohumín 17:59
 
Stavební práce ve zdravotnických zařízeních neutichly

Vysoké Mýto. Zdravotnická zařízení mají stále napilno. Netýká se to ovšem jenom vlastní zdravotní péče.  Ve  Vysokém Mýtě pokračují jak práce na výstavbě stanice pro zdravotnickou záchrannou službu, ale také v samotné nemocnici, kde bude v letošním roce dokončen projekt na zajištění požární bezpečnosti. Kontrolního dne se v minulý týden zúčastnil i radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
„Z koronavirových omezení nutně vyplyne plošné zpomalení rozvoje a odkládání mnoha záměrů ve všech odvětvích nejen ČR. O důvod více rozpracované investice urychleně dotáhnout.  V našich zdravotnických zařízeních všude po kraji se proto čas určitě nezastavil. Například stavby ve Vysokém Mýtě jsou toho důkazem. Jedná se o výstavbu budovy záchranné služby a zajištění evakuačních cest a zvýšené bezpečnosti  nemocnice,“ sdělil radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
V budově stavby Vysokomýtské nemocnice na ulici Žižkova je předmětem investiční akce řešení stavebních úprav původních prostor a přístavba nového evakuačního schodiště. Tyto práce úpravy představují ucelenou etapu pro realizaci koncepce evakuačního plánu. V současné době však musejí stavební dělníci řešit, jak propojit budovy v přísném hygienickém režimu a nepřijít do styku s personálem a pacienty.  
„Stavba bude pokračovat po etapách. V dané části, kde se bude pracovat, nebudou pacienti. Jedná se zhruba o 40 pacientů. První část bude vystěhována do konce května a pacienti se vrátí do konce prázdnin zpátky. Největší výhodou tohoto opatření je to, že se dělníci nepotkají se zaměstnanci a pacienty,“ informoval ředitel nemocnice Josef Pejchl. 
„Stavba za 13,7 milionů korun bude dokončena v červnu. Nová základna záchranářů za 30,6 milionů bude hotová do konce letošního roku,“ dodal radní Ladislav Valtr. 
 
Bezdotykové teploměry a sterilizátory

V rámci pravidelných jednání krizového štábu bylo v pondělí rozhodnuto o pořízení bezdotykových teploměrů a sterilizátorů pro suchou dezinfekci osobních ochranných prostředků pro organizace zřizované Pardubickým kraje. Toto zařízení umožní snadnou dezinfekci textilních roušek, ale také ochranných brýlí či mobilních telefonů. Celkově kraj pořídí 120 kusů těchto zařízení.
„Původně se jedná o zařízení, které vzniklo pro suchou dezinfekci kojeneckých lahví, ale dnes se již jedná o certifikovanou pomůcku pro dezinfekci osobních ochranných prostředků, a to během tří minut, kdy by mělo dojít k likvidaci virů a bakterií s využitím 40 diod s ultrafialovým zářením. Využití je možné jak na textilní roušky, tak na ochranné brýle, ale i další drobnější zdravotnickou techniku,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pro námi zřizované organizace v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví, ale i školství či kultury objednáme 120 kusů s tím, že následně bude mít každé zařízení možnost si pořídit další. Chceme tímto zajistit rychlejší, snadnější a účinnější dezinfekci. Což samozřejmě může do budoucna snížit potřebu určitých druhů ochranných prostředků,“ sdělil hejtman Netolický s tím, že kromě těchto sterilizátorů již dříve kraj avizoval nákup bezdotykových teploměrů pro všechny krajské organizace.