Českotřebovský deník 126/2020 (29.4.)
AD: Nechybí v Javorce?

Nedá mi to, abych nereagovala na článek ,,Nechybí v Javorce ?“
Ze ,,staré“ Javorky zmizelo asi víc krásných věcí ( hlava lva nebo satyra ? ze které tekla voda,…), které jsme měli rádi. Bohužel. Asi se zničily, nebo krášlí jiné zahrady…
Květinová výsadba téměř nulová, a ještě než vykvetou kopretiny na louce, tak se rychle poseká, abychom se místo na rozkvetlý park koukali na vyprahlou plochu…. Zmizel také dětský kolotoč, prolézačky, houpačky pro dvě děti, pískoviště,… asi bylo vše nebezpečné?  Vše bylo nahrazeno jednou skluzavkou, a jednou houpačkou bez opěradla pro větší děti. Okolo je několik cvičících strojů pro dospělé, chodím s vnoučaty 12 let pravidelně do Javorky, a ještě jsem tam neviděla jediného dospělého člověka cvičit.  Zato malé děti to láká , takže jen lítáte za dítětem, aby se nezranilo :o)
Co kdyby v Javorce přibylo něco nového pro děti, třeba ještě jedna dvě houpačky, nějaká prolézačka,…
Pokud chceme s vnučkou ,,na houpačky“ na delší čas než na hodinu, tak , bohužel, jedeme do Ústí nad Orlicí, nebo do Litomyšle. Škoda.  Mirka Valentinová
 
Pro zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech v Litomyšlské ulici

Na přechodech v rekonstruované části litomyšlské ulice bylo  připraveno nové červené značení oblasti před přechody pro chodce  u Billy a také u Besedy.  Zdá se mi to užitečná věc, proto "palec nahoru".
 
Mimořádná opatření v oblasti veřejné dopravy Pardubického kraje

Vážení občané, na této webové stránce naleznete aktuální opatření, která budou nebo již jsou zavedena v autobusové a železniční dopravě objednávané Pardubickým krajem. K těmto krokům přistoupil Pardubický kraj na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020. S platností od 1.5.2020 bude obnoven prázdninový provoz veřejné linkové autobusové dopravy, která je objednávána Pardubickým krajem a je zahrnuta do systému IDS IREDO  (vč. víkendové dopravy). Rozsah autobusové dopravy se vrátí na úroveň platnou k 13.3.2020, kdy byl tento režim zaveden. Přehled jízdních řádů platných od 1.5.2020 je níže uveden.  S platností od 1.5.2020 bude plně obnoven provoz veřejné drážní osobní dopravy, která je objednávána Pardubickým krajem. V návaznosti na omezení jiných krajů, zůstávají v platnosti omezení jízdy u vybraných vlaků. Seznam těchto vlaků naleznete v níže uvedené tabulce.  Dokumenty :
Informační leták o omezení autobusové dopravy (258 KB)Dokument ve formátu PDF
Přehled omezení železniční dopravy od 1.5.2020 (378 KB)Dokument ve formátu PDF
Přehled jízdních řádů autobusové dopravy platných od 1.5.2020 (1 MB)Komprimovaný soubor

Stavba centrálního příjmu v Orlickoústecké nemocnici  

První etapa by měla skončit na konci května s plynulou návazností etapy druhé. Ta spočívá v samotném vybudování centrálního pavilonu. Jeho dokončení je v tuto chvíli plánováno na Vánoce 2021.
„Po krátkém přerušení prací z důvodu nutnosti vyřešit prosakování podzemní vody a řešení jiného založení stavby již od počátku dubna finišujeme s první etapou, která končí vyhloubením stavební jámy připravené pro zahájení samotné stavby. K tomu by mělo dle harmonogramu dojít 25. května. Pokud vše dobře půjde, mohl by být centrální příjem příjemným vánočním dárkem v příštím roce,“ uvedl hejtman Martin Netolický po pravidelném jednání projektových týmů. „Stavba centrálního příjmu patří mezi zvláště sledované stavby a ani současná koronavirová pandemie na tom nic nezmění. I nadále platí, že investiční činnost kraje se nebude omezovat, a to ani včetně různých dílčích oprav našich zařízení. I tímto krokem chceme pomoci našemu hospodářství,“ doplnil hejtman Netolický.
Součástí dokončované první etapy je výstavba energobloku, nové rozvody a přípojky inženýrských sítí, ale také řada terénních či sadových úprav a demolice objektu patologie. Obzvláště některé práce byly v rámci zachování provozu nemocnice složité. „Především přepojení sítí elektrické energie nebylo úplně jednoduché, jelikož se jednalo o pět přepojovacích míst a 39 kabelů, a to za plného chodu nemocnice bez jakéhokoliv, byť dílčího omezení. Taktéž se bez komplikací podařilo přepojit medicinální plyny z nových zdrojů. V této pro zdravotníky náročné době bylo opravdu důležité, aby žádné výpadky dodávek energií nenastaly. Zásadní zprávou pro Orlickoústeckou nemocnici je pak nyní plynulý přechod do hlavní etapy výstavby, tedy jasné potvrzení, že investice zvláště do zdravotnictví v našem kraji pokračují,” uvedl radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.
Podle Romana Línka, náměstka pro oblast investic, majetku a kultury bylo v posledních měsících nutné vyřešit jiné založení stavby právě v souvislosti s podzemními vodami. „Technické řešení spočívá ve vybudování těsnící stěny, která bude sloužit jako nepropustná pažící clona oddělující stěnu výkopu a stavbu.  Vedle toho jsme museli získat povolení k nakládání se spodními vodami a jejich čerpání a také řešit opatření spojená monitoringem hladiny spodních vod,” uvedl Roman Línek.
Ovnovení výběru parkovného
 
