Českotřebovský deník 99/2020 (2. 4.)  


Věc:  kruhový objezd "U Kostelíčka" 31.3.2020.
Ing. Aleš Spirman se na facebooku zabývá velmi nápaditým řešením" označeným jako "Revitalizace kruhového objezdu". na sídlišti rodinných domků Kateřinská.  Město Česká Třebová jej červenci 2018 objednalo za 77.280,- Kč vč DPH. Popis provedených prací v objednávce: "Na uvedené ploše budou odstraněny nevhodné porosty, plošně upraven terén a vysazeny nové stromy a keře. Plocha bude zamulčována."
Objednávka je k nahlédnutí zde: https://www.hlidacstatu.cz/Detail/6138195?qs=65688015+AND+00278653+kruhového
Za keře jsou zřejmě považovány ty keříčky růží, které za ten loňský rok moc nevyrostly. Nerozumím pojmu "vysazení  nových stromů a keřů". Ten  jeden jediný strom zde rostl již před provedenou "revitalizaci". Žádný nový tedy vysázen nebyl. Stojí totiž za to porovnat současný snímek pořízený v závěru března 2020 (tedy po revitalizaci a více než ročním ošetřování) se stavem, který je datován 23. 8. 2017, tedy rok před objednanou revitalizaci. "Úplně pomíjím to, že červenec nebo srpen a asi ani září s nejvyšší pravděpodobností není nejvhodnějším termínem pro sázení stromů.  Jediné, co vidím v souladu s objednávkou je zamulčování plochy, to se povedlo. Komu se to tak může líbit? Najdu alespoň jednoho člověka? V případě, že ano, pak bych na něho měl jedinou otázku: "Nechal byste si to takhle udělat za SVOJE peníze třeba u sebe na zahrádce?" Tak končí svůj příspěvek na facebooku Aleš Spirman. 
Spolu s ním se i já zamýšlím nad tím, zda tato akce byla skutečně nutná, zda opravdu přispěla k úpravnosti zmíněného sídliště rodinných domků a zda nebyla  vyhazováním peněz daňových poplatníků... Za objednávku a kontrolu provedení provedených prací byl také jistě někdo odpovědný. Objednávka byla provedena odborem životního prostředí přímým zadáním firmě, se kterou  měl zadavatel tehdy jistě dobré zkušenosti, neboť jí bylo v té době svěřeno 100 % záležitostí v oblasti budování a údržby zeleně ve městě a neprošla radou města  (mm)
POMOC PODNIKATELŮM.

Vláda vyplatí živnostníkům postiženým šířením koronaviru jednorázovou částku 25 tisíc korun. Podnikatel musí o podporu požádat a splnit několik podmínek. Jde například o pokles tržeb za první čtvrtletí meziročně o deset procent nebo loňské minimální hrubé příjmy 180 tisíc korun. Více ZDE.
 
Chcete-li přes Skuhrov do Lanškrouna, tak tudy nejezděte

Varování ve Třebové žádné nedostanete. Budete rádi, když se po cestě z náměstí propletete mezi stavebními stroji, trefite na provizorní most a pak hurá do Lidické a do Skuhrova. Teprve tam pak poznáte, že jste tudy neměli jezdit, protože  silnice směr Ostrov - Lanškroun je uzavřena. Tak musíte do Knapovce, pak Houžovce a na Horní Dobrouč a teprve odtud  doprava vede další silnice do Lanškrouna. Takže místo zkratky to máte jistě o více než 10 km delší. A bez varování.... Takové máme dopravní značení v České Třebové!
 
Nájezd na provizorní most se upravuje

Upozornění Ing. Michala Kadlece se zřejmě vzalo vážně, neboť problémy způsobené nedůslednou úpravou povrchu před asfaltováním se nyní napravuje. Blahopřál jsem  Michalovi Kadlecovi k úspěšné připomínce, ale nijak nad tím nejásal - zarovnané díry byly zatím jen vyplněny kamenivem a čeká se na asfalt. Zatím dva dny, a tak uvidíme jak to bude dál. Fotografie současného stavu je z 2. dubna 2020.
 
V Litomyšli omezují zbytné výdaje

PRODLOUŽENÍ SPLATNOSTI NÁJEMNÉHO.
Rada města na včerejším jednání formou videokonference odsouhlasila prodloužení splatnosti nájemného nebytových prostor na 90 dní všem podnikatelům a živnostníkům v městských objektech, v nichž provozují svou živnost. Po skončení nouzového stavu se budou radní zabývat individuálními žádostmi na odpuštění nájemného v městských objektech. O další podpoře podnikatelů budou zástupci města jednat v dubnu.
 
OMEZENÍ ZBYTNÝCH VÝDAJŮ.
Rada města Litomyšl rozhodla o pozastavení výplat dotačních titulů a pozastavení investic do zbytných projektů. Na straně města se hledají úspory, přičemž ale nemá dojít k výraznému útlumu investičních akcí a oprav, které podporují lokální ekonomiku.
 
Aktuální situace ve výskytu Covid19 v Pardubickém kraji

Údaje platné k  2. 4. 2020 – 17:00 hodin

Celkový počet osob s potvrzenou nákazou na území Pardubického kraje: 124

okres Pardubice: 53

okres Chrudim: 41

okres Svitavy: 12

okres Ústí nad Orlicí: 18

Počet platných karantén nařízených KHS: 74

Celkový počet osob indikovaných KHS k testování: 978

Další informace lze vyhledat na internetové stránce  onemocnění aktuálně S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné k jednotlivým případům sdělovat žádné bližší podrobnosti.

