Českotřebovský deník 124/2020 (27.4.)
V České Třebové vypátrali podezřelého z vraždy své matky
https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/vrazda-lanskroun-orlickoustecko.A200427_112451_pardubice-zpravy_alh
 
1. května se mění cena vody pro obyvatele, snižuje se hodnota DPH o 5%.

Díky tomu se cena vodného a stočného vlastně všude v České republice na krátký čas (do konce tohoto roku) vlastně snižuje, u nás dokonce pod cenu loňskou a o o celých 5 haléřů. Činí nyní 69,07 Kč. Zatím se to můžete dočíst na dále uvedených odkazech. Na webu Vodárenské společnosti ještě není tato nová levnější cena vyčíslena.
https://www.skrblik.cz/radce/mesto/ceska-trebova/
https://www.skrblik.cz/energie/voda/cena-vody/?utm_source=newsletter444&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter444.
Tato velká radost bude koncem roku tradičně končit, přijde nové očekávané zdražení. Bohužel nemusí být zrovna nepatrné, protože  přichází nový problém.Vodárenská společnost musí platit za vodu, která odtéká přepadem do Třebovky nečištěna například při velkých přívalových deštích. Vyplývá to z nové vyhlášky, která byla nedávno přijata a podle které  je dokonce požadována úhrada i za loňský rok, kdy jsme o této platbě nevěděli a nemohla být tedy ani v kalkulacích stočného.  Přitom toto množství vody nelze nijak měřít, bylo stanoveno vlastně odhadem.  Je to nová věc, uvidíme jak se to projeví v ceně vody....
 
Projekt hotelák se rozjíždí, zatím ve virtuálním prostoru  

Lze to soudit z nově zpřístupněných webových stránek "REZIDENCE ROZMARÝN", kde je představen  jako jedinečný bytový projekt.  Především jsem velmi rád, že se alespoň ve virtuálním prostoru něco děje, je to první krok k tomu, aby se něco dělo přímo na této stavbě. Zde developerovi mnoho času nezbývá, platné stavební povolení bude brzo končit. Prodloužit jej je sice možné, ale za předpokladu, že stavba již byla alespoň zahájena. Byty v České Třebové potřebujeme, ale je otázka, zda ceny, které developer nabízí jsou všeobecně akceptovatelné.  Tyto ceny současně nastavují zrcadlo všem dalším prodejům domů a bytů v České Třebové, včetně cenám při privatizaci městského bytového fondu. Jde jistě o něco jiného, ale nějaká souvislost mezi cenami zde bude. V případě bytů v "jezevčíku" Trávníku se jedná o jednu a tu stejnou lokalitu.
 
ON-LINE KULTURA V ČESKÉ TŘEBOVÉ 

Kulturní centrum připravilo cyklus on-li pořadů - obnovených premiér natočených do archivu Kulturního centra. Nyní je uvádí ve stanovených časech, jiné zveřejnění autorská práva neumožní.  Odkazy na jednotlivá vysílání na kanál youtube budou zveřejněny s předstihem na hlavní liště Českotřebovského deníku.  Odtud se tedy na vysílání snadno připojíte.

DS Hýbl Česká Třebová - Claud Magnier - VĚNO SLEČNY LAURY 2010    04. 05.  20.00
DS Hýbl Česká Třebová : VĚNO SLEČNY LAURY  05. 05. 09.30 hodin
DS Hýbl Česká Třebová: MAMZELLE NITOUCHE 2012 06. 05. 20.00 hodin
DS Hýbl Česká Třebová: MAMZELLE NITOUCHE   07. 05. v 09.30 hodin
VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ 2009  08. 05. 20.00 hodin
VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ  09. 05.  09.30 hodin
DS Hýbl Česká Třebová - KYTICE  2014  11. 05. 20.00 hodin
Divadelní soubor Hýbl Česká Třebová - KYTICE  12. 05. v 09.30 hodin
Divadelní soubor Hýbl Česká Třebová - ŠLY PANENKY SILNICÍ  2015  13. 05 20.00 hodin
Divadelní soubor Hýbl Česká Třebová - ŠLY PANENKY SILNICÍ  14. 05. 09.30 hodin
VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ  2010  15. 05. 20.00 hodin
Loutkářský soubor ČTYŘLÍSTEK - O LÍNÝCH STRAŠIDLECH  16. 05. 08.30
VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ČESKÁ TŘEBOVÁ  16. 05. v 09.30 hodin
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ČTYŘLÍSTEK - O LÍNÝCH STRAŠIDLECH  17. 05. 08.30 hodin

Fotopostřehy: Absence dopravní značky u Křibu je už vysvětlena, ale....  

