Nový provozní řád atletického stadionu platí od 1. května 2020      
Vzhledem k tomu, že podle dotačních podmínek  nelze nově vybudovaný atletický stadion na účelem správy, údržby ani provozu po dobu deset roků pronajímat ani  obchodní organizaci 100%  vlastněné městem bylo třeba zrušit smlouvu o pronájmu  uzavřenou v říjnu 2018, zůstává jeho vlastníkem, ale i jeho provozovatelem Město Česká Třebová.  Tuto skutečnost bylo třeba také zohlednit v provozním řádu, který byl přijat v upravené podobě. Ustanovení dosavadního provozního řádu se v podstatě nemění. Přijetím tohoto provozního řádu tak bylo vše uvedeno do souladu se zněním podmínek pro udělení investiční dotace MŠMT.

Co se vlastně změnilo - zatím nic, ještě také není květen. Ze starého provozního řádu zmizela jen jediná věta o tom, že provozovatelem je Eko Bi a vypadly další dvě zmínky o společnosti Eko Bi: jedna v souvislosti s odpovědností za újmu sportujících či diváků a druhá v souvislosti s kontrolou dodržování  provozního řádu.  (Vlk se nažral, ale koza zůstala celá.) Osobně se mi to zdá málo, protože v textu není nikde uvedena žádná konkrétní odpovědná osoba a jediný uvedený telefon/mail vede na ústřednu či podatelnu.  U dosavadního řádu to sice také nebylo, ale v případě Ekobi bylo jasné začlenění sportoviště do sportovní divize společnosti.  Město je složitější subjekt a je třeba přesně označit, kdo bude správu atletického stadionu zajišťovat a jak jej kontaktovat. Provozní řád by tedy měl být ještě o tuto informaci doplněn.

Vše jistě patří do hájemství odboru majetku, který bude muset nyní najít nějaké řešení. Bude muset zajistit nejen pravidelnou údržbu, ale také odpovědného pracovníka zajišťujícího obsazení (vyhrazení) sportovišť pro sportovní kluby a oddíly nebo sportovní  akce tak, jak bylo dosud zvykem na Eko Bi. Zrušením smlouvy všechny vazby na Eko Bi  končí a pro nové řešení bych se velmi přimlouval za vyhlášení veřejné soutěže. Nezadávejme nikomu přímo, tento způsob se v minulosti opakovaně ukázal jako velmi nehospodárný. Jen tak se dozvíme nejnižší možnou cenu, za kterou  může být služba zajištěna.  A kvalitu provedení bude hlídat pověřený zaměstnanec.


Dosavadní (tedy nyní již zrušená) smlouva o zajištění provozu atletického stadionu mezi městem a společností Eko Bi, dodatek této smlouvy a schválený starý provozní řád  z října 2018