 

MUDr. Tomáš LEBENHART: MŮJ POHLED NA PANDÉMII  


Zajímavý příspěvek uznávaného člověka, který měl také několik přednášek v České Třebové pro RC ROSA.
Každé onemocnění na individuální rovině má svůj hlubší zdroj v psychice a emočním stavu mysli nemocného, Nemoc, chorobný příznak, obtíž i z nezdravotní oblasti jsou zákonitě v souladu s psychosomatikou. Dále často bývá ve hře ještě karma, tj. energetické vyrovnávání našeho odchýlení od božského řádu a své přirozenosti. Na současnou pandemii zprostředkovanou virem SARS CoVid 19 je možno hledět i tímto způsobem. Ano, i ona má svoji „psychosomatiku“ i komické důvody. Pouze nejde o individuální rovinu, nýbrž globální, resp. národní. Stmívá se. Přichází tma…
Před touto situací jsme jako západní civilizace byli mnohokráte varováni (naposledy např. Indiány kmene Kogi), avšak tato nesčetná varování jsme nebrali ve své většině dostatečně vážně. Vybraný typ běžného koronaviru byl naprogramován nepozemskými ajťáky. Mám o tom informace z několika nezávislých zdrojů, jež jsou schopni kvalitního channelingu. Tento velmi inteligentní program může být kdykoliv deaktivován. Vše záleží jak brzy a zda vůbec kritické množství populace pochopí jeho smysl! Zatím převažuje panika, chaos a soustředění na nepodstatné, zástupné věci (jako např. nošení roušek či usilovná práce na „léku“ a očkování).

Ještě několik praktických rad, abychom, přeci jen stoupli nohama na zem. Virus nemá rád teplo. Doporučení zní: Zateplujte se, zejména zevnitř. Pijte jen teplé nápoje, byť třeba jen vodu. Nic mraženého, studeného. Můžete jíst pálivé papričky, pepř, nejlépe kayenský – což jsou vlastně speciální papričky, jež vytvoří vnitřní teplotu. Viru má v sobě mj i program nestimulování vysoké teploty napadeného organizmu. Dále je dobré zvyšovat (lépe řečeno zinteligentňovat) protivirovou imunitu. Např. houbou Ganoderma Lucidum nebo-li Reishi. Já osobně každý den inhaluji koncentrovaný roztok MMS (24,5% chloritan sodný + 3,4% kyselina chlorovodíková. Může být i citrónová nebo hydrogensíran sodný). Poměr 1:1. stačí 3+3 kapky a tři hluboké nádechy a výdechy vzniklého kysličníku chloričitého. Na sliznicích respiračního traktů spolehlivě zničí přítomné viry. V prevenci postačí jednou za den.

Více ZDE - Stojí za přečtení....
https://www.cestyksobe.cz/mudr-tomas-lebenhart-muj-pohled-na-pandemii/34022

Jaro na (bývalém) koupališti v Křivolíku nabádá k zamyšlení co zde bude....
Je to podobně jako loni. V podstatě žádná změna. Pouze je již jasné rozhodnutí o tom, že vybudování koupaliště není mezi prioritami města, že nelze současně realizovat dvě velké snad i stomilionové investice do stejného segmentu. K tomu údržba a nárůst mandatorních výdajů nad rozumnou mez. Jen vybudování atletického stadionu, které znamená nové možnosti pro sportovce a hlavně školy přináší už v této podobě částku 850 tisíc, které je třeba dávat pro tento účel. Až zde budou vybudované šatny, bude tato částka  ještě vyšší. Má ale svůj smysl a nelze tedy o ní pochybovat.
Vraťme se k areálu bývalého koupaliště v Křivolíku, na které navazují další městské pozemky, dnes určené územním plánem pro sport a rekreaci.  Pokud bylo rozhodnuto o tom, že se koupaliště v nejbližším období budovat nebude, mělo by se rozhodnout také o využití pozemků v lokalitě. Rekreační charakter území se zde změnil postavením nového závodu Techplastu, proto se ani v budoucnu s využitím pro koupání nepočítá. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví města, jsou komunikačně dobře přístupné a tálo by tedy za to zvážit jejich využití pro individuální bytovou výstavbu rodinných domků. Podmínkou bude změna územního plánu. To je jistě možné až s časovým odstupem, řekněme dvouletým. Ale přípravu by bylo možné zahájit už třeba letos, připravit studii proveditelnosti, dát ji posoudit veřejnosti a zhodnotit tak městské pozemky, které máme k dispozici. Jde o území s celkovou plochou 29300 m2, tedy necelé 3 hektary, kde by bylo jistě možné připravit 12  - 14 stavebních parcel s příslušnou infrastrukturou. A nemusíme pozemky vykupovat! Určitou zajímavostí je zjištění, že pozemková parcela 2916/2 s plochou 3762 m2 v prostoru mezi pivovarským rybníčkem a Panamákem je dosud vedena v katastru  jako "umělá vodní nádrž", i když byla jistě před 60 lety zasypána. Je to ovšem nedůslednost, která by stála za opravu, zvláště uvažujeme-li s novým využitím lokality. Stavební parcely jsou dnes ve městě velmi nedostatkovým zbožím, proto stojí nové využití tohoto prostoru za úvahu. Po postavení nového závodu Techplastu jsou tyto pozemky vlastně "v intravilánu". Nad okrajem území u pivovarského rybníčku dnes sice vede vedení vn, ale počítá se s jeho snesením, což umožní v budoucnu využít celé území lokality. (mm)
Územní plán Křivolík - Studie využití M. Němcová 2014 - Studie využití B. Šímová 2014. (TU Liberec) Po kliknutí se zvětší