Také sociální pracovníci jsou klíčovými osobami v době pandemie

Nouzový stav spojený s onemocněním COVID–19 ovlivnil nejen činnosti poskytovatelů sociálních služeb, ale i činnosti sociálních pracovníků obcí.  Tito pracovníci zajišťují nadále pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Jsou v kontaktu s osobami, které nemají přístup na internet a mají značně omezené možnosti komunikace s úřady či přístup k informacím, předávají informace seniorům, rodinám s dětmi, které nemají k dispozici moderní technologie, lidem bez domova a dalším ohroženým osobám.
„Oceňuji velké nasazení sociálních pracovníků obcí, kteří v těchto náročných dnech odvádějí záslužnou práci pro všechny potřebné,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje. Osobám v nouzi a potřebným jsou sociální pracovníci obcí k dispozici na telefonu, často také na speciálních linkách pomoci, které obce zřídily k poskytnutí poradenství či krizové pomoci.
V mnoha případech jsou zapojeni do dalších činností souvisejících s mimořádnou situací.  V terénu roznášejí letáky, informační kartičky, roušky, dezinfekce, podílejí se přímo či ve spolupráci s dalšími aktéry na zajištění nákupů, obědů, vyzvedávání léků pro seniory, osoby osamělé či se zdravotním postižením. Ve spolupráci s krizovými štáby obcí se podílejí na  zajištění možností krizového ubytování a péče pro osoby bez přístřeší, kterým byla, popř. bude nařízena karanténa.
„Možná si až teď mnozí lidé uvědomili, jak klíčovými osobami jsou všichni, kteří pracují v sociální oblasti. Někteří zabezpečují chod pobytových zařízení tak, aby se do nich nedostala nákaza, a jiní s různými omezeními zajišťují i terénní sociální služby a pomoc.  Koronavirus nezmenšil potřeby starých, nemocných, hendikepovaných a dalších potřebných lidí. Proto bych rád připomenul, že zaměstnancům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, dobrovolníkům a filantropům můžeme poděkovat také prostřednictvím každoroční ceny Duhové křídlo, kterou vyhlašuje Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením. Až do konce května můžete zasílat vaše nominace na formuláři, který najdete na stránce www.duhovekridlo.cz,“ dodal Pavel Šotola.
Na ocenění Duhové křídlo veřejnost nominuje organizace a osoby v kategoriích poskytovatel sociálních služeb, profesionál a také dobrovolník nebo filantrop. Organizátoři navíc předají Cenu Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Uzávěrka návrhů na nominace končí 31. května 2020. Ocenění všech kategorií budou vyhlášeni na slavnostním předáváním cen dne 30. září 2020 od 15 hodin v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách. 
 