Včera jsem našel u vjezdu z ulici bří Čapků na hlavní I/14 opuštěný "základ" pro instalaci důležité značky "Dej přednost v jízdě" v domnění, že značku někdo odnesl či prostě ukradl.  Zjistil jsem dnes, že to tak nebylo. Tato značka zde nikdy instalována nebyla. Je třeba se stále řídit značkou STOP, umístěnou však mimo zorné pole řidiče několik metrů od okraje chodníku u plotu sousedního pozemku. Novou značku zde údajně instalují až po dokončení nového povrchu chodníků ze zámkové dlažby.  Vše je na obrázcích, ten vpravo je z roku 2017 před rekonstrukcí, dole pak je současný stav 28. dubna 2020. Domnívám se, že současný stav není správný, při odbočení vlevo ke Koradu nemůžete značku STOP vůbec vidět.  Zdá se mi, že význam "zapomenuté" značky je asi stejný jako té před šesti lety zrušené autobusové zastávky. Chtěl bych vědět, jak by asi dopadlo vyšetřování nehody, způsobené nedáním přednosti v jízdě.
Co říká předpis: Na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci umístění značek stanoví místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie .Instalaci dopravních značek by měla provádět k tomu oprávněná osoba, nejlépe specializovaná firma, protože i dopravní značky a jejich umísťování podléhá příslušným předpisům
Umístění svislých dopravních značek určuje vyhláška 294/2015 Sb, ze které vyjímám §2

(1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné.
(2) Svislé dopravní značky se umísťují při pravém okraji pozemní komunikace nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky nacházející se při pravém okraji pozemní komunikace zopakovány i při levém okraji pozemní komunikace
(3) Svislé dopravní značky „Stezka pro chodce“, „Konec stezky pro chodce“, „Stezka pro cyklisty“, „Konec stezky pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“, „Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“, „Stezka pro jezdce na zvířeti“, „Konec stezky pro jezdce na zvířeti“ a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to vhodné, umístit pouze při levé straně pozemní komunikace na rub jiné z uvedených dopravních značek.
(4) Značky upravující zastavení nebo stání se umísťují při tom okraji vozovky nebo pozemní komunikace, k němuž se vztahují.
(5) Stálé značky ani jejich konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru určené pro provoz vozidel.
(6) Je-li nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na místo s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“, pro označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (dále jen „předběžná značka“).
(7) Svislá dopravní značka, z níž vyplývá povinnost zastavit vozidlo, musí být umístěna tak, aby byl řidič s přihlédnutím k místním podmínkám schopen vozidlo bezpečně zastavit. Není-li možné tento požadavek dodržet, použije se také předběžná nebo jiná vhodná značka.
(8) Sloupky nebo stojany přenosných dopravních značek mohou být v odůvodněných případech umístěny výjimečně i na vozovce.
(9) Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace.

V Česku dosud s nemocí covid-19 zemřelo 223 lidí. Od večera se počet obětí zvýšil o jednu. Uzdravilo se zatím 2842 nakažených, což je o 16 víc než v pondělí večer. Případů nákazy bylo v Česku od začátku března zjištěno celkem 7449. S covidem-19 se aktuálně potýká 4384 lidí, z toho v nemocnicích je 359 z nich. Za pondělí 27/4 přibylo 41 případů nákazy novým koronavirem, což je nejmenší denní přírůstek od 13. března.
(Ministerstvo zdravotnictví dne 28/4 10:00)

Krajská knihovna otevře v postupných krocích

Od tohoto týdne mohou být podle rozhodnutí Vlády České republiky zpřístupněny také knihovny. Krajská knihovna, která je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, otevře s přihlédnutím k nutným opatřením v několika postupných krocích.
„Ta informace přišla z vlády skutečně na poslední chvíli a knihovna se na to nemohla včas připravit. O víkendu se uskutečnila videokonference krajských knihoven a celorepublikově se záměr otevřít alespoň pro registrované čtenáře změnil většinou na několik etap. S vedením knihovny jsme se dohodli, že nyní zprovozní biblioboxy na bezkontaktní vracení knih, protože mezi lidmi je na 50 tisíc těch nejžádanějších svazků. V pondělí 4. května začne knihovna půjčovat knihy a do 8. června se vrátí k plnému provozu jako před karanténou,“ sdělil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
„Máme radost, že knihovny mohou otevřít. Pro některé menší knihovny bude příprava na otevření jednodušší. Nicméně pro knihovnu naší velikosti, s ohledem na platná nařízení a další doporučení spojená s obnovením provozu a ochrany zdraví, bude logistika vyžadovat více času. Věříme, že i když už jsou mnozí z vás natěšení na půjčování knížek, že nás pochopíte. Snažíme se vše co nejvíce urychlit,“ vysvětluje situaci ředitelka Radomíra Kodetová.
A jaká opatření musí knihovna dodržet? Všechny vrácené dokumenty budou před návratem na regály podrobeny karanténě a ošetřeny UV lampami. Teprve pak budou odečteny ze čtenářského konta a vráceny na regály. Čtenáři budou moci vstupovat na jednotlivá oddělení jen v omezeném počtu, bude nutné dodržovat rozestupy, nosit roušky a dezinfikovat si ruce.
Čtenáři se nemusí obávat nárůstu zpozdného. Všechny výpůjčky byly prodlouženy do 30. června 2020, stejně jako čtenářské registrace, které končily po 29. únoru 2020.  Nově budou vyhrazeny speciální hodiny pro seniory, a to v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 10,30 hodin. Otevřeno bude i dětské oddělení, ale prozatím budou moct děti přijít jen v doprovodu rodičů, kteří budou garantovat dodržování epidemiologických opatření. Postupně budou obnovovány i další služby. Veškeré podrobnosti budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách, FB profilu i na letácích v knihovně. K obnovení provozu v rozsahu jako před uzavřením dojde nejpozději do 8. června 2020.
Knihovna stále poskytuje celý komplex služeb přes internet, včetně projektu Jdeme za vámi.