Nová služba Pardubického kraje pomůže v době koronaviru špatně slyšícím

Osoby se sluchovým postižením a senioři mohou nově využít online přepis rozhovoru mezi institucí a volajícím, a to prostřednictvím odkazu na webových stránkách Pardubického kraje. Odkaz najdou v rubrice Kontakty na webu pardubickykraj.cz.
Pardubický kraj v polovině dubna 2020 spustil službu, která usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům a případně cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Tato služba je poskytována zcela zdarma.
„Tuto službu nám na dobu krizového stavu nabídl zdarma sociální podnik Transkript online. Jsem rád, že se díky tomu v této náročné době mohou i neslyšící nebo hůře slyšící lidé domluvit s podporou online přepisu rozhovoru. Je to další ze služeb Krajského úřadu Pardubického kraje pro lidi s hendikepem,“ uvedl Pavel Šotola, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor. Smlouva na poskytování těchto služeb je nyní podepsána do konce července.
„Osoby se sluchovým postižením nechtějí používat redukovanou, zjednodušenou řeč. Chtějí skutečně vidět doslovně, co jim druhá strana při hovoru říká. Velmi početnou skupinou, která efektivně využije tuto službu, jsou také senioři, kteří mnohdy mívají věkem získanou nedoslýchavost a tuto službu využijí také cizinci, kteří mají částečnou znalost češtiny," uvedl Zdeněk Bumbálek, zakladatel společnosti Transkript Online s.r.o.
Vyvolání služby je velmi jednoduché: na webu https://www.pardubickykraj.cz/kontakty klient vyhledá odkaz infolinky s logem pro online přepis, který je umístěn na uvedeném webu poblíž telefonního čísla. Po jeho rozkliknutí napíše do políčka své telefonní číslo a potvrdí tlačítko „Zavolejte mi“. Po přijmutí příchozího hovoru vyčká na písemný pokyn přepisovatele, že může začít mluvit, který se mu zobrazí v okně pro přepis. Poté, co se přepisovatel spojí s operátorem úřadu, sdělí mu, že volá klient, který bude využívat službu přepisu řeči, proto může z důvodu čtení textu docházet k nepatrnému zpoždění v jeho reakcích. Samotný rozhovor mezi klientem a úřadem již probíhá zcela standardně, přepis řeči  jednotlivých pracovníků úřadu sleduje klient po celou dobu hovoru na webové stránce.
Služba je k dispozici v pondělí a středu od 9 – 17 hodin; v úterý, čtvrtek a pátek do 9 – 14:30 hodin.
Snadnější komunikaci prostřednictvím infolinek s podporou online přepisu najdou osoby se sluchovým postižením dále také na infolince Státního zdravotního ústavu, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a na infolinkách zdravotních pojišťoven.  
„Pardubický kraj má kromě toho také takzvanou Tichou linku, kde se lze předem dohodnout na určitou hodinu s tlumočníkem do znakového jazyka při úředním jednání,“ dodává radní Pavel Šotola.
 
Změny v centrální elektronické prezentaci veřejných zakázek

Každý dodavatel bude mít nově pouze jeden účet, prostřednictvím kterého bude v nástrojích napojených na Centrální databázi dodavatelů (CDD) portálu FEN.cz realizovat vybrané elektronické úkony, které jsou podmíněny přihlášením a identifikací dodavatele. K uvedenému datu bude na e-mailovou adresu (adresy) všech dotčených uživatelů zaslána informace o novém uživatelském účtu (nové uživatelské jméno, vazba na původní účty v konkrétních nástrojích) a odkaz ke zvolení nového hesla, případně jiné instrukce. Přihlašování do jednotlivých elektronických nástrojů bude následně probíhat primárně jen s využitím tohoto uživatelského jména a hesla prostřednictvím centrálního přihlášení.
Většina nástrojů E-ZAK jsou již napojeni na FEN CDD, přehled naleznete ZDE.
Dodavatelské účty budou nově smluvně spravovány prostřednictvím Centrální databáze dodavatelů (CDD) portálu FEN.cz. Provozovatelem CDD je společnost Spojené nástroje elektronické, s.r.o., IČO: 07028563, která byla založena nejvýznamnějšími provozovateli elektronických nástrojů pro zadávání veřejných zakázek za účelem realizace průřezových aktivit v daném oboru. Popis zásad fungování CDD, včetně způsobu zajištění informační bezpečnosti a ochrany osobních údajů, je předmětem Provozního řádu CDD
Od data 04. 05. 2020 14:00 dojde ke sjednocení databáze účtů registrovaných dodavatelů v E-ZAK Pardubického kraje (https://zakazky.pardubickykraj.cz) do Centrální databáze dodavatelů portálu FEN.cz.
Prosím POZOR - znamená to, že od tohoto data musíte mít pro poslání nabídky/zprávy/žádosti o účast ověřenou identitu organizace. Zaregistrujete-li se přímo na portále FEN a provedete v něm i ověření identity, poté se na připojené E-ZAKy stačí přihlásit přes tlačítko "Centrální přihlášení dodavatel", účty se vám spárují a identita se vám automaticky přenese na tento E-ZAK.