Donášková služba knih je v Ústí nad Orlicí zajištěna trvale

Městská knihovna Ústí nad Orlicí nabízí občanům města možnost využít donáškovou službu knih přímo do domácnosti v případě  zdravotní indispozice. Chcete-li této nabídky využít, stačí nahlásít vaše jméno a adresu a o jaké dokumenty máte zájem. Knihovna  také tuto službu nabízí dál lidem, kteří o ni ještě nevědí a jsou nemocní nebo staří a měli by o tuto službu zájem. objednávky v Ústí přijímá  městská knihovna u služby nebo telefonicky u ředitelky knihovny.

V České Třebové byla tato donášková služba zajištěna v době koronavirové epidemie po uzavření knihovny pomocí dobrovolníků. Podle informace vedení města bude tato služba zajištěna v této podobě do konce měsíce dubna.


Bez dobrovolných hasičů by distribuce ochranných pomůcek nemohla fungovat

Velkou zásluhu na úspěšném fungování systému distribuce ochranných prostředků v kraji mají dobrovolní hasiči. Do aktivní služby se zapojilo přes 100 jednotek ve třech skladech v Chrudimi, Litomyšli a Ústí nad Orlicí. Vzhledem ke stávajícímu systému distribuce bude od května upraveno jejich fungování tak, aby byla zajištěna pohotovost při dodávkách a nebylo nutné hasiče vytěžovat přímo ve skladech v době, kdy není žádný závoz avizován.
„Nastavení fungování dobrovolných hasičů v rámci distribuce ochranných prostředků a dezinfekce považuji za ohromný úspěch. Podařilo se nám vytvořit systém, který byl schopný pružně reagovat na často pozdně hlášené dodávky do centrálního skladu v Chrudimi. V něm se materiál ihned evidoval a distribuoval dále do území, na čemž mají hasiči lví podíl. Zároveň se díky nim podařilo velmi rychle distribuovat dezinfekční prostředky přímo od výrobce, k čemuž bylo využito 49 dopravních automobilů v rámci jednoho dne,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Po dohodě s krajským starostou dobrovolných hasičů Josefem Bidmonem budeme upravovat služby tak, abychom nedrželi hasiče ve skladech v Litomyšli a Ústí nad Orlicí každý den v momentě, kdy není avizován závoz ani distribuce do území. Chrudimský sklad bude i v květnu pokračovat s každodenní službou a noční pohotovostí,“ řekl hejtman Netolický.
„Do konce dubna budou hasiči v Litomyšli a Ústí nad Orlicí pracovat dle původního rozpisu, kdy denní směna zaváží materiál dle potřeby a noční směna je připravena v pohotovosti na telefonu. Od května budou denní směny pouze dvakrát týdně bez noční služby. Samozřejmě i v těchto skaldech bude zajištěna pohotovost v případě urgentní potřeby distribuovat jakýkoliv materiál,“ sdělil krajský starosta dobrovolných hasičů a krajský zastupitel Josef Bidmon.
 
Tablety zlepší v dětských domovech kontakt s okolím či možnosti vyučování

Pardubický kraj kromě středních škol zřizuje také pět dětských domovů. Právě do nich putoval dar 20 tabletů od společnosti O2. Ty umožní nejen lepší kontakt s okolím, ale také například distanční školní výuku. Všech pět domovů navštívil na konci týdne hejtman Martin Netolický, který se zajímal také o vybavenost osobními ochrannými prostředky či dezinfekcí.
„Společnost O2 pro krajský úřad a námi zřizované organizace zajišťuje mobilní služby a tento dar bereme jako jednu z forem pomoci, a to vedle neomezených datových balíčků či SMS rozhlasu. Do pěti zařízení v Pardubicích, Holicích, Poličce, Dolní Čermné a Moravské Třebové půjde celkem 20 tabletů tak, aby byla vybavena každá dětská skupina. Zařízení pomohou jak například v rámci výuky, tak samozřejmě při kontaktu s okolím, který je v současné době omezený na minimum,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Společnost O2 pomáhá v nouzové situaci zákazníkům kromě těchto darů také prostřednictvím svých služeb. „Nabízíme například neomezená mobilní data zdarma, podporujeme školy v rozvoji digitální výuky, bezplatně rozesíláme informační SMS obyvatelům. Některým krajům, které využívají naše služby, jsme také poskytli tablety určené seniorům v domovech důchodců a dětem v dětských domovech,“ uvedla tisková mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Společnost také pomocí mobilního vysílače posílila signál v okolí skladu v Opočínku u Pardubic, odkud policisté a hasiči distribuují ochranné pomůcky. (foto: předávání tabletů v DD v Holicích)