V případě ještě NEnapojených E-ZAKů (poznáte podle tlačítka FEN CDD přihlášení) se nadále bude objevovat informace o plánované nutnosti ověřit identitu - Máte-li ověřenou identitu v Centrální databázi dodavatelů FEN, bude Vám po napojení automaticky přenesena a tím tedy odpadá nutnost ověření identity na každém E-ZAKu zvlášť.
V následujících týdnech pak budou postupně připojeny účty registrovaných dodavatelů z dalších portálů E-ZAK a později z Portálu pro vhodné uveřejnění. Hlavní výhodou, kterou sjednocení přinese, je vznik největší databáze registrovaných dodavatelů veřejných zakázek v České republice. Zadavatelé tak získají daleko větší šanci na obdržení nabídky a dodavatelé se nebudou muset registrovat do každého elektronického nástroje zvlášť.  Věříme, že tento krok pomůže k vyšší efektivitě elektronického zadávání veřejných zakázek a ke spokojenosti všech zapojených stran. 
 
Podány pozměňovací návrhy k novému zákonu o odpadech  

Sdružení místních samospráv ČR s podporou Spolku pro obnovu venkova ČR dnes iniciovalo podání pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu nového zákona o odpadech.  Pozměňovací návrhy se dotýkají tří oblastí - výše skládkovacího poplatku, tzv. třídící slevy a dále parametru výhřevnosti. Pozměňovací návrhy uplatnila poslankyně Jana Krutáková, členka Výboru pro životní prostředí PSP ČR.
SMS ČR a SPOV ČR již dříve upozornily, že návrh tří nových zákonů odpadového hospodářství a tzv. změnového zákona bude mít na obce významný, zejména finanční dopad a navrhují úpravy stávajících legislativních návrhů. „Naším cílem je co nejvyužívanější recyklace odpadu na místo jeho likvidace na skládkách či ve spalovnách. Tato změna však musí být postupná, jinak bude mít výrazně negativní dopad na rozpočty obcí a měst, což by vedlo k velkému zdražení svozu odpadů občanům. Proto předkládáme několik úprav, které by tomu měly zabránit. Navrhujeme snížení skládkovacího poplatku namísto finální výše 1850 Kč za tunu na částku 1200 Kč za tunu. Stejně tak požadujeme úpravu výše třídící slevy, aby byla odstupňována pro dosažené výše třídění a byla pro obce motivační a nikoli demotivační, jak je současný návrh. Takto racionálněji nastavené částky splní cíl lépe než skokové zdražení," uvádí Veronika Vrecionová, předsedkyně SPOV ČR a předsedkyně pracovní skupiny pro Životní prostředí a zemědělství SMS ČR. 
Předseda SMS ČR Stanislav Polčák upozorňuje, že obě dvě organizace přitom souhlasí se zákazem skládkování recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů k roku 2030. „Přestože evropská úprava není takto přísná, přiklonili jsme se k vládnímu návrhu s drobnou úpravou parametru výhřevnosti. Ovšem žádáme, aby stát skutečně podpořil recyklaci například daňovým zvýhodněním druhotných surovin, změnou zákona o zadávání veřejných zakázek či jinými podpůrnými opatřeními,“ uvádí Stanislav Polčák.
Pozměňovací návrhy podpořila poslankyně Jana Krutáková (STAN), která je dnes z pozice členky uplatnila ve Výboru pro životní prostředí PSP ČR. „Pokládám za důležité vládní návrhy dopilovat pozměňovacími návrhy, na nichž se dohodly dvě organizace zastupující obce. Ekonomické dopady předložených legislativ budou totiž výrazné, a to nad rámec evropských požadavků, což i vzhledem k současné pandemii bychom měli v legislativním procesu zevrubně zvážit,“ dodává závěrem poslankyně Jana Krutáková
Nouzový stav platí do 17. května. Kdy se co otevře?

Poslanci schválili prodloužení nouzového stavu do 17. května. Minimálně do tohoto data tak dosud platné zákazy a omezení spjatá s koronavirovou nákazou. Harmonogram plánovaného uvolňování přijatých opatření najdete níže.
Upozorňujeme, že může ještě dojít k dílčím změnám v závislosti na aktuální situaci týkající se nákazy covid-19.
PLATNÉ A AKTUÁLNÍ DOKUMENTY VLÁDY K UVOLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ NAJDETE ZDE
Vláda také od pátku 24. dubna zrušila zákaz volného pohybu osob. Lidé se budou moci pohybovat ve skupinkách po deseti, a ne maximálně po dvou, jako platilo dosud. Cesty do zahraničí jsou možné i na dovolenou. Je ale nutné mít negativní test na koronavirus, nebo jít na 14 dní do karantény.  Více aktuálních informací najdete na www.vlada.cz
 
Fotografie pro pamětníky:


  • A dnešní pohled  v roce 2020, ale z menší výšky